Marketing Vokabeln
EnglishEnglish
€19.99
/ Jahr

Marketing Vokabeln
Nützliche Begriffe und Ausdrücke zum Thema Marketing

Wir werden Ihnen dabei helfen, Vokabeln zum Thema Marketing zu lernen und zu verstehen!
Sie können jetzt jede Werbekampagne meistern!
Erweitern Sie Ihren Werbehorizont!
Einfach und effizient mit ausländischen Marketingpartnern und Agenturen zusammenarbeiten!
versuchen Sie es kostenlos (20 Datenblatt) oder Kaufen Sie vollen Zugang
Basic conceptsBasic concepts  
26 Datenblatt
Digital marketingDigital marketing  
34 Datenblatt
Media and advertisingMedia and advertising  
38 Datenblatt
SalesSales  
47 Datenblatt
MarketMarket  
23 Datenblatt
BrandsBrands  
18 Datenblatt
Marketing tools and techniquesMarketing tools and techniques  
67 Datenblatt
CustomerCustomer  
18 Datenblatt
Alle Klassen (15)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Adresse

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


Datenblatt