People - Osoby

 0    29 Datenblatt    pluk1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I
I am Adam.
Lernen beginnen
ja
Attention: in Polish we conjugate verbs so usually you don't have to use the pronouns - it's clear who are we talking about. We mostly use pronouns when we want to emphasise something.
Jestem Adam.
you
singular
Who are you?
Lernen beginnen
ty
Kim jesteś?
he
Who is he?
Lernen beginnen
on
Kim on jest?
she
She is my sister.
Lernen beginnen
ona
Ona jest moją siostrą.
this
This is very interesting.
Lernen beginnen
to
To jest bardzo interesujące.
we
We are hungry.
Lernen beginnen
my
Jesteśmy głodni.
you
plural
Where are you from?
Lernen beginnen
wy
Skąd jesteście?
they
They are our friends.
Lernen beginnen
oni
Oni są naszymi przyjaciółmi.
person
I'd like a table for one person.
Lernen beginnen
osoba
Poproszę stolik dla jednej osoby.
people
There are too many people here.
Lernen beginnen
ludzie
Tu jest za dużo ludzi.
friend (male)
This is my friend - Adam.
Lernen beginnen
przyjaciel
To jest mój przyjaciel - Adam.
friend (female)
My friend Anna lives next door.
Lernen beginnen
przyjaciółka
Moja przyjaciółka, Anna, mieszka obok.
wife
This is my wife - Julia.
Lernen beginnen
żona
To jest moja żona - Julia.
husband
He is my husband.
Lernen beginnen
mąż
On jest moim mężem.
brother
Do you have a brother?
Lernen beginnen
brat
Masz brata?
sister
Where is your sister?
Lernen beginnen
siostra
Gdzie jest twoja siostra?
child
It's just a child.
Lernen beginnen
dziecko
To tylko dziecko.
son
My son is 18 years old.
Lernen beginnen
syn
in Polish we use "have" when talking about one's age; lit. "My son has 18 years"
Mój syn ma 18 lat.
daughter
I've got two daughters as well.
Lernen beginnen
córka
Mam również dwie córki.
mother
My mother is a teacher.
Lernen beginnen
matka
Moja matka jest nauczycielką.
mum
My mum is going to visit me next week.
Lernen beginnen
mama
Moja mama odwiedzi mnie w przyszłym tygodniu.
father
My father works as a taxi driver.
Lernen beginnen
ojciec
Mój ojciec pracuje jako taksówkarz.
dad
Where's your dad?
Lernen beginnen
tata
Gdzie jest twój tata?
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
Lernen beginnen
chłopak
also: boy
Przykro mi - mam chłopaka.
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
Lernen beginnen
dziewczyna
also: girl
Jestem tu z moją dziewczyną.
man
Do you know that man?
Lernen beginnen
mężczyzna
Znasz tamtego mężczyznę?
woman
This woman is married.
Lernen beginnen
kobieta
Ta kobieta jest zamężna.
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Ząbkowska street?
Lernen beginnen
pan
Przepraszam pana. Gdzie jest ulica Ząbkowska?
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.
Lernen beginnen
pani
Pani Adams jest bardzo inteligentna.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.