leader school X

 0    67 Datenblatt    agnieszkakolodziejska0
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nowo narodzony
Lernen beginnen
newborn
dorosły
Lernen beginnen
an adult
dzieciństwo
Lernen beginnen
childhood
młodość
Młodość jest piękna, ale szybko przemija.
Lernen beginnen
youth
Youth is beautiful, but passes quickly.
dorosly
Lernen beginnen
an adult
wiek średni
Lernen beginnen
middle age
starsza osoba
Pomogłem starszej pani nieść torbę z zakupami.
Lernen beginnen
elderly person
I helped an elderly lady carry a bag with groceries.
mówić/powiedzieć/wyrażać
Powiedział, że to moja wina.
Lernen beginnen
say - said - said
He said it was my fault.
opowiadać
Opowiedziała mi historię swojej rodziny.
Lernen beginnen
tell - told - told
She told me the story of her family.
mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
Lernen beginnen
speak - spoke - spoken
I spoke to her only yesterday.
rozmawiać z kimś
Lernen beginnen
speak with sb
mówić do kogoś
Kiedy mówiłam do niego, nie słuchał.
Lernen beginnen
talk to somebody
When I was talking to him, he wasn't listening.
zmywac naczynia
Lernen beginnen
wash the dishes
zmywać naczynia
Lernen beginnen
do dishes
pamięć
Lernen beginnen
memory
myśleć
Myślę o tym przez cały dzień.
Lernen beginnen
think - thought - thought
I have been thinking about it all day.
uczyć
Lernen beginnen
teach
spadać
Lernen beginnen
fall - fell - fallen
nastrój
Lernen beginnen
mood
lekarstwo
Lernen beginnen
cure
więcej
Lernen beginnen
else
wpływać
Lernen beginnen
to affect
mózg
Długoterminowe skutki uszkodzenia mózgu będą różne dla każdej osoby.
Lernen beginnen
brain
The long-term effects of brain injury will be different for each person.
pewny
To pewne.
Lernen beginnen
certain
It's certain.
tłuszcze
Lernen beginnen
fats
Z jednej strony ... Natomiast
Lernen beginnen
on the one hand... on the other hand
radzić sobie lepiej w szkole
Lernen beginnen
do better at school
zostawać
Powiedział, że chce zostać astronautą.
Lernen beginnen
become - became - become
He said he wanted to become an astronaut.
Wymyślić
Wymyśliła nową gre planszową.
Lernen beginnen
Come up with
She came up with an idea for a new board game.
przemoc
Nie ma nic gorszego od przemocy wobec dzieci.
Lernen beginnen
violence
There is nothing worse than violence against children.
gwałtowny
Lernen beginnen
violent
gwałtownie
Lernen beginnen
violently
wiertarka
Lernen beginnen
driller
dostawca
Nasz dostawca zmienił ceny.
Lernen beginnen
supplier
Our supplier has changed the prices.
wędliny
Lernen beginnen
cold cuts
trudność
Lernen beginnen
difficulty
oferta
Ta oferta nie jest wystarczająco atrakcyjna.
Lernen beginnen
offer
This offer is not attractive enough.
być w czymś dobrym
Ania jest dobra językach obcych, mówi biegle czterema.
Lernen beginnen
be good at something
Ann is good at foreign languages, she speaks four fluently.
Jestem dobry w zarządzaniu pieniędzmi
Lernen beginnen
I am good at managing money
Dobrze zarządzam pieniędzmi
Lernen beginnen
I manage my money well
spontaniczny
The Beatles zagrali kiedyś spontaniczny koncert na dachu budynku.
Lernen beginnen
spontaneous
The Beatles once played a spontaneous concert on the roof of a building.
ten
Lernen beginnen
this
tamten
Lernen beginnen
that
zapytać o
Lernen beginnen
ask about
ask for
Lernen beginnen
ask for
poproś kogoś o zrobienie czegoś
Lernen beginnen
ask someone to do something
wydawać się
Wydajesz się bardzo zmęczony.
Lernen beginnen
seem
You seem very tired.
Wydaje mi się, że
Lernen beginnen
It seems to me that
Ta podróż wydaje mi się dobrym pomysłem
Lernen beginnen
This trip seems a good idea to me
posiadać sb
Lernen beginnen
to own sb
grać dla pieniędzy
Lernen beginnen
to gamble for money
prawdę mówiąc
Lernen beginnen
tell the truth
rozpłakała się, wybuchnąć płaczem
Lernen beginnen
burst into tears
wybuchnął śmiechem
Lernen beginnen
burst with laughter
To nic dla mnie nie znaczy.
Lernen beginnen
It means nothing to me.
To nic dla mnie nie znaczy
Lernen beginnen
It doesn't mean anything to me
realizować
Lernen beginnen
realize
rata
Lernen beginnen
instalment
kwota
Lernen beginnen
amount of money
figura
Lernen beginnen
figure
5 cyfrowa pensja
Lernen beginnen
5 figures salery
dziewięćdziesiątych
Lernen beginnen
nineties
w latach 90tych
In the 90's
rynek sklep
Lernen beginnen
market
dział sprzedaży
Lernen beginnen
department
nawet
Lernen beginnen
ivent
założyć firmę
Lernen beginnen
set up a business
nagroda / nagroda
Lernen beginnen
prize / award

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.