Lesson 03 - Prisca A.

 0    14 Datenblatt    zbigniewwlodarczyk2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Global population is growing rapidly.
Lernen beginnen
Globalna populacja szybko rośnie.
The polar bear is one of few animals that inhabit the Arctic
Lernen beginnen
Niedźwiedź polarny jest jednym z niewielu zwierząt zamieszkujących Arktykę
He tried to study for the exam, but his efforts were hampered by his noisy neighbors.
Lernen beginnen
Próbował przygotować się do egzaminu, ale jego wysiłki utrudniały hałaśliwych sąsiadów.
Huge tornados often occur in this part of the country.
Lernen beginnen
W tej części kraju często występują ogromne tornada.
He hungrily consumed a hamburger.
Lernen beginnen
Chciwie zjadł hamburgera.
According to the United Nations, the world population reached the 7-billion mark in 2011, and that number hasn’t stopped growing since.
Lernen beginnen
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych populacja świata osiągnęła poziom 7 miliardów w 2011 r., A liczba ta nie przestała rosnąć.
According to another UN report, nearly 11 billion people will inhabit the Earth by 2100.
Lernen beginnen
Według innego raportu ONZ prawie 21 miliardów ludzi zamieszka Ziemię do 2100 roku.
Governments around the world put significant efforts into providing better living conditions, but the ever-growing populations are hampering most of their long-term plans.
Lernen beginnen
Rządy na całym świecie wkładają znaczne wysiłki w zapewnienie lepszych warunków życia, ale stale rosnąca populacja utrudnia większość długoterminowych planów.
High population growth rate often occurs in countries that are struggling economically.
Lernen beginnen
Wysokie tempo wzrostu populacji często występuje w krajach borykających się z trudnościami gospodarczymi.
At the moment, the UN is expecting the population of Sub-Saharan Africa to be 4 times larger by the end of the century.
Lernen beginnen
W tej chwili ONZ oczekuje, że populacja Afryki Subsaharyjskiej będzie czterokrotnie większa do końca wieku.
Experts believe that this is because many people living in Africa lack proper sex education and have almost no access to birth control.
Lernen beginnen
Eksperci uważają, że dzieje się tak, ponieważ wiele osób mieszkających w Afryce nie ma odpowiedniej edukacji seksualnej i prawie nie ma dostępu do kontroli urodzeń.
It is a well-known fact that the people currently living on the planet consume over half of its renewable resources
Lernen beginnen
Powszechnie wiadomo, że ludzie obecnie mieszkający na planecie zużywają ponad połowę odnawialnych zasobów
Reports show that the countries with high population growth rates are already experiencing difficulties producing enough food to go around.
Lernen beginnen
Raporty pokazują, że kraje o wysokim wskaźniku wzrostu populacji już mają problemy z produkcją wystarczającej ilości żywności do obejścia.
Water, food and energy are becoming more expensive on a daily basis.
Lernen beginnen
Woda, żywność i energia stają się z każdym dniem droższe.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.