Obowiązkowe 1

 0    11 Datenblatt    kpiatek200
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zaprosić kogoś do kina/teatru
Lernen beginnen
Ask out
You behave like a moron! Ask her out and then you will know if she likes you or not!
Załamywać się
Dyskusja załamała się ponieważ nikt nie chciał zaakceptować żadnego kompromisu
Lernen beginnen
break down
The discussion broke down because nobody wanted to accept any compromise.
Sprawdzać
Może ktoś sprawdzić kto jest za drzwiami?
Lernen beginnen
Check out
Can somebody check out who is at the door?
Posprzątać
Posprzątaj swój pokój zanim wyjdziesz
Lernen beginnen
Clean Up
Clean up your room before you leave.
Przejaśnić się/poprawić się w chorobie
Pogoda się poprawia
Lernen beginnen
Clear Up
The weather's clearing up.
Radzić sobie bez czegoś
Obawiam się, że ona będzie musiała poradzić sobie bez mojej choroby.
Lernen beginnen
Do without
I'm afraid she'll have to do without my help.
Wypełniać
Proszę wypełnić formularz
Lernen beginnen
Fill in somethink
Please fill in the application form.
Wypełniać, zapełniać
Pokój był wypełniony ludźmi
Lernen beginnen
Fill (sth) up
The room was filled up with people.
Wracać
Kiedy wracasz?
Lernen beginnen
Get back
When did you get back?
Dostać coś spowrotem
Mogę pożyczyć tą książkę? Zwrócisz ją w następnym tygodniu
Lernen beginnen
Get something back
Can I borrow this book? You'll get it back next week.
Wsiadać / wysiadać
Lernen beginnen
Get in / out

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.