lekcja 31p 36:02

 0    73 Datenblatt    sawa20001
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
niestety myslę że jestem chory
Lernen beginnen
Unfortunately I think I'm ill
nie czułem się dobrze byłem choryżle wygądasz jesteś chory
Lernen beginnen
I wasn't feel well I was sick you talk you are sick
żle wyglądasz, wyglądasz na chorego
Lernen beginnen
you look sick
możliwe że zachorowałem
Lernen beginnen
I may have fallen ill
jakieś inne obiekty w innym miejscu
Lernen beginnen
some other objects elsewhere
zła osoba na niewłaściwym miejscu
Lernen beginnen
the wrong person in the wrong place
mam rację czy nie mam racji
Lernen beginnen
I'm right or wrong
ile tam jest przedmiotów
Lernen beginnen
how many items are there
jesteśmy w niewłaściwym mieście
Lernen beginnen
we're in the wrong city
czy widzisz ten przedmiot na drzewię
Lernen beginnen
do you see this item on the tree
czy może pan umieścić to kółko z prawej strony
Lernen beginnen
can you put that circle on the right
czy może pan umieścić prostokąt nad kółkiem
Lernen beginnen
can you put a rectangle above the circle
czy może pan umięscić to małe kółko z prawej strony a prostokąt nad nim
Lernen beginnen
can you fit this small circle on the right and the rectangle above it?
to koło jest szare
Lernen beginnen
this circle is gray
czy widzisz ten fioletowy prostokąt
Lernen beginnen
can you see this purple rectangle
nad tym drzewem jest chmura
Lernen beginnen
there is a cloud over this tree
połuż trójkąt nad prostokątem będziesz miał dom
Lernen beginnen
put the triangle over the rectangle you will have a house
uważaj masz jakiś obiekt nad głową
Lernen beginnen
be careful you have an object above your head
proponuję zrobić dwie gwiazdki
Lernen beginnen
I suggest you make two stars
proponuję zrobić dwie gwiazdki zamiast prostokątu
Lernen beginnen
I suggest you make two stars instead of a rectangle
czy widzisz gwiazdy na niebie
Lernen beginnen
do you see the stars in the sky
niebo pełne gwiazd
Lernen beginnen
A sky full of stars
czy mogę ci coś zaproponować
Lernen beginnen
can I offer you something?
czy mogę dostać lody zamiast czekolady
Lernen beginnen
can i get ice cream instead of chocolate
sugeruję wyjść zamiast zostać w domu
Lernen beginnen
I suggest going out instead of staying at home
tak ma pan rację
Lernen beginnen
yes you are right
co się stało
Lernen beginnen
what is matter
co sie stao w porządku
Lernen beginnen
what happened ok
może powiniśmy zapytać co się stało
Lernen beginnen
maybe we should ask what happened
wyglądasz na zmęczoną co ci dolega
Lernen beginnen
you look tired what's wrong with you
co ci dolega jestes chory
Lernen beginnen
what is wrong with you?
kręci mi się w głowie boli mnie głowa i gardło
Lernen beginnen
I feel dizzy, my head and throat hurt
nie czuje się dobrze kręci mi się w głowie
Lernen beginnen
I don't feel well dizzy
wypiłam za dużo wina i kręci mi się w głowie
Lernen beginnen
I drank too much wine and I feel dizzy
boli mnie głowa
Lernen beginnen
my head hurts
mam straszny ból głowy
Lernen beginnen
I have a terrible headache
myślę że jestem chory boli mnie głowa i gardło
Lernen beginnen
I think I'm sick. My head and throat hurt
kręciło mi się wczoraj w głowie
Lernen beginnen
I was dizzy yesterday
czy kiedykolwiek kreciło ci się w głowie i w tym czasie bolała cię głowa
Lernen beginnen
have you ever been dizzy and have a headache at that time?
o to nie dobrze
Lernen beginnen
that's not good
czuć się słabo
Lernen beginnen
to feel weak
czy czujesz się słabo
Lernen beginnen
do you feel weak
jestem dzisiaj saby
Lernen beginnen
I'm weak today
kręci mi się w głowie i jest mi słabo
Lernen beginnen
I feel dizzy and I feel weak
czuję się słabo po treningu
Lernen beginnen
I feel weak after training
prawdopodobnie powinieneś iść do lekarza i wziąść zwolnienie lekarskie
Lernen beginnen
you should probably go to the doctor and get a sick leave
chyba jestem chory
Lernen beginnen
I think I'm sick
prawdopodobnie potrzebujesz odpoczynku
Lernen beginnen
you probably need some rest
weź zwolnienie lekarski i idź do domu
Lernen beginnen
take a sick leave and go home
prawdopodobnie potrzebujesz zwolnienia lekarskiego
Lernen beginnen
you probably need a sick leave
Masz rację, muszę to zgłosić pani deklarować
Lernen beginnen
You're right, I have to report it to you, declare
czy ma pan coś do zadeklorowania
Lernen beginnen
do you have anything to declare
muszę coś ogłosić
Lernen beginnen
I have to announce something
nie mam nic do zgłoszenia
Lernen beginnen
I have nothing to report
teraz ten projekt wygląda świetnie
Lernen beginnen
now this design looks great
niewyobrażałem sobie tego lepiej
Lernen beginnen
I couldn't imagine it better
czy możesz to sobie wyobrazić
Lernen beginnen
can you imagine that
wyobraż sobie że jesteśmy w resteuracji
Lernen beginnen
imagine we're in a restoration
spróbuj wyobrazić sobie tę osobę
Lernen beginnen
try to imagine this person
wyobraź sobie że pracujesz dla naszej firmy
Lernen beginnen
imagine that you work for our company
miło mi to słysześ proszę pana
Lernen beginnen
I'm glad to hear that, sir
to była przyjemnośc pracować panie Smith
Lernen beginnen
it was a pleasure working Mr. Smith
proszę przekazać moje podziękowanie pani Kolins
Lernen beginnen
please convey my thanks to Mrs. Kolins
to przyjemność poznać pana
Lernen beginnen
it's a pleasure to meet you
zrobę to z przyjemnością
Lernen beginnen
I will do it with pleasure
cała przyjamność po mojej stronie
Lernen beginnen
all my pleasure
znajduję przyjemność w małych rzeczach
Lernen beginnen
I find pleasure in small things
przekażemy to dalej
Lernen beginnen
we will pass it on
zamierzam przekazać namojej stronnie
Lernen beginnen
I'm going to pass it on to my side
zrobię to
Lernen beginnen
I'll do it
jestem bardzo wdzięczny za pana pomoc
Lernen beginnen
I am very grateful for your help
byłabym wdzięczna gdybyś mi pomóc
Lernen beginnen
I would be grateful if you could help me
bądź wdzięczny za to co masz
Lernen beginnen
be grateful for what you have

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.