Makroekonomia - 6. rozdział (Podstawowe narzędzia finansów)

 0    18 Datenblatt    Lokinho7
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
finanse - definicja(?)
Lernen beginnen
dziedzina ekonomii zajmująca się tym, jak ludzie podejmują decyzje dotyczące alokacji zasobów w czasie i jak podchodzą do ryzyka
wartość bieżąca - definicja(?)
Lernen beginnen
kwota, jaką należy posiadać dziś, by przy obecnych stopach procentowych otrzymać daną sumę pieniędzy w przyszłości
wartość przyszła - definicja(?)
Lernen beginnen
wartość, jaką osiągnie w przyszłości dana suma pieniędzy przy obecnych stopach procentowych
procent składany - definicja(?)
Lernen beginnen
zasada narastania sumy pieniędzy ulokowanej np. na rachunku bankowym, zgodnie z którą naliczone odsetki powiększają kwotę od której są naliczane
ryzyko - definicja(?)
Lernen beginnen
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia powodującego straty finansowe lub inne szkody
awersja do ryzyka - definicja(?)
Lernen beginnen
niechęć do pozostawania w stanie niepewności
Zależność między użytecznością a poziomem zamożności
Lernen beginnen
Wraz ze wzrostem poziomu zamożności maleje użyteczność krańcowa
dywersyfikacja - definicja(?)
Lernen beginnen
strategia ograniczania ryzyka polegająca na zastąpieniu jednego dużego źródła ryzyka wieloma mniejszymi i niezależnymi od siebie źródłami ryzyka
ryzyko indywidualne (niesystematyczne) - definicja(?)
Lernen beginnen
ryzyko dotyczące tylko jednego podmiotu ekonomicznego
ryzyko zagregowane - definicja(?)
Lernen beginnen
ryzyko dotyczące w równym stopniu wszystkich podmiotów ekonomicznych
Zależność między ryzykiem a stopą zwrotu
Lernen beginnen
Im większą część oszczędności ludzie lokując w akcjach, tym wyższej stopy zwrotu mogą się spodziewać, ale jednocześnie muszą się liczyć z większym ryzykiem
analiza fundamentalna - definicja(?)
Lernen beginnen
analiza sprawozdań finansowych i perspektyw rozwojowych przedsiębiorstw w celu określenia jego wartości
3 sposoby wyboru akcji do portfela inwestycyjnego przy pomocy analizy fundamentalnej
Lernen beginnen
(1) Indywidualne zapoznanie się z raportami rocznymi i informacjami na temat spółki, (2) Usługi analityków finansowych, (3) Zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego
hipoteza o efektywności rynku - definicja(?)
Lernen beginnen
koncepcja, zgodnie z którą cena aktywów odzwierciedla wszystkie publiczne dostępne informacje dotyczące ich wartości
efektywność informacyjna - definicja(?)
Lernen beginnen
aspekt działania polegający na racjonalnym uwzględnieniu wszystkich dostępnych informacji
błądzenie losowe - definicja(?)
Lernen beginnen
właściwość zmiennej polegająca na tym, że jej wartość zmienia się w sposób nieprzewidywalny
Przyczyna powstawania baniek inwestycyjnych
Lernen beginnen
Zakup akcji z założeniem, że w przyszłości ich cena wzrośnie
blue chip - definicja(?)
Lernen beginnen
określenie dużej spółki giełdowej, cieszącej się zaufaniem inwestorów i mającej dobrą sytuację finansową.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.