Isel zdania - cz. 1

 0    10 Datenblatt    mily1212
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nie znoszę wczesnego wstawania rano.
Lernen beginnen
I can't stand getting up early in the morning.
A niech to! Spóźnię się do pracy!
Lernen beginnen
Dammit! I'm going to be late for work.
Czy mógłbyś wstawić się za mną?
Lernen beginnen
Could you put in a good word for me?
Co mam zrobić?
Lernen beginnen
What am I supposed to do?
Zrób, co się da, aby załagodzić sytuację.
Lernen beginnen
Do whatever possible to ease the situation.
Innymi słowy, nie będzie ci wolno opuszczać kraju.
Lernen beginnen
In other words you won't be allowed to leave the country.
Niech to dobrze zrozumiem - czy jestem podejrzany o ostatnie zabójstwa w mieście?
Lernen beginnen
Let me get this straight. Am I a suspect in the recent killings in the city?
Skąd mam to wiedzieć?
Lernen beginnen
How should I know?
Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz.
Lernen beginnen
I get the feeling that you're hiding something from me.
Myślę, że ktoś próbuje cię wrobić.
Lernen beginnen
I think somebody's trying to frame you.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.