In a hotel - W hotelu

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
How much is the room?
Lernen beginnen
Ile kosztuje pokój?
"ile kosztuje" means "how much" - you can follow "ile kosztuje" with any noun to ask about the price of anything
Is breakfast included?
Lernen beginnen
Czy śniadanie jest w cenie?
Can I see the room, please?
Lernen beginnen
Czy mogę zobaczyć pokój?
I'd like to pay by check.
Lernen beginnen
Chciałbym zapłacić czekiem.
"chciałbym" is what men say, a woman would say "chciałabym"
I need the porter to take my luggage to the room, please.
Lernen beginnen
Chciałbym, żeby portier zaniósł mój bagaż do pokoju.
"chciałbym" is what men say, a woman would say "chciałabym"
Do you have a reservation?
Lernen beginnen
Czy mają Państwo rezerwację?
Państwo is a formal way to address a man and a woman
I made a reservation last week.
Lernen beginnen
Zrobiłem rezerwację w zeszłym tygodniu.
masculine - zrobiłem/ feminine - zrobiłam
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Polish"
(Insgesamt 516 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.