past simple

 0    21 Datenblatt    alicjaopydo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wczoraj byłem w szkole
Lernen beginnen
I was at school yesterday
Byłeś w szkole w zeszłym tygodniu
Lernen beginnen
You were at school last week
był w szkole dwa dni temu
Lernen beginnen
he was at school two days ago
byliśmy w domu w 2005 roku
Lernen beginnen
we were at home in 2005
byli w więzieniu przed wojną
Lernen beginnen
they were in jail before the war
Byłem wczoraj chory?
Lernen beginnen
Was I ill yesterday?
Czy byłeś w kinie dwa lata temu?
Lernen beginnen
Were you in cinema two years ago?
Czy to było nudne?
Lernen beginnen
Was it boring?
Czy byliśmy w domu w sobotę?
Lernen beginnen
Were we at home on Saturday?
Czy byli w domu w zeszłym tygodniu?
Lernen beginnen
Were they at home last week?
w zeszłym tygodniu nie było nas w domu
Lernen beginnen
we weren`t at home last week
Nie byłem wczoraj w supermarkecie.
Lernen beginnen
I wasn't in a supermarket yesterday.
Nie byłeś chory w zeszłym tygodniu.
Lernen beginnen
You weren't ill last week.
to nie była moja wina
Lernen beginnen
it wasn't my fault
Wczoraj nie byliśmy w szkole
Lernen beginnen
we weren`t at school yesterday
Zaprosiłem ich na przyjęcie.
Lernen beginnen
I invited them to the party.
grała bardzo dobrze
Lernen beginnen
she played very well
Dlaczego on tam poszedł?
Lernen beginnen
Why did he go there?
Jak się czułeś?
Lernen beginnen
How did you feel?
Nie udało mi się z nim skontaktować. (nie złapałem go)
Lernen beginnen
I didn't catch him.
nie poszła z nim
Lernen beginnen
she did not go with him

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.