Mountain challenge reading

 0    53 Datenblatt    Kruszyn
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
prawie pionowy
Lernen beginnen
near-vertical
krótki przystanek
Lernen beginnen
brief stop
mozolić się w górę
Lernen beginnen
labour up
niezbyt, ledwie, prawie nie
Lernen beginnen
scarcely
prawie niezauważalny
Lernen beginnen
scarcely noticeable
autobus ledwie się poruszał
Lernen beginnen
the bus was scarcely moving
prawie nie mówić po francusku
Lernen beginnen
to speak scarcely a word of French
prawie nikt w to nie wierzy
Lernen beginnen
scarcely anybody believes it
ironia. chyba nie muszę mówić, że...
Lernen beginnen
I need scarcely say that...
ironia. chyba nie myślisz, że w to uwierzę
Lernen beginnen
you can scarcely expect me to believe it
ledwo skończyła, gdy otworzyły się drzwi
Lernen beginnen
scarcely had she finished when the door opened
to nie ma większego znaczenia
Lernen beginnen
it scarcely matters
decyzję podjęto za nas
Lernen beginnen
decision has been made for us
cofnąć się do
Lernen beginnen
trudge back to
schronienie, szałas, schronisko
Lernen beginnen
refuge
udać się do
Lernen beginnen
head off to
ponowna próba
Lernen beginnen
re-attempt
ale wystarczy tylko chwila żeby popełnić błąd
Lernen beginnen
but it only takes a moment to make a mistake
zawieść kogoś
Lernen beginnen
let sb down
dotychczas, jak dotąd
Lernen beginnen
so far
utrzymać rozsądne tempo
Lernen beginnen
maintain a reasonable pace
ledwie, ledwo
Lernen beginnen
hardly
ledwo go znam, prawie go nie znam
Lernen beginnen
I hardly know him
ledwie wyszli, zaczęło padać
Lernen beginnen
they had hardly gone out when it started to rain
chyba nie sądzisz, że ci uwierzę?!
Lernen beginnen
you can hardly expect me to believe you
to żadna tajemnica!
Lernen beginnen
it’s hardly a secret!
to mało prawdopodobne
Lernen beginnen
it’s hardly likely
zastanawiam się, jak/dlaczego...
Lernen beginnen
I wonder how/why...
można by sobie zadać pytanie, dlaczego/czy/jak...
Lernen beginnen
it makes you wonder why/if/how...
„po co tu jesteśmy?” zastanawiał się
Lernen beginnen
‘why are we here?’ he wondered
człowiek się zastanawia, co ona chce właściwie osiągnąć
Lernen beginnen
one wonders what she is trying to achieve
cud
Lernen beginnen
wonder
to cud, że...
Lernen beginnen
it’s a wonder that...
umieć obchodzić się z kimś/czymś, świetnie sobie radzić z kimś/czymś
Lernen beginnen
to be a wonder with somebody/something
cuda nowoczesnej medycyny/techniki
Lernen beginnen
the wonders of modern medicine/technology
stacja kolejki linowej
Lernen beginnen
cable car station
ledwo widzieć
Lernen beginnen
barely see
lęk, obawa
Lernen beginnen
apprehension
szaleńczy, szalony, niepohamowany, rozpaczliwy, gorączkowy
Lernen beginnen
frantic
odchodzić od zmysłów z niepokoju
Lernen beginnen
to be frantic with worry
oszalały z zazdrości mąż
Lernen beginnen
a husband frantic with jealousy
doprowadzić kogoś do szału
Lernen beginnen
to drive somebody frantic
oszaleć
Lernen beginnen
to go frantic
zgrana paczka
Lernen beginnen
decent bunch
bukiet, pęk, wiązka, grupa, grono, banda
Lernen beginnen
bunch
cała masa problemów
Lernen beginnen
a whole bunch of problems
otucha, gwarancja, zapewnienie, zabezpieczenie
Lernen beginnen
reassurance
jemu po prostu trzeba dodać otuchy
Lernen beginnen
he’s just looking for reassurance
otrzymać gwarancję
Lernen beginnen
to receive reassurances
zapewnienie kogoś, że...
Lernen beginnen
a reassurance from somebody that...
będzie pan miał zabezpieczenie w postaci trzyletniej gwarancji
Lernen beginnen
you’ll have the reassurance of a three-year guarantee
jedyny cywil
Lernen beginnen
sole civilian
ruszyć z powrotem, wracać
Lernen beginnen
head back

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.