Lekcja 6 - 2024

 0    44 Datenblatt    przemyslawkalinowski4
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
entails
Lernen beginnen
pociąga za sobą, wiąże się z
detrimental
Lernen beginnen
szkodliwy, niekorzystny
seduction/temptation
Lernen beginnen
uwodzenie/kuszenie
captivating
Lernen beginnen
urzekający
oblivious
Oblivious to the danger
Lernen beginnen
nieświadomość, zpomnienie, brak uwagi
Nieświadomy zagrożenia
setbacks
Experiencing setbacks in recovery / Dealing with setbacks
Lernen beginnen
ograniczenia, komplikacje
przeszkód, problemów lub komplikacji, które opóźniają postęp lub powodują, że sytuacja cofa się do wcześniejszego stanu.
along
Lernen beginnen
wzdłuż, wraz z
foundations
Lernen beginnen
fundamenty, podstawy
compelling
Lernen beginnen
przekonujący
outlook
Lernen beginnen
perspektywy
outrageous
Lernen beginnen
skandaliczny
doom
Lernen beginnen
zagłada, zguba
flair of
Lernen beginnen
talent do
defeat
Lernen beginnen
porażka, klęska
famine
Lernen beginnen
głód
medical evaluation
Lernen beginnen
ocena lekarska
shrug off
Despite the expressed concerns, the manager just shrugged them off and proceeded with the plan without making any changes
Lernen beginnen
wzruszać ramionami
ignorowanie lub minimalizowanie czegoś przez kogoś, co może być wyrazem niezgody, braku zainteresowania, lub po prostu chęci uniknięcia konfrontacji.
premise
Lernen beginnen
przesłanka, założenie
purchase / acquisition
Lernen beginnen
zakup / nabycie
as a result
Lernen beginnen
w rezultacie
dispute
Lernen beginnen
spór, kłotnia
convey
Convey a message
Lernen beginnen
przekazać
przekazywania informacji, jak i fizycznego transportowania obiektów
include
Lernen beginnen
zawierać
given that / taking it into account
Lernen beginnen
uwzględniając to
complete oposite of that
Lernen beginnen
zupełne przeciwieństwo tego
without accounting for how
Lernen beginnen
bez uwzględnienia jak
incentive
Lernen beginnen
zachęta
somewhat
Lernen beginnen
nieco, w pewnym stopniu
play tag / chaser
Lernen beginnen
zagraj w berka / ganianego
sales pitch
Lernen beginnen
oferta sprzedażowa
is coping fine
Lernen beginnen
radzi sobie dobrze
nevermind
Lernen beginnen
nieważne
vastly
Lernen beginnen
w dużej mierze, znacznie
redundancy
Lernen beginnen
nadmiar, zbędnośc
faded
Lernen beginnen
wyblakły, zanikający
do czegoś, co straciło swoją pierwotną jasność, kolor, intensywność, lub stało się mniej wyraźne lub mniej zauważalne z czasem
italicised
Lernen beginnen
kursywą
angle
Lernen beginnen
kąt
He made it to complicated
Lernen beginnen
Za bardzo to skomplikował
free will / patience
Lernen beginnen
wolna wola / cierpliwość
I mistook it for something else / I confused it with something else.
Lernen beginnen
Pomyliłem to z czymś innym/Pomyliłem z czymś innym.
bullied
Lernen beginnen
prześladowane, zastraszanie
feasible
Lernen beginnen
wykonalny, realny
harm
Lernen beginnen
szkoda / krzywda
trial
Lernen beginnen
próba, próbny / proces sądowy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.