Lesson 8: New year's resolutions

 0    20 Datenblatt    Milan Pupezin
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
How did you spend your winter holidays?
Lernen beginnen
Jak spędziłeś ferie zimowe?
Did you go somewhere exciting?
Lernen beginnen
Czy poszedłeś gdzieś ekscytujący?
I went skiing in Italy.
Lernen beginnen
Jeździłem na nartach we Włoszech.
I visited my family in my hometown.
Lernen beginnen
Odwiedziłem rodzinę w moim rodzinnym mieście.
I got a new dog.
Lernen beginnen
Mam nowego psa.
What holiday traditions do you maintain?
Lernen beginnen
Jakie tradycje wakacyjne utrzymujesz?
I always prepare multiple dishes for Christmas.
Lernen beginnen
Zawsze przygotowuję wiele potraw na Boże Narodzenie.
We always decorate the Christmas tree.
Lernen beginnen
Zawsze dekorujemy choinkę.
How are Polish traditions different from those of other countries?
Lernen beginnen
Czym różnią się polskie tradycje od tradycji innych krajów?
Have you ever been to an Orthodox Church/Mosque/Synagogue
Lernen beginnen
Czy byłeś kiedyś w cerkwi / meczecie / synagodze
What are the differences between Catholics and Orthodox believers?
Lernen beginnen
Jakie są różnice między katolikami a wyznawcami prawosławia?
There aren't any major differences between them.
Lernen beginnen
Nie ma między nimi większych różnic.
The differences mostly concern hierarchy.
Lernen beginnen
Różnice dotyczą głównie hierarchii.
Are you happy with where you are at the moment?
Lernen beginnen
Czy jesteś zadowolony z tego, gdzie jesteś w tej chwili?
Was 2019 a good year for you?
Lernen beginnen
Czy rok 2019 był dla Ciebie dobrym rokiem?
What have you achieved in 2019?
Lernen beginnen
Co osiągnąłeś w 2019 roku?
What are your plans for 2020?
Lernen beginnen
Jakie masz plany na 2020 rok?
What are you hoping to achieve in 2020?
Lernen beginnen
Co masz nadzieję osiągnąć w 2020 roku?
Where do you see yourself in 5 years?
Lernen beginnen
Gdzie widzisz siebie za 5 lat?
Are you happy with having moved to Łódź?
Lernen beginnen
Czy jesteś zadowolony z przeprowadzki do Łodzi?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.