Medycyna Ratunkowa

 0    84 Datenblatt    Brusek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Mnogie Obrażenia Ciała
Lernen beginnen
Obrażenia >2 okolic ciała, z których każde z osobna wymaga hospitalizacj(oraz specjalistycznego leczenia)
obrażenia wielonarządowe
Lernen beginnen
Obrażenia (uszkodzenia) >2 narządow w obrębie jednej jamy ciała
wielomiejscowe obrażenia ciała
Lernen beginnen
liczne obrażenia różnych okolic ciała
chorzy wymagający specjalnego nadzoru, postępowania i transportu
Lernen beginnen
NISS >15 , TS>10 , GCS <10
Krwawienie śródczaszkowe
Lernen beginnen
odbarczenie, zaopatrzenie krwawienia -> lecznie p/obrzękowe
krwawienie do jamy opłucnej
Lernen beginnen
drenaż j. opłucnej -> leczenie zachowawcze lub torakotomia
krwawienie do jamy otrzewnej
Lernen beginnen
laparotomia -> zaopatrzenie krwawienia
krwawienie z pni naczyniowych
Lernen beginnen
podwiązanie, zszycie, przeszczep "łata"
odma, uszkodzenie płuca
Lernen beginnen
drenaż (jeśli narasta ->torakotomia)
uszkodzenie narządów jamistych
Lernen beginnen
laparotomia -> wycięcie, zeszycie, wyłonienie, odbarczenie
uszkodzenie nerki
Lernen beginnen
jeśli krwiomocz narasta -> resekcja, szew, nefrektomia
złamianie otwarte/zamknięte
Lernen beginnen
leczenie zachowawcze, wyciąg / stabilizacja zewnętrzna, zespolenie wewnętrzne
Damage Control
Lernen beginnen
1 faza (do 60 min) -> utamowanie krwawienia, Faza 2 (do 72h) -> stabilizacja krążeniowo-oddechowa, opanowanie zaburzeń krzepliwości, Faza 3 (1-5 dni)->ostateczne zaopatrzenie obrażeń
definicja sedacji
Lernen beginnen
stan zmniejszonej aktywności w zakresie świadomości, który często połączony jest z niepamięcią wsteczną. Zachowane są odruchy obronne, mozliwy kontakt słowny
definicja wstrząsu
Lernen beginnen
Zespół objawów klinicznych wynikających z niedostatecznej perfuzji narządowej i utlenowania tkanek w wyniku dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniem na tlen a możliwościami jego dostarczenia/ wykorzystania
wstrzas patofizjologia
Lernen beginnen
Wyrzut endogennych katecholamin Wydzielanie hormonów wazoaktywnych Histamina, bradykinina, beta-endorfiny, cytokiny Wpływ na mikrokrążenie/ przepuszczalność naczyń
OZW -leczenie - NITROGLICERYNA
Lernen beginnen
0,4mg sl lub 10ug/min- PW w SBP < 90mmHg, bradykardii, zawale ściany dolnej i prawej komory, inhibitory 5-fosfodiesterazy (sildenafil 24h, tadanafil 48h)
OZW -leczenie - morfina
Lernen beginnen
- dawki frakcjonowane 3-5mg aż do ustąpienia bólu - uwaga zaburzenia świadomości, senność niedociśnienie, bradykardia
OZW- leczenie - Tlen
Lernen beginnen
tylko jeśli hipoksemia, duszność lub niewydolność serca - saturacja 94-98%, 88-92% z POChP
OZW -leczenie p/płytkowe
Lernen beginnen
- ASA 150-300mg + plavix 300-600mg /tikagrelor 180mg
OZW - leczenie p/krzepliwe
Lernen beginnen
- UFH 5000j.m
co może zaostrzyć przewlekła niewydolność serca?
Lernen beginnen
przewodnienie, OZW, zaburzenia rytmu serca, wada zastawkowa
obrzęk płuc- leczenie
Lernen beginnen
NTG (zmniejsza preload) 5-10 mikrog./min.; O2/CPAP/wentylacja; poz. siedzaca; MF 2-5 mg iv., ew. FSD 40 mg, Ebrantil (jeśli NT nie reagujace), gdy spadek BP -Dobutamina
zatorowość płucna - objawy
Lernen beginnen
25% - triada (ból opłucnowy; duszność, krwioplucie • Cechy zakrzepicy żył głębokich • Omdlenie; NZK (PEA)
zatorowość płucna - diagnostyka
Lernen beginnen
ABCDE - 70 % - tachypnoe, duszność ▫ EKG – Tachykardia; niesw. zaburz. ST-T, S1Q3T3 ▫ ECHO – przeciążenie PK; Angio – TK ▫ Badania laboratoryjne – D Dimery ▫ Gazometria – hipoksemia, hipokapnia
zatorowość płucna - leczenie
Lernen beginnen
o2, heparyna iv 80-100 j w bolusie, potem wlew 18j/kg/h; ew. fibrynoliza (gdy potwierdzenie), resuscytacja, alteplaza -bolus 100 mg w ciagu 2h
anafilaksja -leczenie
Lernen beginnen
Adrenalina 0.5 mg i.m. dorośli; dzieci 0,3 (6-12lat), lub 0,15 (<6rż.)
Astma - zagrożenie życia, gdy:
Lernen beginnen
satO2 < 92% zaburzenia rytmu serca spadek BP wyczerpanie wysiłkiem oddechowym osłuchowo „cisza” nad płucami zaburzenia świadomości sinica
Astma -leczenie standardowe
Lernen beginnen
TLEN – do SaO2 (94-98) ▪ Beta agonista w nebulizacji ▫ Salbutamol 5mg powtarzany co 15-20 minut ▪ Hydrokortyzon i.v. 200mg ▪ Lek antycholinerg. w nebulizacji ▫ Bromek ipratropium 0.5mg co 10-15 min
Astma- leczenie dodatkowe
Lernen beginnen
Siarczan Mg 1.2-2g IV powoli (gdy brak r-cji na leki wziewne) ▪ Aminofilina 5mg/kg (powoli przez 20-30min) ▪ Beta-agonista IV (Salbutamol 0.25mg IV powoli) ▪ Adrenalina 0.3mg SC (w 3 d co 20min) ▪ Płyny IV (gdy hipowolemia) ▪ Uzupełniać K+
Astma -decyzja o intubacji
Lernen beginnen
Śpiączka, zaburzenia świadomości wyczerpanie wysiłkiem oddchowym zatrzymanie oddechu zatrzymanie krążenia brak reakcji na leczenie - narastające niedotlenienie i kwasica
hiperkaliemia
Lernen beginnen
>5,5 (>6,5 ciężka)
ciężka hiperkaliemia -leczenie
Lernen beginnen
Glc (25g= 50ml50% lub 125ml20%) +10j krótko działającej insuliny w ciągu 15min i.v., Salbutamol 10-20 mg w nebu; jeśli zmiany w EKG to wapń iv. (10ml 10%CaCl lub 30ml 10%Glukonianu Wapnia)
hipokaliemia
Lernen beginnen
Poziom jonów potasu w surowicy < 3,5mmol/l, ciężka hipokaliemia < 2,5mmol/
hipokaliemia- przyczyny
Lernen beginnen
biegunka, diuretyki, leki przeczyszczające, moczówka prosta, dializa, hiperaldosteronizm, steroidy, zasadowica metaboliczna, niedobór Mg
hipokaliemia -leczenie
Lernen beginnen
max. K+20mmol/h ➤ jeśli zmiany w EKG to 2mmol/min przez 10min a następnie 10mmol w ciągu 5-10 min ➤ Mg - (do prawidłowego wchłaniania K)- 2g iv
tamponada
Lernen beginnen
pourazowa 80-200ml, podostra nawet 2000ml
tamponada -triada Becka
Lernen beginnen
hipotensja nadmierne wypełnienie żył szyjnych stłumienie tonów serca
Glikemia <60 mg/dl u dziecka nieprzytomnego
Lernen beginnen
1-2,5ml/kg mc 20% glukozy można powtarzać co 10 min, glukagon 0,1mg/kg mc im – mx 1mg
bolus płynowy u dziecka
Lernen beginnen
20ml/kg mc
podejrzenie zatrucia u dziecka nieprzytomnego
Lernen beginnen
test z naloksonem -0,1mg/kg mc
dziecko - cechy urazu, wgłobienia
Lernen beginnen
mannitol, furosemid
Drgawki u dzieci
Lernen beginnen
Chroń głowę, O2, Relanium iv 0,1mg/kg– max 10mg lub 0,3 – 0,5mg/kg pr - max 10mg Fenytoina max 30mg/kg Walproinian sodu 20-40mg/kg Fenobarbital 20-40mg /kg
Drgawki gorączkowe (3msc- 5 rż.)
Lernen beginnen
Podaj leki p/gorączkowe jest gorączka – Paracetamol 10mg/kg mc - od 2mż w czopkach Ochładzanie czynne zewnętrzne
aspiracja ciała obcego
Lernen beginnen
Zachęcaj do kaszlu, uderzenie międzyłopatkowe, uciśnięcia nadbrzusza lub klatki piersiowej, utrata przytomności – RKO Odessanie, udrożnienie bezprzyrządowe/przyrządowe
ciezka niewydolność oddechowa
Lernen beginnen
narastania zaburzeń świadomości lub brak reakcji na bodźce → zwolnienie częstości oddychania, zmniejszenie wysiłku oddechowego → zwolnienie akcji serca → NZK
niewydolność oddechowa u dzieci
Lernen beginnen
Objawy RWTO, tachykardia, sinica, orthopnoe, niepokój, pobudzenie lub gorzej senność zaburzenia świadomości Uruchomienie dodatkowych mięśni oddechowych powoduje wzrost zapotrzebowania na tlen a CO u dzieci zwiększany tylko przez HR
ile oddechow na minutę w NZK?
Lernen beginnen
10
Podgłośniowe zapalenie krtani
Lernen beginnen
1-3rż „szczekający kaszel”, chrypka, Wcześniejsza infekcja GDO Niewysoka gorączka – d0 39st. C Zwykle etiologia wirusowa Nasilenie często w nocy
Podgłośniowe zapalenie krtani - leczenie
Lernen beginnen
Tlen GKS ogólnie – solu-medrol 1mg/kg mc, deksametazon 0,15mg/kg mc Inhalacje epinefryny 204mg + 4ml 0,9%NaCl Chłodne, wilgotne powietrze
Zapalenie nagłośni
Lernen beginnen
2-8rż Stan ciężki, t toksemia Wysoka gorączka > 39st. C Zaburzenia połykania – ślinienie! Przymusowa pozycja ciała, podparta, pochylona do przodu Zmieniona artykulacja NIE BADAĆ ZA POMOCĄ SZPATUŁKI
zapalenie oskrzelików (gł. niemowlęta)
Lernen beginnen
Objawy zakażenia, gorączka, katar Etiologia zwykle wirusowa Dominujące cechy obturacji, narastająca duszność, ciężki stan ogólny
zapalenie oskrzelików- leczenie
Lernen beginnen
Tlenoterpia, nawodnienie, GKS ogólnie, Unikamy podrażnienia błony śluzowej – odsysanie, badanie gardła Osłabienie szmerów oddechowych – stan zagrożenie życia Intubacja, OIT
dzieci, niewielki ból - paracetamol - dawkowanie
Lernen beginnen
10-15mg/kg mc 4xdziennie
dzieci, średni ból - ibuprofen - dawkowanie
Lernen beginnen
5mg/kg mc 4xdziennie o ile nie ma astmy
dzieci, silny ból - morfina -dawkowanie
Lernen beginnen
100mcg/kg iv, > 12mż 200mcg/kg iv
Anafilaksja - objawy
Lernen beginnen
skórne (zaczerwienie, pokrzywka, świąd), GDO (obrzęk krtani, stridor, chrypka), DDO (świst oskrzelowy), Krążenie (hipotensja, zab. Rytmu), ukł. Pokarmowy (wymioty, nudności), lęk, niepokój
Anafilaksja - lecznie (dzieci)
Lernen beginnen
Adrenalina 10mcg/kg im max 0,5mg lub Wg ERC >12 rż 0,5mg, 6-12 rż 0,3mg, <6rż 0,15mg GKS 8-10mg/kgmc HCT; clemastin 0,025mg/kg iv, O2, Płyny 20ml/kg, Salbutamol-nebulizacja 2,5-5ml
Dostępy doszpikowe u dzieci
Lernen beginnen
U dzieci <6rż – przednio-przyśrodkowa powierzchnia kości piszczelowej 2-3cm poniżej guzowatości piszczeli U dzieci > 6rż na przyśrodkowej stronie kości piszczelowej powyżej kostki przyśrodkowej
zaburzenia rytmu serca u dzieci
Lernen beginnen
Defibrylacja 4j/kg Kardiowersja I energia kardiowersji 1J/kg mc II energia kardiowersji 2J/kg mc (<10kg zawsze łyżki pediatryczne)
zgon przy utracie jakiej objętości krwi:?
Lernen beginnen
40% (>2l)
przybliżona utrata krwi w typowych złamaniach
Lernen beginnen
Kość ramieniowa 0.5-1.5 l  Kość piszczelowa 0.5-1.5 l  Kość udowa 1-2.5 l  Miednica 1- 4 l
saturację utrzymujemy na poziomie:
Lernen beginnen
94-98% (gdy POChP 88-92)
kiedy robimy angioplastykę (PCI)?
Lernen beginnen
do 12h od pojawienia się objawów OZW
Kiedy tromboliza
Lernen beginnen
w ciagu 2-3h od objawow
kardiogenny obrzęk płuc- leczenie
Lernen beginnen
o2, CPAP/wentylacja mech., poz. siedzaca, morfina 3-5mg iv., opanowanie pobudzenia [gdy wysokie BP redukcja preload: nitraty, fsd... leczenie nerkozastępcze gdy brak diurezy, red. afterload-urapidil] gdy spadek BP- Dobutamina 5-10mikrog/kg/min
triada w zatorowości płucnej
Lernen beginnen
duszność, ból, krwioplucie (25% przypadków)
przedawkowanie TLPD (amitryptylina, doksepina, imipramina)
Lernen beginnen
hipotensja, śpiączka, zaburz. rytmu(VT), drgawki, e. antycholinergiczny(szerokie źrenice, zatrzym. diurezy, sucha skora, delirium, tachykardia, niedrożność pp)
przedawkowanie Amfetaminy
Lernen beginnen
pobudzenie współczulne(tachykardia, nadciśnienie, hipertermia, skurcz nn. wieńcowych -> bóle dławicowe)
przedawkowanie Amfy - leczenie
Lernen beginnen
A-blokery (urapidil-ebrantil), nitrogliceryna; blokery kanału Ca, BDZ, Morfina
podtopienie
Lernen beginnen
cale ciało zanurzone w wodzie/cieczy
hipotermia
Lernen beginnen
35-32 -łagodna, 32-28 umiarkowana, <28st. ciężka
skala szwajcarska hipotermii
Lernen beginnen
I -przytomny z dreszczami, II- zaburz.świadomości bez dreszczy, III-nieprzytomny, IV- nieoddychający, V -śmierć
spadek temperatury o 1 st. zmniejsza zapotrzebowanie komórek na tlen o
Lernen beginnen
6%
defibrylacja <30 st. C
Lernen beginnen
max. 3 ,(nie podawaj tez lekow!!!) jeśli nieskuteczne ogrzewać pacjnta
ogrzewanie czynne wewnętrzne
Lernen beginnen
ciepła wilgotna mieszanina oddechowa, płyny do 42st, tempo ogrzewania 1-1,5/h; płukanie j. otrzewnej i p. moczowego ciepłymi płynami (40st), ogrzewanie w krąż. pozaustrojowym
Ofiara lawiny ma nikłe szanse na przeżycie, gdy:
Lernen beginnen
>35min, niedrożne d.o.,<32st. C, zatrzymanie krążenia, K+ >12mmol/l
porażenie prądem - kogo hospitalizować?
Lernen beginnen
zaburz. sercowo-oddechowe, zmiany w ekg, utrata przytomności, uszkodzenie tkanek miękkich/oparzenia
porażenie piorunem -śmiertelność
Lernen beginnen
do 30%, zatrzym. krążenia w mech. asystolii, poraż. ośrodków oddechowego i współczulnego
tlenoterapia we wstrząsie
Lernen beginnen
6-9 l/ min
krystaloidy
Lernen beginnen
IZOTONICZNE, idealne; tanie, trwałe,łatwodostepne, przech. w temp. pokojowej, brak alergii, lek z wyboru przy utracie<20%; 3-4x obj. krwi utraconej; po 1h tylko 25% pozost. w krążeniu
krystaloidy N/P
Lernen beginnen
W duzych obj.- hypernatremia,(unikac przetaczania duzo NaCL) kwasica hiperchloremiczna, negat. wpływ na ukł. krzepnięcia, oddechowy, pokarmowy, nerki, CUN
płyn (Mleczan) Ringera
Lernen beginnen
pH 6,5. 280 mOsm/l; lekko hipotoniczny -> Unikać w obrzęku mózgu i hiperkaliemii
roztwór hipertoniczny
Lernen beginnen
pojedyncza dawka 4ml/kg w pierwszej fazie wstrząsu hipowolemicznego

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.