Personality traits

 0    35 Datenblatt    guest1793678
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zakompleksiona
Lernen beginnen
zakompleksione
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
Lernen beginnen
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
moody
Lernen beginnen
humorzasty
bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
Lernen beginnen
apodyktyczny
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
absent-minded
I can be very absent-minded - yesterday I left home with my slippers on.
Lernen beginnen
roztargniony
Bywam bardzo roztargniony - wczoraj wyszedłem z domu w kapciach.
bossy
Lernen beginnen
władczy
talkative
Lernen beginnen
gadatliwy
Secondary school certificate
Lernen beginnen
Matura
honest
Lernen beginnen
rzetelny
talkative
Lernen beginnen
rozmowny
mean
Lernen beginnen
skąpy
interfering
Lernen beginnen
wścibski
competition
Lernen beginnen
rywalizacja
caring
Lernen beginnen
troskliwy
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
Lernen beginnen
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
hard-working
Santa Claus is really hard-working.
Lernen beginnen
pracowity
Święty Mikołaj jest bardzo pracowity.
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
Lernen beginnen
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
Lernen beginnen
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
generous
Lernen beginnen
hojny
warn
Lernen beginnen
uprzedzić
patient
Lernen beginnen
cierpliwy
modest
Be modest and humble.
Lernen beginnen
skromny
Bądź skromny i pokorny.
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
Lernen beginnen
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
stubborn
Donkeys can be very stubborn.
Lernen beginnen
uparty
Osły potrafią być bardzo uparte.
mature
Craig is so mature for a teenage boy. He acts as if he is in his twenties.
Lernen beginnen
dojrzały
Craig jest dojrzały jak na nastolatka. Zachowuje się, jakby miał przynajmniej 20 lat.
helpful
Your notes were very helpful, thanks.
Lernen beginnen
pomocny
Twoje notatki były bardzo pomocne, dziękuję.
sensible
I thought her idea was very sensible.
Lernen beginnen
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
envious
He was envious of his brother's success.
Lernen beginnen
zazdrosny
Był zazdrosny o sukces brata.
rely
Lernen beginnen
polegać
open
Is the office open now?
Lernen beginnen
otwarty
Czy biuro jest teraz otwarte?
Snake
Lernen beginnen
Wąż
honest
Lernen beginnen
uczciwy
exercises
You should take some exercises every day if you want to lose weight.
Lernen beginnen
ćwiczenia
Powinieneś wykonywać jakieś ćwiczenia codziennie jeśli chcesz schudnąć.
responsible
I'm responsible for the key clients.
Lernen beginnen
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
1. to govern 2. to rule
Lernen beginnen
rządzić

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.