Meet Mr Darcy adjectives

 0    21 Datenblatt    annaiweigl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
admirable
Her dedication to her work was admirable.
Lernen beginnen
godny podziwu
Jej oddanie pracy było godne podziwu.
fastidious
She wasn't very fastidious about personal hygiene.
Lernen beginnen
wybredny, drobiazgowy, pedantyczny
Nie była pedantyczna na punkcie higieny osobistej.
delighted
We were delighted to hear of his success.
Lernen beginnen
zachwycony
Z wielką przyjemnością dowiedzieliśmy się o jego sukcesie.
pleasant
to spend a very pleasant evening
Lernen beginnen
przyjemny, sympatyczny
spędzić bardzo miły wieczór
agreeable
He seemed extremely agreeable.
Lernen beginnen
przyjemny, miły
Wydawał się bardzo miły.
impatient (eager)
He was impatient to see her.
Lernen beginnen
niecierpliwy (chętny)
Nie mógł się doczekać, kiedy ją zobaczy.
impatient (annoyed)
He is impatient with children.
Lernen beginnen
niecierpliwy (zirytowany)
Brakuje mu cierpliwości do dzieci.
fortunate
It was fortunate for him that you arrived. He was fortunate in his colleagues
Lernen beginnen
szczęśliwy, pomyślny
Miał szczęście, że się pojawiłeś. Miał szczęście do współpracowników.
proud
She’s too proud to admit her mistake.
Lernen beginnen
dumny
Jest zbyt dumna, żeby przyznać się do błędu.
amiable
in an amiable mood
Lernen beginnen
sympatyczny, życzliwy
w pogodnym nastroju
ingenious
to be ingenious at sth
Lernen beginnen
pomysłowy
wykazywać się pomysłowością w czymś
annoyed
She was annoyed with him for being late.
Lernen beginnen
zirytowany
Była zła na niego, że się spóźnił.
condescending
He has a condescending attitude towards women.
Lernen beginnen
protekcjonalny
On ma protekcjonalne nastwienie do kobiet.
conceited
It's very conceited of you to assume that your work is always the best.
Lernen beginnen
zarozumiały
To bardzo zarozumiały z twojej strony, że zakładasz, że twoja praca zawsze jest najlepsza.
noble
That was very noble of you.
Lernen beginnen
szlachetny
To było bardzo szlachetne z twojej strony.
embarassed
She was embarrassed about telling me.
Lernen beginnen
Zawstydzony
Wstydziła się mi powiedzieć.
rude
to be rude to sb
Lernen beginnen
niegrzeczny
być niegrzecznym wobec kogoś
disagreeable
a disagreeable smell/experience/job
Lernen beginnen
nieprzyjemny
nieprzyjemny zapach/doświadczenie/praca
sensible
it was sensible (of him) to ask
Lernen beginnen
rozsądny
mądrze (z jego strony), że zapytał
excited
The children were excited about opening their presents.
Lernen beginnen
podekscytowany
Dzieci były podekscytowane otwieraniem prezentów.
flustered
She arrived late, looking flustered.
Lernen beginnen
zdenerwowany
Przyjechała spóźniona i wyglądała na zdenerwowaną.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.