Iwona interview

 0    58 Datenblatt    ivonez
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
precisely
Lernen beginnen
precyzyjnie
accurately
Lernen beginnen
dokładnie
pay attention to something
Lernen beginnen
uważać na coś/zwracać uwagę na coś
I am involved in something
Lernen beginnen
Jestem zaangażowany w czyms
consists of something
Lernen beginnen
składa się z czegoś
to do it with great accuracy
Lernen beginnen
robić to z wielką dokładnością
dexterous
Lernen beginnen
zręczny
various products
Lernen beginnen
różne produkty
Therefore
Lernen beginnen
Dlatego
moreover
Lernen beginnen
co więcej / prócz tego
Besides
Lernen beginnen
Oprócz
I developed my skills in
Lernen beginnen
Swoje umiejętności rozwijałem w
quidances
Lernen beginnen
instrukcje, przewodniki
recently being promoted as
Lernen beginnen
ostatnio awansowana jako
representative
Lernen beginnen
przedstawiciel, reprezentantka
using different appliances and tools
Lernen beginnen
za pomocą różnych urządzeń i narzędzi
the quality of final products using the microscope
Lernen beginnen
jakość produktów końcowych za pomocą mikroskopu
I developed my skills in paying attention to details
Lernen beginnen
Swoje umiejętności rozwinełam zwracając uwagę na szczegóły
working as a team member
Lernen beginnen
pracować jako członek zespołu
work under the pressure of time
Lernen beginnen
pracować pod presją czasu
I will be able to acquire new skills and experience
Lernen beginnen
Będę mógła zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie
have an opportunity to develop myself
Lernen beginnen
mam okazje się rozwijać
I am a hardworking and reliable person
Lernen beginnen
Jestem pracowitą i rzetelną osobą
easy going person
Lernen beginnen
bezproblemowa osoba
well organized
Lernen beginnen
dobrze zorganizowana
proactive and creative
Lernen beginnen
proaktywny i kreatywny
thinking broadly on my tasks
Lernen beginnen
myśląc szeroko o moich zadaniach
As a manufacturing operative my everyday responsibilities included
Lernen beginnen
Jako pracownik produkcji moimi codziennymi obowiązkami sa;
responsibilities, duties
Lernen beginnen
Obowiązki
torque
Lernen beginnen
obrobka ceramiki
I would like to mention that
Lernen beginnen
Chciałbym wspomnieć, że
clutter
Lernen beginnen
nieład
grime
Lernen beginnen
brud
unnecessary
Lernen beginnen
niepotrzebny
machinery and equipment
Lernen beginnen
maszyny i urządzenia
Straighten
Lernen beginnen
uporządkować, wyprostować
singposted
Lernen beginnen
zatwierdzone
in terms of something
Lernen beginnen
w odniesieniu do czegoś
sustain
Lernen beginnen
podtrzymywać, utrzymywać
provide
Lernen beginnen
zapewniać
validate
Lernen beginnen
uprawomocnić, sprawdzić
one of biggest suppliers of defence and security equipment
Lernen beginnen
jeden z największych dostawców sprzętu obronnego i bezpieczeństwa
Possibility to work in the new department would be great
Lernen beginnen
Byłoby świetnie pracować w nowym dziale
equipment
Lernen beginnen
wyposażenie
Moreover, having opportunity to work
Lernen beginnen
Ponadto mając możliwość pracy
gain new experience and qualifications
Lernen beginnen
zdobyć nowe doświadczenie i kwalifikacje
would be beneficial for both sites
Lernen beginnen
byłoby korzystne dla obu stron
would be beneficial for me
Lernen beginnen
byłoby dla mnie korzystne
I think it would be very valuable for
Lernen beginnen
Myślę, że byłoby to bardzo cenne
That would be great to gain experience and more qualifications
Lernen beginnen
Byłoby wspaniale zdobyć doświadczenie i więcej kwalifikacji
I have necessary experience and education which will be helpful at work
Lernen beginnen
Mam niezbędne doświadczenie i wykształcenie, które będą pomocne w pracy
deal with something
Lernen beginnen
radzić sobie z czymś
Possitive attitiude
Lernen beginnen
Pozytywna postawa
I would say in general I am pretty optimistic person
Lernen beginnen
Powiedziałbym ogólnie, że jestem dość optymistą
I am well organised
Lernen beginnen
Jestem dobrze zorganizowana
I am ambitious
Lernen beginnen
Jestem ambitna
I like learning new skills and I like challanges
Lernen beginnen
Lubię uczyć się nowych umiejętności i lubię wyzwania
I am very exited to be a member of your team
Lernen beginnen
Jestem bardzo podekscytowany, że mogę być członkiem waszego zespołu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.