mamy mówią po angielsku 2

 0    192 Datenblatt    marcelabulat
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
patrz na drogę
Lernen beginnen
eyes on the road
zostań na poboczu
Lernen beginnen
stay on the berm
trzymaj się z dala od drogi dla samochodu
Lernen beginnen
keep out of the car's way
ręce na kierownicy
Lernen beginnen
hands on the handlebar
użyj hamulca
Lernen beginnen
use your brakes
patrz przed siebie
Lernen beginnen
look ahead
Nie oglądaj się do tyłu
Lernen beginnen
Don't look back
Nie odwracaj się.
Lernen beginnen
Don't turn around.
gotowy, ustaw się, jedź
Lernen beginnen
ready, get set, go
nie garb się
Lernen beginnen
Don't slouch
Twój krawat jest krzywy. Pozwól mi go paprawić
Lernen beginnen
Your tie is crooked. Let me put it right
Chodźmy. zdążymy, zrobimy to
Lernen beginnen
Let's go. We will make it
Nie mogłem poradzić sobie sam
Lernen beginnen
I couldn't manage on my own
Nie byłem w stanie tego zrobić
Lernen beginnen
I wasn't able to do that
Nie mogę dowiedzieć się, jak to zrobić.
Lernen beginnen
I can't figure out how to do this.
smark spływa ci po twarzy
Lernen beginnen
snot is running down your face
Twój nos znowu cieknie
Lernen beginnen
Your nose is leaking again
masz łaskotki?
Lernen beginnen
are you ticklish?
zatopiona trampolina
Lernen beginnen
sunken trampoline
Możesz oglądać bajki, dopóki duża wskazowka nie wskaże 5
Lernen beginnen
You are allowed to watch the cartoons until the big hand points to 5
Przekręć małą wskazowke na zegarze na numer 8
Lernen beginnen
Turn the small hand on the clock to number 8
To wymaga zemsty
Lernen beginnen
It calls for revenge
Sofi wyszła na balkon
Lernen beginnen
Sofi went onto the balcony
tracisz kolejke
Lernen beginnen
miss a turn
gumka do włosów
Lernen beginnen
hair bobble
poczekaj, aż ostygnie
Lernen beginnen
wait till it cools down
pępek
Lernen beginnen
navel
W porządku czuć się smutnym
Lernen beginnen
It's ok to feel sad
Mydło się ślizga
Lernen beginnen
The soap is slipping
Ten kawałek pasuje, ale musisz go obrócić
Lernen beginnen
This piece matches but you have to turn it
Ten kawałek nie pasuje tutaj (obrazek nie pasuje)
Lernen beginnen
This piece doesn't match here
noski noski
Lernen beginnen
eskimo kiss
grzywka
Lernen beginnen
fringe
Woda ścieka / kapie
Lernen beginnen
The water is trickling / dripping
nasyp/przesyp mąkę
Lernen beginnen
tip the flour
parzenie herbaty
Lernen beginnen
brew tea
gałka lodów
Lernen beginnen
scoop of ice cream
zgarnij kupę papierem toaletowym
Lernen beginnen
scoop the poop out with toilet paper
ponowne napełnienie wanny
Lernen beginnen
refill tub
wytrzyj wannę
Lernen beginnen
wipe down tub
Zamień łóżko w sofę
Lernen beginnen
Turn the bed into a sofa
chwycić linę
Lernen beginnen
grab hold of the rope
suszarka do ubrań stojąca
Lernen beginnen
airer
ˈeə. rər
dawać go!
Lernen beginnen
get him!
lodówka magnes
Lernen beginnen
fridge magnet
cichy, ale gwałtowny (Bąk)
Lernen beginnen
silent but violent
głośny i dumny (Bąk)
Lernen beginnen
loud and proud
wydłub to
Lernen beginnen
pick it out
nos cieknie, wytrzyj go
Lernen beginnen
the nose is leaking, give it a wipe
bazgroły
Lernen beginnen
doodles
przestań się wygłupiać i pospiesz się
Lernen beginnen
stop messing around and get cracking
Pospiesz się, noga!
Lernen beginnen
shake a leg!
Jest upalnie!
Lernen beginnen
It's sweltering!
Jestem spłukany
Lernen beginnen
I'm skint
zadzwoń do mnie, kiedy będziesz mógł
Lernen beginnen
give me a ring when you can
Jestem zmęczona, na ostatnich nogach
Lernen beginnen
I'm on my last legs
Nie czuję się dobrze
Lernen beginnen
I'm unwell
trzymam kciuki
Lernen beginnen
fingers crossed
to Jest nudne
Lernen beginnen
It's dull
To tak, jakby oglądać wysychanie farby
Lernen beginnen
It's like watching paint dry
Jest upalnie.
Lernen beginnen
It's boiling hot.
Miałem mnóstwo / wystarczająco dużo
Lernen beginnen
I have had plenty / enough
Spójrz na swoje ręce, jesteś w takim bałaganie
Lernen beginnen
Look at your hands, you're in such a mess
Spójrz, jak brudne twoje ręce są
Lernen beginnen
Look how messy your hands are
konewka
Lernen beginnen
watering can
spróbuj to rozgryźć
Lernen beginnen
try to figure it out
prawie się udało, na miejscu
Lernen beginnen
almost there
ciach ciach
Lernen beginnen
snip snip / snip snap
bul bul
Lernen beginnen
bubble bubble
kap kap bębnić
Lernen beginnen
pitter-patter
kleik
Lernen beginnen
gruel
jakie płatki chciałbyś zjeść ze swoją rybą?
Lernen beginnen
what cereal would you like to go with your fish?
kasza
Lernen beginnen
groats
pajęczyna zwisająca
Lernen beginnen
cobweb
rękawice kuchenne
Lernen beginnen
oven mitts
Obróć nakrętkę, aby ją otworzyć
Lernen beginnen
Twist the lid to open
zatkaj pastę do zębów
Lernen beginnen
put the cap on the toothpaste
jestes na mnie zły?
Lernen beginnen
are you upset with me?
jesteś nadąsany?
Lernen beginnen
are you sulky?
wejdź na skałę
Lernen beginnen
go to the rock
ziewać
Lernen beginnen
yawn
Musiałem przeciągnąć go po podłodze
Lernen beginnen
I had to drag it across the floor
przeskocz tę kałużę
Lernen beginnen
leap this puddle
zrób podskok
Lernen beginnen
take a leap
chodźmy na palcach
Lernen beginnen
let's walk on tiptoes
pokonaj to podskokiem
Lernen beginnen
pass it with a skip.
poskaczmy na skakance
Lernen beginnen
Let's skip the rope
wskakuj, spadaj
Lernen beginnen
hop it
Przechyl kubek, aby wziąć łyk wody
Lernen beginnen
Tilt the cup to take a sip of water
przechyl to
Lernen beginnen
tip it over
Ocieka ci po brodzie
Lernen beginnen
It's dripping down your chin
Wylewa Ci się (z buzi)
Lernen beginnen
You are spilling
wpadło do niewłaściwej rurki (zakrztuszenie).
Lernen beginnen
It went down the wrong pipe.
Pozwól mu się wciąć (w korek)
Lernen beginnen
Let him cut
próbuje po prostu pominąć całą linię (korka)
Lernen beginnen
he is trying to just skip the whole line
Nigdy bym tego nie zrobił
Lernen beginnen
I would never do this
ścisz swoją muzykę
Lernen beginnen
lower your music
Gdzie jest ogon ptaka?
Lernen beginnen
Where's the tail to the bird?
prowadź swój rower
Lernen beginnen
push your bike
Przestań wyrywać rękę
Lernen beginnen
Stop pulling your hand away
To ruchliwa droga
Lernen beginnen
It's a busy road
Jest tu wiele samochodów
Lernen beginnen
There are lots of cars here
samochody jeżdżą tutaj
Lernen beginnen
cars drive here
samochód może nadjechać
Lernen beginnen
There can be a car coming
zjedz to do konca
Lernen beginnen
eat it up
najpierw to dokończ, a potem weź drugą
Lernen beginnen
finish it up first, then get the other one
Czy światło świeci w twoje oczy?
Lernen beginnen
Is the light shining in your eyes?
czy światło cię oślepia?
Lernen beginnen
is the light blinding you?
poplamiłeś spodnie
Lernen beginnen
you get your pants stained
wyglądasz na brudnego
Lernen beginnen
you look filthy
brudny
Lernen beginnen
mucky
jesteś caly brudny
Lernen beginnen
you are all dirty
czy możesz wezwać windę?
Lernen beginnen
can you summon the lift?
Naciśnij przycisk z dwòjką
Lernen beginnen
Push the button with a two
brakuje nam cukru
Lernen beginnen
we are short of sugar
kończy nam się mleko
Lernen beginnen
we are running out of milk
potrzebujesz na rączki?
Lernen beginnen
Do you need upsies?
Jest poza zasięgiem
Lernen beginnen
It's out of reach
poniżej
Lernen beginnen
down below
Nie zostawiaj mazaka odkrytego, może wyschnąć i stać się bezużyteczny
Lernen beginnen
Don't leave a marker uncovered, it can dry out and become useless
Mówiłem ci raz po raz, żeby nie zostawiać mazakow nieosłoniętych!;)
Lernen beginnen
I told you time and time again not to leave the markers uncapped!;)
zatkaj to
np flamaster
Lernen beginnen
cap it
czy możesz dać mi czułości?
Lernen beginnen
can you give me affection?
wytrzep ręce (z piasku)
Lernen beginnen
wipe hands
otrzep swoją koszulkę
Lernen beginnen
brush down your top
naleśniki
Lernen beginnen
crepes
sprawiasz, że czekam
Lernen beginnen
you keep me waiting
nie obijaj się
Lernen beginnen
don't slack
Drzewa falują na wietrzr
Lernen beginnen
The trees are blowing
to się zdmuchnęło
Lernen beginnen
It's blew away
Myślałam, że kazałam ci posprzątać
Lernen beginnen
I thought I told you to clean up
Właśnie to posprzątałam
Lernen beginnen
I just cleaned this
Spóźnimy się do szkoły
Lernen beginnen
We are going to be late for school
Nie rzucaj kamieniami w głowę brata
Lernen beginnen
Don't throw rocks at your brother head
narysowałeś to w szkole?
Lernen beginnen
you drew this at school?
jak było?
Lernen beginnen
how was it?
Jak poszło?
Lernen beginnen
How'd it go?
Tym razem było lepiej
Lernen beginnen
It was better this time
rynna dachowa
Lernen beginnen
waterspout
Odłamałem dzióbek dzbanka
Lernen beginnen
I chipped the spout of the jug
czy mogę coś dla ciebie zrobić?
Lernen beginnen
is there anything I can do for you?
bączek
Lernen beginnen
spinning top
wlew paliwa
Lernen beginnen
petrol cap
tylna szyba
Lernen beginnen
rear window
rura wydechowa
Lernen beginnen
exhaust pipe
szyba przednia
Lernen beginnen
windscreen
Reflektory
Lernen beginnen
headlights
tablica rejestracyjna
Lernen beginnen
number plate
lusterko wsteczne
Lernen beginnen
rear-view mirror
kierunkowskaz
Upewnij się, że włączyłeś kierunkowskaz, gdy zmieniasz pas.
Lernen beginnen
indicator
Make sure you use your indicator when you are changing lanes.
kierownica
Lernen beginnen
steering wheel
lewarek
Lernen beginnen
gear stick
ɡɪər
sprzęgło
Dobra, teraz spróbuj włączyć sprzęgło.
Lernen beginnen
clutch
Okay, now try to engage the clutch.
pedal gazu
Lernen beginnen
accelerator
wykanczasz moją cierpliwość
Lernen beginnen
You are wearing out my patience
w Jakie kłopoty wpadliście tym razem?
Lernen beginnen
What trouble did you get into this time?
Jak się tam dostałeś?
Lernen beginnen
How did you get in there?
wstrzymaj swoje konie / nie spiesz się tak
Lernen beginnen
hold your horses
nie tak szybko, nie mogę nadążyć
Lernen beginnen
not so quickly, I can't keep up
Dziękuję, ale zwolnij kochanie, mamusia nie nadąża - ale świetnie ci idzie!
Lernen beginnen
Thank you but slow down sweetie, mommy can’t keep up - but you’re doing great!
Nie mogę nadążyć za tobą
Lernen beginnen
I can't keep up with you
pozbądźmy się piasku z twoich butów
Lernen beginnen
let's get rid of the sand from your shoes
Wytrząsam piasek z twoich butów
Lernen beginnen
I'm shaking the sand out of your shoes
czy mogę dac ci trochę herbaty?
Lernen beginnen
can I get you some tee?
naloz sobie warzyw
Lernen beginnen
dish up some vegetables
kurtyna wodna
Lernen beginnen
water curtain
Wskaż miejsce zranienia
Lernen beginnen
Point the hurting spot
Guzki po ukąszeniach komarów
Lernen beginnen
Bumps after mosquito bites
Guzki po ukąszeniach komarów
Lernen beginnen
Bumps after mosquito bites
Nie rozdzieraj tego
Lernen beginnen
Don't tear this
zepsułeś tę zabawkę
Lernen beginnen
You broke this toy
Nie widzę cię bo Miko zasłania
Lernen beginnen
I can't see you because of Miko
zasłaniasz widok
Lernen beginnen
You are blocking the view
uwazaj na palce
Lernen beginnen
mind your fingers
Twoje palce mogą się przytrzasnąć
Lernen beginnen
your fingers might get slammed
wciąż się odczepia (przyczepa)
Lernen beginnen
it keeps uncoupling
Możesz trochę popchnąć lub pociągnąć
Lernen beginnen
You might wanna push or pull a little
Pchnij to
Lernen beginnen
Give it a push
uważaj, wjedziesz do dziury
Lernen beginnen
watch out, you are gonna drive it into a hole
tylko zadrapanie
Lernen beginnen
just a scratch
Jedzenie słodyczy niszczy zęby
Lernen beginnen
Eating sweets destroys your teeth
Cukier powoduje ubytki w zębach
Lernen beginnen
Sugar causes cavities in your teeth
Zbyt dużo cukierków zepsuje (spowoduje zgnicie) zęby.
Lernen beginnen
Too much candy will rot your teeth.
blat
Lernen beginnen
countertop
Twoja skóra jest poraniona
Lernen beginnen
your skin is raw
Twoja skóra jest poraniona
Lernen beginnen
your skin is raw
przesuń się, zrób miejsce na lawce
Lernen beginnen
move up on a bench
laweta
Lernen beginnen
tow truck
nie oszukuj
Lernen beginnen
don't cheat
Ubierzmy cię w twoje spodnie
Lernen beginnen
Let's get you dressed in your trousers
przeciąć bulkę na pół
Lernen beginnen
cut the roll in half
puść liście
Lernen beginnen
let go of leaves

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.