Paremie część 1

 0    17 Datenblatt    sspalek97
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to co jest od początku nieważne, jest zawsze nieważne
Lernen beginnen
Ab initio nullum semper nullum
uchylenie ustawy uchylajacej ustawy nie przywraca obowiązywalności uchylonej ust
Lernen beginnen
Abrogada lege abrogant non reviscit lex abrogata
Przyrost przypada rzeczy głównej
Lernen beginnen
Accessio cedit principali
Dokumenty urzędowe świadczą same za siebie
Lernen beginnen
Acta publica prrobant se ipsa
Powód idzie za pozwanym
Lernen beginnen
Actor sequitur forum rei
Na powodzie spoczywa ciężar dowodu
Lernen beginnen
Actori incumbit probatio
Czynność pozorna jest nieważna
Lernen beginnen
Actus similatus nullius est momenti
Przysposobienie naśladuje naturę
Lernen beginnen
Adaptio naturam imitatur
Powinowatymi są krewni męża i żony.
Lernen beginnen
Affines sunt viri et uxoris cognati
Przedawnienie nie biegnie względem tego, kto jest niezdolny do dochodzenia swych roszczeń przed sądem
Lernen beginnen
Agere non valenti non currit praescriptio
Cudzym majątkiem należy zarządzać z należytą starannością
Lernen beginnen
Aliena negotia exacto officio geruntur
Wola spadkodawcy może być zmieniona aż do jego śmierci
Lernen beginnen
Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem
Apelacja znosi wyrok
Lernen beginnen
Appelatione extinguntur iudicatium
Niech będzie wysłuchana i druga strona.
Lernen beginnen
Audiatur et altera pars.
Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie.
Lernen beginnen
Bis de eadem re agere non licet
Właściciel rzeczy ponosi skutki zdarzenia przypadkowego, powodującego uszkodzeni
Lernen beginnen
Casum sentit dominus
Cesjonariusz koszysta z prawa cedenta
Lernen beginnen
Cessionarius utitur iure cedentis

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.