Lesson 14.10.2020

 0    21 Datenblatt    slepyszifo3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Każdego razu
Lernen beginnen
Every time
Właśnie się zdrzemnąłem.
Lernen beginnen
I’ve just had a nap.
To był dość ciężki dzień.
Lernen beginnen
It was a pretty rough day.
Ostra godzina czwarta
Lernen beginnen
A 4 o’clock sharp
Powinna była
Lernen beginnen
She should’ve had
Dlatego / dlatego zdrzemnąłem się.
Lernen beginnen
That’s why/therefore I took a power nap.
Dzień po tym, jak nauczyłem się tego słowa...
Lernen beginnen
The day after I learned this word...
Czasami objadam się oglądaniem.
Lernen beginnen
I sometimes binge watch.
Nie byłem przekonany.
Lernen beginnen
I wasn’t convinced.
Zwykle zasypiam
Lernen beginnen
I usually fall asleep
Chcę wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne na godzinę przed pójściem spać.
Lernen beginnen
I want to turn off all electronic devices one hour before I go to sleep.
Chcę poprawić jakość swojego snu.
Lernen beginnen
I want to improve the quality of my sleep.
Zainteresowałem się tenisem.
Lernen beginnen
I got interested in tennis.
Mogła to przetrwać.
Lernen beginnen
She could make it through.
Mogła przetrwać ciężkie czasy.
Lernen beginnen
She could make it through tough times.
Twarde mięso
Lernen beginnen
Tough meat
Życie jest ciężkie.
Lernen beginnen
Life’s tough.
To twarda kobieta.
Lernen beginnen
She’s a tough woman.
Mówiąc o dzieciach
Lernen beginnen
Speaking of children
Kiedy usłyszałem, jak moi przyjaciele mówią o maratonie oglądania.
Lernen beginnen
When I heard my friends talk about binge-watching.
obserwator
Lernen beginnen
binge watcher

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.