Państwo i społeczeństwo

 0    82 Datenblatt    jakub0
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sprawować władzę
Lernen beginnen
be in authority
władze centralne
Lernen beginnen
central government
organizacja charytatywna
Lernen beginnen
charity
obywatel
Lernen beginnen
a citizen
rada miejska
Lernen beginnen
a city council
organizacja przestępcza
Lernen beginnen
criminal organization
demokracja / monarchia
Lernen beginnen
democracy / monarchy
ministerstwo
Lernen beginnen
ministry
dyplomata
Lernen beginnen
a diplomat
wybierać posłów do senatu
Lernen beginnen
elect deputies to the senate
kampania wyborcza
Lernen beginnen
election campaign
wybory
Lernen beginnen
an election
wyborcy
Lernen beginnen
voters
ambasada
Lernen beginnen
an embassy
wybory powszechne / prezydenckie
Lernen beginnen
general / presidential election
Zająć się polityką
Lernen beginnen
go into politics
urzędy państwowe
Lernen beginnen
government offices
propozycje rządu
Lernen beginnen
Government proposals
głowa państwa
Lernen beginnen
head of state
urząd do spraw cudzoziemców
Lernen beginnen
immigration authorities
polityk wpływowy/ czołowy
Lernen beginnen
influential / leading politician
samorząd lokalny
Lernen beginnen
local government
władze lokalne / miejskie
Lernen beginnen
local / municipal authorities
robić karierę polityczną
Lernen beginnen
do political career
burmistrz
Lernen beginnen
the Mayor
poseł
Lernen beginnen
member of Parliament
ministerstwo obrony narodowej
Lernen beginnen
Ministry of Defence
ministerstwo edukacji narodowej
Lernen beginnen
Ministry of Education
ministerstwo finansów
Lernen beginnen
Ministry of Finance
ministerstwo spraw wewnętrznych
Lernen beginnen
Ministry of home affairs
ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji
Lernen beginnen
Ministry of the Interior and Administration
samorząd miejski
Lernen beginnen
municipal government
hymn narodowy
Lernen beginnen
a national anthem
badania opinii publicznej
Lernen beginnen
opinion poll
przywódca partii
Lernen beginnen
party leader
premier
Lernen beginnen
prime minister
propozycja zmian / nowych przepisów
Lernen beginnen
proposal of changes / new regulations
województwo
Lernen beginnen
province voivodeship
posiedzenie sesja obrady
Lernen beginnen
meeting session
spoleczenstwo
Lernen beginnen
society
państwo
Lernen beginnen
a state
poparcie
Lernen beginnen
support backing
rozmawiac o polityce (potocznie)
Lernen beginnen
talk politics (informal)
urząd celny
Lernen beginnen
the customs Bureau
ministerstwo sprawiedliwości
Lernen beginnen
the Ministry of Justice
urząd miesta i gminy
Lernen beginnen
the Municipal Council
opozycja
Lernen beginnen
opposition
Sejm
Lernen beginnen
the Sejm
senat
Lernen beginnen
senate
urząd skarbowy
Lernen beginnen
tax office
głosować wyborca
Lernen beginnen
voter to vote
(nie)sprawiedliwy proces sądowy
Lernen beginnen
(un) fair trial
oskarżyć kogoś o coś
Lernen beginnen
accuse someone of something
wbrew prawu
Lernen beginnen
against the law
stawić się w sądzie
Lernen beginnen
to appear in court
aresztować
Lernen beginnen
to arrest
siedzieć w więzieniu
Lernen beginnen
be in prison
zostać okradzionym z czegoś
Lernen beginnen
be robbed of something
być surowo ukaranym
Lernen beginnen
be severely punished
zamach bombowy
Lernen beginnen
bomb attack
złamać przestrzegać szanować prawo
Lernen beginnen
break obey respect the law
Kara śmierci
Lernen beginnen
capital punishment
Kara smierci
Lernen beginnen
Death penalty
prowadzić dochodzenie
Lernen beginnen
carry out an investigation
oskarżenie, być oskarżonym o coś
Lernen beginnen
charge, be charged with something
popelnic przestepstwo
Lernen beginnen
commit a crime
skazanie/ byc skazanym za
Lernen beginnen
conviction / be convicted for
wskaźnik przestępczości
Lernen beginnen
crime rate
fala przestępstw
Lernen beginnen
crime wave
wyrok smierci
Lernen beginnen
sentence of death
obrona / oskarżenie
Lernen beginnen
defense / prosecution
odsiadywać wyrok w więzieniu
Lernen beginnen
do time
składac zeznania
Lernen beginnen
give evidence
rozprawa proces
Lernen beginnen
go on trial
pójść / uciec z więzienia
Lernen beginnen
go to / escape from prison
winny/ niewinny
Lernen beginnen
guilty / innocent
mieć założony alarm przeciwwłamaniowy
Lernen beginnen
have a burglar alarm installed
mieć przeszłośc kryminalna
Lernen beginnen
have a criminal record
zakładnik
Lernen beginnen
hostage
przestępstwo popełnione przez kogoś z wewnątrz
Lernen beginnen
inside job
prowadzić śledztwo
Lernen beginnen
investigate
sadzić sędzia
Lernen beginnen
to judge

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.