historia - walka cesarza z papieżem

 0    32 Datenblatt    pomelolemon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1059
Lernen beginnen
dokument papieża o jego niezależności od cesarza
1077
Lernen beginnen
Henryk IV w Canossie
1122
Lernen beginnen
ugoda w wormacji
na czym polegała przewaga cesarza nad papieżem w X w.
Lernen beginnen
od czasów ottona 1 każdy papież musiał złożyć cesarzowi przysięgę wierności. cesarz wybierał także biskupów w cesarstwie.
jakie skutki miała dla kościoła zależność od władzy świeckiej?
Lernen beginnen
biskupi pili i mieli żony i dzieci, czasami nawet nie mieli wykształcenia religijnego
czym była reforma kluniacka?
Lernen beginnen
zmieniła sposób wyboru papierzy i wprowadziła konklae, 2. zwolniła siebie i następnych papierzy z wierności cesarzowi
1073
Lernen beginnen
papierz grzegorz VII wybrany na konklawe
kim był Grzegorz VII?
Lernen beginnen
gorący zwolennik reformy kluniackiej, twierdził że: 1. sprawuje władze nad królami, 2. ma prawo usunąć z tronu cesarza 3. tylko papież może mianować biskupów.
z jakiego powodu Henryk IV rozpoczął spór o inwestyturę?
Lernen beginnen
nie chciał zrezygnować z mianowania biskupów.
wyjaśnij, co i jak osiągnął Henryk IV w canossie.
Lernen beginnen
stał przez 3 dni na mrozie pod mórami zamku, w którym schronił się papież. czwartego dnia zdjął z niego klątwę.
co się stało z Grzegorzem VII po zdjęciu klątwy z cesarza?
Lernen beginnen
henryk zdobył rzym, władzę papieską objął antypapież i grzegorz VII po roku zmarł na wygnaniu.
włosiennica
Lernen beginnen
szata pokutna z ostrego włosia, zakładana na gołe ciało
ugoda w wormacji
Lernen beginnen
biskupów mieli wybierać księża, 2. cesarz zrezygnował z inwestytury biskupa, 3. cesarz mógł rozstrzygać spory między kandydatami na urząd biskupa, ale tylko w niemczech.
turcy sledżuccy
Lernen beginnen
podbili obszary bizantyjskie i arabskie, wyznawali islam i byli mniej tolerancyjni niż arabowie
co się zmieniło w sytuacji chrześcijan po zajęciu palestyny przez turków sledżuccych?
Lernen beginnen
dopuszczali się okrucieństw na żydach i chrześcijanach, utrudniali też pielgrzymki do jerozolimy
1096 - 1099
Lernen beginnen
pierwsza krucjata
1099
Lernen beginnen
zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców
1095
Lernen beginnen
synod w clermont
1204
Lernen beginnen
zdobycie konstantynopola przez Krzyżowców
1291
Lernen beginnen
zdobycie Akki przez muzułmanów
w jaki sposób papież Urban II wezwał katolików to krucjaty?
Lernen beginnen
wygłosił mowę w Clermpmt, aby ludzie w imię Boga szli walczyć z turkami, i zapewnił zbawienie każdemu, kto zginie na tej wyprawie.
kto jest agresywny?
Lernen beginnen
5b i janek
ile ludzi wzięło udział w pierwszej krucjacie?
Lernen beginnen
ok. 30 tys.
co mogła zrobić osoba, która musiała jechać do jerozolimy, antego nie chiała?
Lernen beginnen
mogła wynająć zawodowego pielgrzyma.
co i jak się nazywała rzecz na terenach Jerozolimy przez Krzyżowców?
Lernen beginnen
były to cztery. iewielkie państwa. Najważniejsze z nich nazywane zostało Królestwem Jerozolimskim ze stolicą w Jerozolimie.
co spowodowało, że chłopi zaczęli nienawidzić chrześcijan?
Lernen beginnen
to, że krzyżowcy zmusili chłopów to pracy na utrzymanie chrześcijan.
dlaczego chrześcijanie zaczęli zakładać zakony rycerskie?
Lernen beginnen
ponieważ muzułmanie napadali na chrześcijan.
ile było razem krucjat?
Lernen beginnen
razem było ich siedem
w którym roku muzułmanie zdobyli Akkę?
Lernen beginnen
w 1291
skutki krucjat:
Lernen beginnen
1. powstały zakony rucerskie, 2. wzrosła wrogość między chcrześcijanami a muzułmanami, 3. doszło do osłabienia cesarstwa bizantyjskiego, 4. z powodu czwartej krucjaty doszło do ostatecznego rozłamu pomiędzy katolikami a prawosławnymi
przebieg czwartej krucjaty
Lernen beginnen
zaatakowany konstantynopol
krucjaty
Lernen beginnen
wyprawy krzyżowe
jesteś zbyt tępy, aby to zrozumieć?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.