KPA zwroty pojęcia łacińskie

 0    16 Datenblatt    shellygelly
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ipso iure
Lernen beginnen
na mocy prawa
res iudicata
Lernen beginnen
rzecz (już) osądzona - prawomocność orzeczeń lub ostateczność decyzji
rektyfikacja
Lernen beginnen
wyjaśnienie, sprostowanie
immanentny
Lernen beginnen
właściwy czemuś z natury, nieodłącznie z czymś związany, niewynikający z działania czynnika zewnętrznego, np. immanentna cecha, immanentne prawo
Formy REKTYFIKACJI w KPA
Lernen beginnen
sprostowanie, uzupełnienie
termin ad quem
Lernen beginnen
moment przewidywany lub ustalony jako końcowy, zamykający coś
termin PEREMPTORYJNY
Lernen beginnen
stanowczy; nieodwołalny, ostateczny (np. termin)./ inaczej termin ZAWITY/
dewolucja
Lernen beginnen
w administracji - przeniesienie kompetencji z jednego organu na drugi
determinanta
Lernen beginnen
czynnik wpływający na coś w zasadniczy sposób
trwałość (decyzji adm)
Lernen beginnen
moc wiążąca decyzji w czasie
autorytatywny
Lernen beginnen
pewny, miarodajny, wiarogodny
środek SUSPENSYWNY
Lernen beginnen
zawieszający uprawomocnienie
środek DEWOLUTYWNY
Lernen beginnen
przenoszący kompetencje
kompetencja
Lernen beginnen
możność (uprawnienie) i jednocześnie obowiązek korzystania z określonej formy działania przewidzianej przepisami prawa adm. materialnego
właściwość
Lernen beginnen
procesowa forma i wymiar kompetencji administracyjnej
reformationis in peius (zakaz)
Lernen beginnen
pogorszenie sytuacji skazanego w wyniku wyroku zapadłego w postępowaniu odwoławczym. Zakaz takiego pogorszenia uchodzi za jedną z istotnych gwarancji procesowych, chroniących prawa jednostki

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.