Lesson 8: What do you do? What are you doing?

 0    22 Datenblatt    Milan Pupezin
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
What do you do?
Lernen beginnen
Co robisz?
I'm a teacher/production manager/quality control manager
Lernen beginnen
Jestem nauczycielem / kierownikiem produkcji / kierownikiem kontroli jakości
What are you working on at the moment?
Lernen beginnen
Na czym pracujesz obecnie w tej chwili?
I'm working on a new line of products.
Lernen beginnen
Pracuję nad nową linią produktów.
I'm filling out forms for the next shipment.
Lernen beginnen
Wypełniam formularze do następnej przesyłki.
Who are you living with at the moment?
Lernen beginnen
Z kim obecnie mieszkasz?
I'm living with my partner and our children.
Lernen beginnen
Mieszkam z moim partnerem i naszymi dziećmi.
I'm living alone.
Lernen beginnen
Mieszkam sam
What do you want to do?
Lernen beginnen
Co chcesz robić?
I want to start my own business.
Lernen beginnen
Chcę założyć własną firmę.
I want to buy a house.
Lernen beginnen
Chcę kupić dom.
What do you love doing?
Lernen beginnen
Co kochasz robić?
I love going to the swimming pool.
Lernen beginnen
Uwielbiam chodzić na basen.
I love going for a walk in the park.
Lernen beginnen
Uwielbiam spacerować po parku.
I love listening to music and drinking coffee in the morning.
Lernen beginnen
Uwielbiam słuchać muzyki i rano pić kawę.
Which language are you currently studying?
Lernen beginnen
Jekiego języku się obecnie uczysz?
I'm currently studying English.
Lernen beginnen
Obecnie uczę się angielskiego.
Where do you live?
Lernen beginnen
Gdzie pan(i) mieszka?
I live in Łódź.
Lernen beginnen
Mieszkam w Łodzi.
Which languages do you speak?
Lernen beginnen
Jakimi językami mówisz?
I speak English, Polish and a little bit of Spanish.
Lernen beginnen
Mówię po angielsku, polsku i trochę po hiszpańsku.
What are you doing this week?
Lernen beginnen
Co będziesz robić w tym tygodniu?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.