lekcja 54 rzad1

 0    38 Datenblatt    magdalenapodsiadla
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
spełniać/zaspokoic
Lernen beginnen
satisfy
podnieść/zbierac
Lernen beginnen
raise
udać się/ wypracowac
Lernen beginnen
work out
zapewniać
Musimy zapewnić obywatelom bezpieczeństwo.
Lernen beginnen
ensure
We need to ensure safety to the citizens.
środek, miara
Lernen beginnen
measure
system/program
Lernen beginnen
scheme
ostateczny/największy
Lernen beginnen
ultimate
wystarczający/dostateczny
Lernen beginnen
sufficient
na bok
Lernen beginnen
aside
niewolnik
Lernen beginnen
slave
wybitny
To było wspaniałe osiągnięcie.
Lernen beginnen
outstanding
It was an outstanding achievement.
robiący wrażenie
Lernen beginnen
impressive
spojrzenie/ wpatrywac sie
Lernen beginnen
gaze
niezwykly
Lernen beginnen
remarkable
tak więc / w ten sposób
Lernen beginnen
thus
początkowo
Początkowo Greg planował biegać cztery razy w tygodniu, ale teraz robi to tylko dwa razy.
Lernen beginnen
initially
Greg initially planned to run four times a week, but now he's only doing it twice a week.
zarys/konspekt
Lernen beginnen
outline
przypominać sobie
To było dawno temu, ale jeśli dobrze sobie przypominam, Kurt miał czerwone włosy.
Lernen beginnen
recall
It was a long time ago, but if I recall correctly, Kurt used to have red hair.
znaczne (kwoty)
Lernen beginnen
considerable (amount)
ważny/główny
Lernen beginnen
major
prawdopodobnie/przypuszczalnie
Lernen beginnen
presumably
szukać
Lernen beginnen
seek
napotykac (wiele przeszkód)
Lernen beginnen
encounter (mamy obstacles)
radzić sobie
Po śmierci mojego taty nie byłem pewien, jak sobie poradzę.
Lernen beginnen
cope
After my Dad died, I wasn't sure how I was going to cope.
przywrócić, odnowić
Batman przywrócił ład w mieście.
Lernen beginnen
restore
Batman restored order in the city.
obsada
W obsadzie sztuki znajdowało się kilku znanych aktorów.
Lernen beginnen
cast
The cast of the play included several well-known actors.
postrzegać
Lernen beginnen
perceive
(nie mamy) stronniczość/uprzedzenie
Lernen beginnen
(we have no) bias
nieco
Lernen beginnen
somewhat
przydzielać
Lernen beginnen
assign
wywołać (eksplozje)
Lernen beginnen
trigger (an explousion)
przejście, zmiana
Proces zmiany był bardzo trudny.
Lernen beginnen
transition
The process of transition was difficult.
osiągać
Jestem pewien, że wyjdziesz z depresji i osiągniesz wielkie rzeczy. Po nocy zawsze przychodzi dzień.
Lernen beginnen
accomplish
I'm sure you will recover from depression and accomplish great things. After a storm always comes a calm.
wynik, rezultat
Jaki był rezultat akcji?
Lernen beginnen
outcome
What was the outcome of the action?
kolejność/ ciag
Lernen beginnen
sequence
utrzymać/podtrzymać
Lernen beginnen
sustain
wystawiac (fakturę)
Lernen beginnen
issue (an invoice)
izba
Lernen beginnen
chamber

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.