More, Less, Fewer than

 0    18 Datenblatt    monis343
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
On ma więcej pieniędzy niż potrzebuje.
Lernen beginnen
He has more money than he needs.
Mam więcej pracy niż ty.
Lernen beginnen
I have more work than you.
Wydajemy mniej pieniędzy niż oni.
Lernen beginnen
We spend less money than they do.
korytarz
Tutaj jest mniej krzeseł niż na korytarzu.
Lernen beginnen
a corridor
There are fewer chairs here than in the corridor.
napój
W tym napoju jest mniej cukru.
Lernen beginnen
drink
There’s less sugar in this drink.
przestrzeń
Tutaj jest mniej przestrzeni.
Lernen beginnen
space
There’s less space here.
W Polsce jest mniej ludzi niż w Wielkiej Brytanii.
Lernen beginnen
There are fewer people in Poland than in Great Britain.
paliwo
Mój samochód zużywa mniej paliwa niż twój.
Lernen beginnen
fuel
My car consumes less fuel than yours.
To kosztuje mniej więcej tysiąc euro.
Lernen beginnen
It costs more or less a thousand euros.
zarabiać
Zarabiam mniej od niego.
Lernen beginnen
to earn
I earn less than he does.
obowiązki
On ma teraz mniej obowiązków.
Lernen beginnen
responsibilities
He has fewer responsibilities now.
Mam więcej problemów teraz niż kiedyś.
Lernen beginnen
I have more problems now than I did before.
Tutaj jest więcej informacji na ten temat.
Lernen beginnen
There is more information about it here.
W tym pokoju jest mniej światła.
Lernen beginnen
There is less light in this room.
Pij więcej wody i jesz mniej cukierków.
Lernen beginnen
Drink more water and eat fewer candy.
Dodaj więcej soli.
Lernen beginnen
Add more salt.
meble
Kupmy więcej mebli.
Lernen beginnen
furniture
Let’s buy more furniture.
Możesz zarobić mniej więcej sto funtów dziennie.
Lernen beginnen
You can earn a hundred pounds a day, more or less.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.