kolokwium angielski:)

 0    301 Datenblatt    olastomska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
tętnica
Lernen beginnen
artery
żyła
Lernen beginnen
vein
naczynia włosowate
Lernen beginnen
capillary
pień płucny
Lernen beginnen
pulmonary artery
odprowadzać/doprowadzać krew
Lernen beginnen
to carry blood
tętniczka
Lernen beginnen
arteriole
żyłka
Lernen beginnen
venule
przegroda
Lernen beginnen
septum
przedsionek serca
Lernen beginnen
atrium
komora serca
Lernen beginnen
ventricle
pompować krew
Lernen beginnen
pump blood
osierdzie
Lernen beginnen
pericardium
błona surowicza
Lernen beginnen
serous membrane
mięsień sercowy
Lernen beginnen
myocardium
wsierdzie
Lernen beginnen
endocardium
zastawka
Lernen beginnen
valve
zastawka trójdzielna
Lernen beginnen
tricuspid valve
zastawka półksiężycowata
Lernen beginnen
semilunar valve
zastawka mitralna (dwudzielna)
Lernen beginnen
mitral valve (bicuspid)
krążenie duże
Lernen beginnen
systemic circulation
krążenie płucne
Lernen beginnen
pulmonary circulation
krążenie wrotne
Lernen beginnen
portal circulation
krew utlenowana
Lernen beginnen
oxygenated blood
krew odtlenowana
Lernen beginnen
deoxygenated blood
aorta
Lernen beginnen
aorta
żyła główna górna
Lernen beginnen
superior vena cava
żyła główna dolna
Lernen beginnen
inferior vena cava
krążenie wieńcowe
Lernen beginnen
coronary circulation
żyła wieńcowa
Lernen beginnen
coronary vein
CO2
Lernen beginnen
carbon dioxide
O2
Lernen beginnen
oxygen
krew bogata w substancje
Lernen beginnen
blood rich in nutrients
żyła wrotna
Lernen beginnen
portal vein
krew żylna
Lernen beginnen
venous blood
układ limfatyczny
Lernen beginnen
lymphatic system
limfa
Lernen beginnen
lymph
węzły chłonne
Lernen beginnen
lymph nodes
naczynie chłonne
Lernen beginnen
lymph vessel
krwioobieg
Lernen beginnen
bloodstream
limfocyty
Lernen beginnen
lymphocytes (white blood cells)
szpik kostny
Lernen beginnen
bone marrow
śledziona
Lernen beginnen
spleen
grasica
Lernen beginnen
thymus
odpowiedź immunologiczna
Lernen beginnen
immune response
dyfundować/ rozpraszać się
Lernen beginnen
to diffuse / diffuse
wymiana gazowa
Lernen beginnen
exchange of gases
ciśnienie hydrostatyczne
Lernen beginnen
hydrostatic pressure
ciśnienie osmotyczne
Lernen beginnen
osmotic pressure
osmoza
Lernen beginnen
osmosis
mięsień sercowy
Lernen beginnen
cardiac muscle
węzeł zatokowo-przedsionkowy
Lernen beginnen
sinoatrial node
komora serca
Lernen beginnen
chambers of the heart
choroba niedokrwienna serca
Lernen beginnen
angina pectoris
zawał serca
Lernen beginnen
myocardial infraction
niedostateczne zaopatrzenie w krew
Lernen beginnen
insufficient blood supply
ośrodkowe ciśnienie żylne
Lernen beginnen
central venous pressure
skurcz serca (komorowy)
Lernen beginnen
verticular contraction (systole)
ciśnienie skurczowe krwi
Lernen beginnen
systolic blood pressure
rozkurcz serca
Lernen beginnen
diastole (verticular relaxation)
ciśnienie rozkurczowe krwi
Lernen beginnen
diastolic blood pressure
tętnica ramienna
Lernen beginnen
brachial artery
zwężenie naczyń
Lernen beginnen
vasoconstriction
rozszerzenie naczyń
Lernen beginnen
vasodilatation
przepływ krwi
Lernen beginnen
blood flow
ściany żył
Lernen beginnen
venous walls
baroreceptory
Lernen beginnen
baroreceptors
łuk aorty
Lernen beginnen
aortic arch
zatoka tętnicy szyjnej
Lernen beginnen
carotid sinus
krwotok
Lernen beginnen
haemorrhage
transfuzja krwi
Lernen beginnen
blood transfusion
tachykardia
Lernen beginnen
tachycardia
przyśpieszony oddech
Lernen beginnen
tachypnoea
niedociśnienie
Lernen beginnen
hypotension
bladość
Lernen beginnen
pallor
diaforeza
Lernen beginnen
diaphoresis
choroba niedokrwienna serca
Lernen beginnen
ischemic heart disease
ratujący życie
Lernen beginnen
life saving
skrzep krwi
Lernen beginnen
blood clot (thrombus)
krwawienie wewnętrzne
Lernen beginnen
internal bleeding
udar mózgu
Lernen beginnen
a stroke
dysrytmia
Lernen beginnen
dysrhythmia
arytmia
Lernen beginnen
arrhythmia
duszności
Lernen beginnen
dyspnoea
dyskomfort w klatce piersiowej
Lernen beginnen
chest discomfort
stan przedomdleniowy
Lernen beginnen
presyncope
omdlenie
Lernen beginnen
syncope
zatrzymanie akcji serca
Lernen beginnen
cardiac arrest
RKO
Lernen beginnen
CPR
pot
Lernen beginnen
sweat (prespiration)
uczucie niepokoju
Lernen beginnen
anxiety
prawidłowe oddychanie tylko w pozycji stojącej
Lernen beginnen
orthopnoea
obrzęk
Lernen beginnen
oedema
krwawienie z nosa
Lernen beginnen
epistaxis
sinica
Lernen beginnen
cyanosis
mdłości
Lernen beginnen
nausea
zawroty głowy
Lernen beginnen
vertigo
zmęczenie
Lernen beginnen
fatigue
ból zamostkowy
Lernen beginnen
retrosternal pain
palpitacje serca
Lernen beginnen
heart palpitations
duszności wysiłkowe
Lernen beginnen
dyspnoea on extertion
podmostkowy ból
Lernen beginnen
substernal pain
ból w odcinku piersiowym kręgosłupa
Lernen beginnen
thoracic pain
ostry ból
Lernen beginnen
severe pain
gniotący, miażdżący ból
Lernen beginnen
crushing, crushing pain
piekący ból
Lernen beginnen
burning pain
utrata przytomności
Lernen beginnen
blackout
zakłopotanie
Lernen beginnen
confusion
duszności podczas spoczynku
Lernen beginnen
dyspnoea at rest
nadciśnienie
Lernen beginnen
hypertension
niereagujący
Lernen beginnen
unresponsive
persfuzja
Lernen beginnen
perfusion
górne drogi oddechowe
Lernen beginnen
upper respiratory tract
dolne drogi oddechowe
Lernen beginnen
lower respiratory tract
drzewo oskrzelowe
Lernen beginnen
bronchial tree
płuca
Lernen beginnen
lungs
zatoka
Lernen beginnen
sinus
jama ustna
Lernen beginnen
oral cavity
jama nosowa
Lernen beginnen
nasal cavity
jama nosowo-gardłowa
Lernen beginnen
nasopharynx
część ustna gardła
Lernen beginnen
oropharynx
część krtaniowa gardła
Lernen beginnen
laryngopharynx
przełyk
Lernen beginnen
oesophagus
struny głosowe
Lernen beginnen
vocal cords
oskrzela główne
Lernen beginnen
primary bronchi
2 rzędowe oskrzela
Lernen beginnen
secondary bronchi
3 rzędowe oskrzela
Lernen beginnen
tertiary bronchi
klatka piersiowa
Lernen beginnen
thorax
przepona
Lernen beginnen
diaphragm
płaty płucne
Lernen beginnen
pulmonary lobes
jama klatki piersiowej
Lernen beginnen
thoracic cavity
wydech
Lernen beginnen
expiration
wdech
Lernen beginnen
inspiration
mięśnie oddechowe
Lernen beginnen
respiratory muscles
spirometria
Lernen beginnen
spirometry
objętość oddechowa (TV)
Lernen beginnen
tidal volume (TV)
zapasowa objętość wydechowa
Lernen beginnen
expiratory reserve volume
zapasowa objętość wdechowa
Lernen beginnen
inspiratory reserve volume
objętość zalegająca
Lernen beginnen
residual volume
pojemność życiowa płuc
Lernen beginnen
vital capacity of the lungs
czynnościowa pojemność zalegająca
Lernen beginnen
functional residual capacity
całkowita pojemność płuc
Lernen beginnen
total lung capacity
niedrożność dróg oddechowych
Lernen beginnen
airway obstruction
astma
Lernen beginnen
asthma
rozedma płuc
Lernen beginnen
emphysema
zapalenie oskrzeli
Lernen beginnen
bronchitis
rozszerzenie się klatki piersiowej
Lernen beginnen
chest expansion
spłycenie oddechu
Lernen beginnen
hypopnoea
parestezja
Lernen beginnen
paraesthesia
spowolnienie oddechu (bradypnea)
Lernen beginnen
slow breathing (bradypnea)
dławić się
Lernen beginnen
choke
uraz odcinka piersiowego
Lernen beginnen
thoracic trauma
oddychanie wysilone
Lernen beginnen
laboured respiration
płytkie oddychanie
Lernen beginnen
shallow breathing
świadomy i zorientowany
Lernen beginnen
aware and oriented
tępy ból
Lernen beginnen
a dull pain
ciasność w klatce piersiowej
Lernen beginnen
tightness in the chest
niewydolność oddechowa
Lernen beginnen
respiratory distress
świszczenie (świszczący, gwizdający)
Lernen beginnen
wheezing (wheezing, whistling)
przenikliwy, ostry atak astmy
Lernen beginnen
penetrating, acute asthmatic attack
układ pokarmowy
Lernen beginnen
digestive system
zaopatrywać organizm w składniki odżywcze
Lernen beginnen
to provide organism with nutrients
narząd dodatkowy
Lernen beginnen
accessory organ
mechaniczny i chemiczny rozpad jedzenia
Lernen beginnen
mechanical and chemical breakdown of food
przyjmować jedzenie
Lernen beginnen
to ingest food
tułów
Lernen beginnen
trunk
gruczoł ślinowy
Lernen beginnen
salivary gland
przeżuwać
Lernen beginnen
to chew food
rozgniatać jedzenie
Lernen beginnen
crush food
kęs
Lernen beginnen
bolus
miazga pokarmowa
Lernen beginnen
chyme
jelito cienkie
Lernen beginnen
small intestine
jelito grube
Lernen beginnen
large intestine
enzymy trawienne
Lernen beginnen
digestive enzymes
zółć
Lernen beginnen
bile
glukoza
Lernen beginnen
glucose
tłuszcze
Lernen beginnen
fats
kwasy tłuszczowe
Lernen beginnen
fatty acids
węglowodany
Lernen beginnen
carbohydrates
białkaa
Lernen beginnen
proteins
aminokwasy
Lernen beginnen
amino acids
wątroba
Lernen beginnen
liver
woreczek żółciowy
Lernen beginnen
gallbladder
trzustka
Lernen beginnen
pancreas
monoglicerydy
Lernen beginnen
monoglycerides
trujący
Lernen beginnen
poisonous
ból, wrażliwość na dotyk
Lernen beginnen
tenderness
opuchlizna
Lernen beginnen
swelling
ból brzucha
Lernen beginnen
abdominal pain
rozdęcie brzucha
Lernen beginnen
abdominal distension
obrona mięśniowa
Lernen beginnen
muscle guarding
brzuch deskowaty
Lernen beginnen
board-like rigidity of the abdomen
wymiotowanie
Lernen beginnen
vomiting
biegunka
Lernen beginnen
diarrhoea
zatwardzenie
Lernen beginnen
constipation
żółtaczka
Lernen beginnen
jaundice
ładodny ból
Lernen beginnen
mild pain
ostry ból
Lernen beginnen
severe pain
przerywany ból
Lernen beginnen
intermittent pain
stały ból
Lernen beginnen
steady pain
nagły ból na początku
Lernen beginnen
sudden pain in onset
tkliwość palpacyjna
Lernen beginnen
palpation tenderness
skurcz zależny od woli
Lernen beginnen
voluntary muscle contraction
stan zapalny
Lernen beginnen
inflammation condition
zapalenie otrzewnej
Lernen beginnen
peritonitis
wypatroszenie
Lernen beginnen
evisceration
ostry ból
Lernen beginnen
acute pain
wymioty z krwią
Lernen beginnen
haematemesis
kolka
Lernen beginnen
colic
pogarszający się ból
Lernen beginnen
aggravating pain
zaburzenia odżywiania
Lernen beginnen
eating disorders
odwodnienie ogranizmu
Lernen beginnen
dehydration
przeszywający ból
Lernen beginnen
stabbing pain
lewy dolny kwadrant
Lernen beginnen
left lower quadrant
lewy górny kwadrant
Lernen beginnen
left upper quadrant
ból przeniesiony
Lernen beginnen
referred pain
zgaga
Lernen beginnen
heartburn
niedomykalność np. zastawki
Lernen beginnen
regurgitation e.g. valve
zapalenie wyrostka robaczkowego
Lernen beginnen
appendicitis
zapalenie otrzewnej
Lernen beginnen
peritonitis
kolka żółciowa
Lernen beginnen
billary colic
zatrucie pokarmowe
Lernen beginnen
food poisoning
niedrożność jelit
Lernen beginnen
ileus
niedrożność jelit
Lernen beginnen
intestinal obstruction
zapalenie trzustki
Lernen beginnen
pancreatitis
ból nadbrzusza
Lernen beginnen
epigastric pain
krwawienie z przewodu pokarmowego
Lernen beginnen
gastrointestinal bleeding
wrzód żołądka
Lernen beginnen
gastric ulcer
zatrucie alkoholem
Lernen beginnen
alcohol poisoning
język z nalotem
Lernen beginnen
tongue with coating
przedawkowanie narkotyków
Lernen beginnen
drug overdose
wypróżniać się
Lernen beginnen
to pass tool
niestrawność
Lernen beginnen
indigestion
ostra choroba jamy brzusznej
Lernen beginnen
acute abdominal disease
neuron
Lernen beginnen
cell body
komórka somatyczna
Lernen beginnen
somatic cell
dendryty
Lernen beginnen
dendrites
aksony
Lernen beginnen
axons
neurony aferentne
Lernen beginnen
afferent neurons
neurony czuciowe
Lernen beginnen
sensory neurons
neurony eferentne
Lernen beginnen
efferent neurons
neurony ruchowe
Lernen beginnen
motor neurons
interneuron
Lernen beginnen
interneuron
komórka glejowa
Lernen beginnen
neuroglia
bodziec progowy
Lernen beginnen
threshold stimulus
neurotransmiter
Lernen beginnen
neurotransmitter
przewodzić impulsy
Lernen beginnen
conduct impulses
synapsa
Lernen beginnen
synapse
odgięciowy uraz kręgosłupa szyjnego
Lernen beginnen
whiplash injury
spaść z wysokości
Lernen beginnen
fall from a height
silne uderzenie w głowe
Lernen beginnen
a strong blow to the head
ocena urazu
Lernen beginnen
injury assessment
zniekształcenie, deformacja
Lernen beginnen
deformity
nierówne źrenice
Lernen beginnen
unequal pupils
sztywny kark
Lernen beginnen
stiff neck
zamieszanie
Lernen beginnen
confusion
czułość
Lernen beginnen
responsiveness
przemieszczenie poszkodowanego
Lernen beginnen
the reposition of the victim
parametry życiowe
Lernen beginnen
vital signs
utrzymywać kogoś parametry życiowe
Lernen beginnen
maintain somebody's vital signs
kontrolować krwawienie
Lernen beginnen
control bleeding
stabilizacja w jednej linii (ciała)
Lernen beginnen
in-line stabilization
złamanie czaszki
Lernen beginnen
skull fracture
tkanka mózgowa
Lernen beginnen
brain tissue
zmieniony stan psychiczny
Lernen beginnen
altered mental status
drgawki
Lernen beginnen
seizure
pogarszać się, podupadać (np. na zdrowiu)
Lernen beginnen
to deteriorate
wstrząśnienie mózgu
Lernen beginnen
concussion
uraz rdzenia kręgowego
Lernen beginnen
spinal cord injury
przesunięcie/złamanie kręgu
Lernen beginnen
vertebral displacement / fracture
paraliż
Lernen beginnen
paralysis
stałe uszkodzenie
Lernen beginnen
permanent damage
kręgi szyjne
Lernen beginnen
cervical vertebrae
brak czucia
Lernen beginnen
loss of feeling
przeszywający ból
Lernen beginnen
sharp pain
dolna część pleców
Lernen beginnen
lower back
ograniczyć ruch
Lernen beginnen
reduced movement
utrata funkcji
Lernen beginnen
loss of function
porażenie
Lernen beginnen
palsy
opadnięcie kawałka twarzy
Lernen beginnen
facial droop
udar mózgu
Lernen beginnen
brain stroke
zaburzone zaopatrzenie w krew
Lernen beginnen
disturbed blood supply
martwiczy
Lernen beginnen
necrotic
martwica
Lernen beginnen
necrosis
zapobiegać masywnej utracie krwi
Lernen beginnen
prevent massive blood loss
pozycja bezpieczna
Lernen beginnen
recovery position
barre's sign
Lernen beginnen
pronator drift
zakres ruchu
Lernen beginnen
range of movement
chwilowe upośledzenie funkcji mózgu
Lernen beginnen
temporary impairment of brain function
uszkodzenie mózgu
Lernen beginnen
brain damage
zacieranie, rozmycie świadomości
Lernen beginnen
blurring, blurring of consciousness
sen na jawie
Lernen beginnen
daydreaming
przeżuwanie
Lernen beginnen
chewing
apetyczny
Lernen beginnen
lip-smacking
drganie powiek
Lernen beginnen
eyelid twitching
brak reakcji (na coś)
Lernen beginnen
unresponsiveness
odwracalny
Lernen beginnen
reversible
niewyraźna mowa
Lernen beginnen
slurred speech
widzenie zatarte
Lernen beginnen
blurred vision
drgawki
Lernen beginnen
convulsions
oszołomiony
Lernen beginnen
dazed
zaciśnięta szczęka
Lernen beginnen
clenched jaw

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.