Nauka i technika

 0    132 Datenblatt    bartoszwrobel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
analysis, analyses
Lernen beginnen
analiza, analizy
analyze results
Lernen beginnen
analiza wyników
area of research
Lernen beginnen
dziedzina badawcza
chemical / mathematical formula
Lernen beginnen
wzór chemiczny / matematyczny
conduct / carry out experiments
Lernen beginnen
przeprowadzać eksperymenty
definition
Lernen beginnen
definicja
develop a theory
Lernen beginnen
rozwinąć teorię
do research into sth
Lernen beginnen
przeprowadzić badania dotyczące czegoś
element
Lernen beginnen
pierwiastek
energy
Lernen beginnen
energia
evidence
Lernen beginnen
dowód
find out about sth
Lernen beginnen
dowiadywać się o czymś
findings
Lernen beginnen
ustalenia, wnioski, wyniki
formulate
Lernen beginnen
sformułować
gravity
Lernen beginnen
grawitacja, siła przyciągania
hypothesis, hypotheses
Lernen beginnen
hipoteza, hipotezy
indicate
Lernen beginnen
wskazać
investigate
Lernen beginnen
badać
interpret data
Lernen beginnen
interpretacji danych
laws of motion
Lernen beginnen
zasady dynamiki
observe an object / an activity
Lernen beginnen
obserwować obiekt / działalność
oxygen
Lernen beginnen
tlen
prove sth by experiments
Lernen beginnen
dowieść czegoś przez eksperymenty
research laboratory / institute
Lernen beginnen
laboratorium / instytut badawczy
researcher
Lernen beginnen
badacz, naukowiec
results
Lernen beginnen
wyniki
sample
Lernen beginnen
próbka reklamowa, przykład
scientific theory
Lernen beginnen
teoria naukowa
show
Lernen beginnen
wskazywać
study of sth, survey of sth
Lernen beginnen
badanie czegoś
study the universe
Lernen beginnen
studiować Wszechświat
suggest
Lernen beginnen
sugerować
test tube
Lernen beginnen
próbówka
anthropology, anthropologist
Lernen beginnen
antropologia, antropolog
archeology, archaeologist
Lernen beginnen
archeologia, archeolog
astrology, astrologist
Lernen beginnen
astrologia, astrolog
astrophysics, astrophysicist
Lernen beginnen
astrofizyka, astrofizyk
biology, biologist
Lernen beginnen
Biologia, biolog
biotechnology, biotechnologist
Lernen beginnen
biotechnologia, biotechnolog
chemistry, chemist
Lernen beginnen
chemia, chemik
computer science
Lernen beginnen
informatyka
economics, economist
Lernen beginnen
ekonomia, ekonomista
engineering, engineer
Lernen beginnen
inżynieria, inżynier
genetics, geneticist
Lernen beginnen
genetyka, genetyk
geology, geologist
Lernen beginnen
geologia, geolog
information processing
Lernen beginnen
przetwarzanie informacji
linguistics, linguist
Lernen beginnen
językoznawstwo, językoznawca
mathematics, maths, mathematician
Lernen beginnen
matematyka, matematyk
physics, pchysicist
Lernen beginnen
fizyka, fizyk
political science
Lernen beginnen
nauki polityczne
psychology, psychologist
Lernen beginnen
Psychologia, Psycholog
robotics, roboticist
Lernen beginnen
robotyka, robotyk
anti-virus protection
Lernen beginnen
ochrona antywirusowa
be offline
Lernen beginnen
być odłączonym
be online
Lernen beginnen
być online
broadband
Lernen beginnen
szerokopasmowe łącze
bug
Lernen beginnen
wirus, błąd
click on the link
Lernen beginnen
kliknij na link
computer programme
Lernen beginnen
program komputerowy
cursor
Lernen beginnen
kursor
datebase
Lernen beginnen
bazy danych
download information / file onto your computer
Lernen beginnen
pobieranie informacji / pliki na komputer
free software
Lernen beginnen
darmowe oprogramowanie
google a word / phrase
Lernen beginnen
wyszukiwać w przeglądarce słowo / wyrażenie
hack into sb's computer
Lernen beginnen
włamać się do komputera kogoś
hard disk
Lernen beginnen
dysk twardy
insert a CD-ROM
Lernen beginnen
włożyć płytę CD-ROM
keyboard
Lernen beginnen
klawiatura
log off / on
Lernen beginnen
wylogować / zalogować się
make a computer printout
Lernen beginnen
wykonać wydruk z komputera
monitor
Lernen beginnen
monitor
mouse
Lernen beginnen
myszka
PC (personal computer)
Lernen beginnen
komputer osobisty (pecet)
printer
Lernen beginnen
drukarka
save work onto a memory stick
Lernen beginnen
zapisać pracę na przenośnej pamięci
search the internet
Lernen beginnen
szukać w internecie
social networking site
Lernen beginnen
portal społecznościowy
surf the internet / the net
Lernen beginnen
korzystać z Internetu / sieci
upload videos from your computer
Lernen beginnen
przesyłać filmy wideo z komputera
use a search engine
Lernen beginnen
użyć wyszukiwarki internetowej
constructor, construction
Lernen beginnen
konstruktor, konstrukcja
construct a machine
Lernen beginnen
skonstruować maszynę
discover, discovery
Lernen beginnen
odkrywca, odkryć
discover a cure for sth
Lernen beginnen
odkryć lekarstwo na coś
design plans of a machine/ a device
Lernen beginnen
sporządzić projekt maszyny / urządzenia
do / perform an experiment
Lernen beginnen
wykonać eksperyment
experiment on / with sth
Lernen beginnen
eksperyment na / z czymś
find inspiration for sth
Lernen beginnen
znaleźć inspirację do czegoś
inspire
Lernen beginnen
zainspirować
inventor, invention
Lernen beginnen
wynalazca, wynalazek
invent a machine
Lernen beginnen
wynaleźć maszynę
patent
Lernen beginnen
patent
patent a product
Lernen beginnen
opatentować produkt
aerial
Lernen beginnen
antena
application icon
Lernen beginnen
ikona aplikacji
charge a battery
Lernen beginnen
naładować baterię
brand new
Lernen beginnen
nowiutkie
break down
Lernen beginnen
psuć się / załamywać się
charger
Lernen beginnen
ładowarka
change gear
Lernen beginnen
zmiana biegów
connect the wire
Lernen beginnen
podłączyć przewód
crash
Lernen beginnen
awaria, zepsuć się
cough
Lernen beginnen
ksztusić się o silniku
cover
Lernen beginnen
obudowa
electrical, high-tech, portable device
Lernen beginnen
elektryczne, zaawansowane technologicznie, przenośne urządzenie
digital camera
Lernen beginnen
aparat cyfrowy
domestic appliance
Lernen beginnen
sprzęt gospodarstwa domowego
electricity supply
Lernen beginnen
źródło prądu
flash
Lernen beginnen
lampa błyskowa
go dead
Lernen beginnen
przerwać się o połączeniu
go flat
Lernen beginnen
wyczerpać się o baterii
handy / latest gadget
Lernen beginnen
przydatny / najnowszy gadżet
headset
Lernen beginnen
zestaw głośnomówiący, słuchawki
mechanical hands
Lernen beginnen
mechaniczne wskazówki zegara
neck strap
Lernen beginnen
pasek na szyję, smyczka
next / last button
Lernen beginnen
następny / ostatni przycisk
out of order
Lernen beginnen
zepsuty
read the manual
Lernen beginnen
przeczytać instrukcję
play button
Lernen beginnen
przycisk odtwarzania
plug
Lernen beginnen
wtyczka
plug sth in
Lernen beginnen
włączyć coś do kontaktu
press the button
Lernen beginnen
wcisnąć przycisk
put in batteries
Lernen beginnen
wkładać baterie
put on the headphones
Lernen beginnen
załóż słuchawki
second-hand
Lernen beginnen
używany
socket
Lernen beginnen
gniazdko, kontakt
solar-powered
Lernen beginnen
zasilany energią słoneczną
start up the engine
Lernen beginnen
uruchomić silnik
touch screen
Lernen beginnen
ekran dotykowy
zoom lens
Lernen beginnen
obiektyw zmiennoogniskowy
switch on, turn on
Lernen beginnen
włączyć
switch off / turn off
Lernen beginnen
wyłączyć

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.