Łacina 24-46

 0    23 Datenblatt    xxkaiaxx0
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ten może uchylić ustawy co może je uchwalać
Lernen beginnen
Eius est tollere legem, cuius est condere
Powstrzymanie się od działania jest także działaniem
Lernen beginnen
Et non facere, facere est
Uważa się, że gatunek nie ginie
Lernen beginnen
Genus perire non censetur
Dziedziczenie jest wejściem w ogół praw, jakie posiadł zmarły
Lernen beginnen
Hereditas est successio in universum ius, quod defunctus habureit
Nie przyznaje się spadku po żyjącym
Lernen beginnen
Hereditas viventis non datur
Wszelkie prawo powinno być ustanawianie ze względu na prawa człowieka
Lernen beginnen
Hominum causa omne ius constitutum sit
Przy szacowaniu wysokości odszkodowania bierze się pod uwagę nie tylko wyrządzoną szkodę, lecz także utracony zysk
Lernen beginnen
Cum non solum aestimamus, quanti damnum compensationis considerationem, sed etiam lucrum detrimentumIn quod interest non solum ex damno dato constat, sed etiam ex lucro cessante
Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktów nie szkodzi
Lernen beginnen
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
Zobowiązanie do świadczenia rzeczy niemożliwych jest nieważne
Lernen beginnen
Impossiblium nulla obligatio est
Przy zawieraniu umów uwzględnia się bardziej wolę stron, niż ich słowa
Lernen beginnen
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt
Niegodnemu odbiera się spadek
Lernen beginnen
Indigno aufertur hereditas
Sprawy wątpliwe należy rozstrzygać/ orzekać na korzyść pozwanego
Lernen beginnen
In dubio pro reo
W równej/ jednakowej sytuacji lepsza jest pozycja posiadacza
Lernen beginnen
In pari causa melior est conditio possidentis
Dziedzic/ spadkobierca nie dziedziczy kary nałożonej na spadkodawcę
Lernen beginnen
In poenam heres non succedit
W testamencie należy badać zamiar spadkodawcy
Lernen beginnen
In testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur
Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich
Lernen beginnen
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur
Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, nie szkodzić drugiemu, oddać każdemu co mu się należy
Lernen beginnen
Iuris praecepta sunt haec: honeste, vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
Nauka prawa jest znajomością spraw boskich I ludzkich oraz wiedzą o tym co sprawiedliwe, a co nie sprawiedliwe
Lernen beginnen
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti aque iniusti scientia
Prawo cywilne tworzone jest dla osób starannych
Lernen beginnen
Ius civile vigilantibus scriptum est
Prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i słuszne
Lernen beginnen
Ius est ars boni et aequi
Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych.
Lernen beginnen
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą / stałą wolą zagwarantowania każdemu jego praw
Lernen beginnen
Iustita est constans e perpetua voluntas ius suum cuique
Ustawa powinna być zwięzła
Lernen beginnen
Legem brevem esse oportet

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.