Job Pros and Cons

 0    10 Datenblatt    leszekgniadek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jednostka nie może sobie pozwolić na taki wydatek
Lernen beginnen
Jednostka can’t afford sucha n expense
Kiedy dostaliśmy rachunek za instalację kamer na składowiskach nie wiedziałem co powiedzieć.
Lernen beginnen
When we got the bill for the installation of the cameras at our landfills I didn; t have a clue what to do.
Z drugiej strony zastanawiałem się kto tego potrzebuje.
Lernen beginnen
On the other hand I was wondering who needs it.
Tak naprawdę większość polskich dzieci ma problem z nadwagą.
Lernen beginnen
In fact most Polish kids has a weight problem/are overweight.
Polskie filmy rzadko dostają dobre recenzje.
Lernen beginnen
Polish films rarely get good reviews.
Nie umiemy tego dokładnie określić.
Lernen beginnen
We are unable to define it precisely
Masz ochotę napić się kawy?
Lernen beginnen
Do you feel like (having) a coffee?
Mam szereg uwag do Państwa propozycji.
Lernen beginnen
I have serval comments to your proposal
Najgorszym momentem wizyty w restauracji jest chwila gdy dostajesz rachunek.
Lernen beginnen
The worst moment of visiting a restaurant is the moment you get the bill.
Byłeś kiedyś zagranicą?
Lernen beginnen
Have you ever been abroad?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.