Liam the Persistent 2

 0    34 Datenblatt    kownackimateusz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
roztrzepany, roztargniony
Lernen beginnen
absent-minded
przewodnik (książka)
Lernen beginnen
guidebook
prowincjonalny
Lernen beginnen
provincial
kędzior
Lernen beginnen
curl
śniło
Lernen beginnen
dreamt
aspekt
Musimy przeanalizować każdy aspekt tej sytuacji, zanim podejmiemy decyzję.
Lernen beginnen
aspect
We have to analyse every aspect of this situation before making a decision.
doświadczony
Lernen beginnen
experienced
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
Lernen beginnen
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
rozstrzygać
Lernen beginnen
settle
dziewczyna, sympatia
Lernen beginnen
girlfriend
gabinet
Lernen beginnen
study
wycieczka
Chcemy pojechać na wycieczkę do Dublina.
Lernen beginnen
trip
We want to go on a trip to Dublin.
poszukiwanie
Lernen beginnen
search
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
Lernen beginnen
consider
We'll have to consider all pros and cons.
zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
Lernen beginnen
visit
Tomorrow we will visit the old town.
miasteczko
Pochodzę z małego miasteczka w stanie Indiana.
Lernen beginnen
town
I come from a little town in Indiana.
przygotowany
Lernen beginnen
prepared
włosy
mam długie włosy
Lernen beginnen
hair
I have long hair
sześć
sześć cegieł
Lernen beginnen
six
six bricks
mały
W ogrodzie rośnie małe drzewo.
Lernen beginnen
small
There's a small tree growing in the garden.
mało
Lernen beginnen
few
prawdziwy
To, co powiedziałem, to prawda, przysięgam!
Lernen beginnen
true
What I said was true, I swear!
prawie
Prawie skończyłam.
Lernen beginnen
almost
I'm almost done.
sprawa
Lernen beginnen
deal
miesiąc
(Oni) spotkali Ann w zeszłym miesiącu.
Lernen beginnen
month
They met Ann last month.
tydzień
W tygodniu dużo pracuję.
Lernen beginnen
week
I work a lot during the week.
piekło
Ta praca to piekło.
Lernen beginnen
hell
This job is hell.
kawałek
Tylko trochę.
Lernen beginnen
bit
Just a little bit.
praca
Dostałem pracę!
Lernen beginnen
job
I got a job!
temu
On wyszedł dziesięć minut temu.
Lernen beginnen
ago
He left ten minutes ago.
rodzina
Oni mają dużą rodzinę.
Lernen beginnen
family
They’ve got a big family.
różny
Mam tę koszulę w dwóch różnych kolorach.
Lernen beginnen
different
I have this shirt in two different colors.
wydają
Lernen beginnen
seem
Chłopiec
Lernen beginnen
boy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.