Occupational Health and Safety

 0    48 Datenblatt    kplewa164
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Lernen beginnen
occupational health and safety (OHS)
zagrażać
Lernen beginnen
to endanger
Kodeks pracy
Lernen beginnen
Polish Labour code
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Lernen beginnen
National Labour Inspectorate
być narażonym na
Lernen beginnen
to be prone to
tu: zagrożenie
Lernen beginnen
hazard
stanowisko pracy
Lernen beginnen
working position
(prace) na wysokości
Lernen beginnen
(works) at heights
odzież ochronna
Lernen beginnen
protective clothing
inżynier budowy
Lernen beginnen
site engineer
majster
Lernen beginnen
master workman
brygadzista
Lernen beginnen
foreman
plan bezpieczeństwa i organizacji zdrowia (BIOZ)
Lernen beginnen
safety and health protection plan
przestrzegać
Lernen beginnen
to comply with
rękawica
Lernen beginnen
glove
maska przeciwpyłowa
Lernen beginnen
dust mask
stoper/zatyczka do ucha
Lernen beginnen
earplug
maska ustno
Lernen beginnen
respirator mask
nosowa (chroniąca układ oddechowy)
pas, szelki bezpieczeństwa
Lernen beginnen
safety harness
kask
Lernen beginnen
helmet
szkolenie
Lernen beginnen
training
roboty ziemne
Lernen beginnen
earthmoving works
prace murarskie
Lernen beginnen
masonry works
prace tynkarskie
Lernen beginnen
plastering works
roboty zbrojarskie
Lernen beginnen
reinforcement works
prace betoniarskie
Lernen beginnen
concrete works
prace na rusztowaniach
Lernen beginnen
scaffolding works
zapewniać
Zapewniam Pana, że otrzyma Pan zwrot pieniędzy do piątku.
Lernen beginnen
provide
I can assure you that you will receive a refund by Friday.
spełnienie
Lernen beginnen
compliance
zgodne
Lernen beginnen
comply
wyposażyć
Lernen beginnen
equip
warunek
Możesz wyjść pod kilkoma warunkami.
Lernen beginnen
condition
You can go out under certain conditions.
niekorzystny
Lernen beginnen
unfavourable
kamieniarstwo
Lernen beginnen
masonry
odpowiedni / odpowiednia
Lernen beginnen
appropriate
wzmacniać
Powinniśmy wzmacniać naszą współpracę z naszymi oddziałami.
Lernen beginnen
reinforce
We should enhance the co-operation with our affiliates.
robotnicy
Lernen beginnen
workmen
techniczny
Lernen beginnen
technical
podnieść
Czy możesz podnieść swoje zabawki z podłogi?
Lernen beginnen
heighten
Could you pick up your toys from the floor?
podwładny
Lernen beginnen
subordinate
chronić
Zmieniliśmy wszystkie nazwiska, by chronić prywatność naszych pacjentów.
Lernen beginnen
protect
We changed all the names to protect the privacy of our patients.
sprecyzować
Lernen beginnen
specify
zasada
Musisz przestrzegać zasad.
Lernen beginnen
rule
You have to follow the rules.
podatne
Lernen beginnen
prone
pozycja w spisie
Lernen beginnen
item
Gogle
Lernen beginnen
goggle
cecha
Michael dobre cechy charakteru odziedziczył po matce, a złe po ojcu.
Lernen beginnen
characteristic
Michael got his good character traits from his mother, and the bad ones from his father.
przedstawienie
Lernen beginnen
performance

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.