January 9 2023

 0    24 Datenblatt    jakubkoralewski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Mogę cię o coś spytać?
Lernen beginnen
Can I ask you something?
Słyszałem dzisiaj w radiu, że w końcu zamierzają to zrobić
Lernen beginnen
I heard on the radio today that they are finally going to do it
obsługa hotelowa
Lernen beginnen
room service
czy muszę zapłacić z góry?
Lernen beginnen
do I have to pay in advance?
mundur stewardessy
Lernen beginnen
flight attendant uniform
satysfakcja z pracy
Lernen beginnen
job satisfaction
podanie o pracę
Lernen beginnen
job application
umowa o pracę
Lernen beginnen
job contract
praca zespołowa to praca marzeń
Lernen beginnen
teamwork is dream work
nocna zmiana w pracy
Lernen beginnen
night shift at work
pracodawca zatrudnia pracowników
Lernen beginnen
employer employs employees
płaca za nadgodziny
Lernen beginnen
overtime payment
grypa odleciała
Lernen beginnen
flu flew away
nietypowe godziny pracy
Lernen beginnen
unsocial working hours
wygodne lub niewygodne
Lernen beginnen
comfortable or uncomfortable
rozmowa kwalifikacyjna
Lernen beginnen
a job interview
niedopuszczalny poziom usług
Lernen beginnen
unacceptable level of service
stałe ciśnienie nieustające
Lernen beginnen
constant pressure
non stop, przez całą dobę, dwadzieścia cztery siedem
Lernen beginnen
non stop, around the clock, twenty four seven
pracodawca
Lernen beginnen
an employer
Poproszę ją o poprawienie
Lernen beginnen
I will ask her to correct it
myśl nieszablonowo
Lernen beginnen
think outside the box
wyjść ze swojej strefy komfortu
Lernen beginnen
go out of your comfort zone
przez co przechodzisz, przez to się rozwijasz
Lernen beginnen
what you go through, you grow through

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.