pierwsze spotkanie

 0    99 Datenblatt    karolinamichalak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jak się poznaliście?
Lernen beginnen
How did you guys meet?
podwójna litera t
Lernen beginnen
double T
przedstaw się
Lernen beginnen
introduce yourself
harcerz
Lernen beginnen
boy scout
zapalenie oskrzeli
Lernen beginnen
bronchitis
gdzie jest twoja toaleta?
Lernen beginnen
where is your toilet?
czy wszystko z nią w porządku?
Lernen beginnen
is she okay?
czy ja cię znam?
Lernen beginnen
do I know you?
dziękuje za gościnę/ zaproszenie
Lernen beginnen
thank you for having me
Dziękuję za zaproszenie
Lernen beginnen
thank you for asking
jak się wymawia?
Lernen beginnen
how do you pronounce?
to są...
Lernen beginnen
these are...
przeliterować
Lernen beginnen
spell
wpuść mnie
Lernen beginnen
let me in
przedstawić go
Lernen beginnen
introduce him
niemy
Lernen beginnen
silent
odkryć
Lernen beginnen
discover
Wasza Wysokość
Lernen beginnen
your highness
peruka
Lernen beginnen
wig
wróbel
Lernen beginnen
Sparrow
nazywać ją...
Lernen beginnen
call her...
kim do licha jest...?
Lernen beginnen
who on the earth is...?
możesz mi mówić...
Lernen beginnen
you can call me...
Jestem matką dwojga dzieci
Lernen beginnen
I am a mother of two
to jest mój narzeczony Paul
Lernen beginnen
this is my fiance Paul
miło było cię poznać
Lernen beginnen
it was lovely to meet you
miło cię poznać
Lernen beginnen
it is lovely to meet you
rozmowy towarzyskie nie są moją mocną stroną
Lernen beginnen
I am not very good at small talk
jak się czuje Juanita?
Lernen beginnen
how is Juanita?
mów o sobie
Lernen beginnen
talk about yourself
nieznajomi
Lernen beginnen
strangers
Dzięki Bogu
Lernen beginnen
thank God
nieźle
Lernen beginnen
pretty good
imię i nazwisko
Lernen beginnen
full name
znaleźć nowych przyjaciół
Lernen beginnen
make new friends
moje uszanowanie
Lernen beginnen
how do you do?
znajdź nowego przyjaciela
Lernen beginnen
find a new friend
skąd znasz pana młodego?
Lernen beginnen
how do you know the groom?
jesteśmy tu na wakacjach
Lernen beginnen
we are here on vacation
nazywano mnie...
Lernen beginnen
I've been called...
poznawanie nowych ludzi
Lernen beginnen
meeting new people
rozbitek
Lernen beginnen
castaway
Czuję się dobrze
Lernen beginnen
I'm fine
skąd znasz solenizanta?
Lernen beginnen
how do you know the birthday boy?
skąd masz ten krawat?
Lernen beginnen
where did you get this tie?
podaj swoje imię
Lernen beginnen
state your name
Tak miło cię widzieć.
Lernen beginnen
So nice to see you.
jak wspaniale cię widzieć
Lernen beginnen
how wonderful to see you
Moje panieńskie nazwisko to Wróbel.
Lernen beginnen
my maiden name is Sparrow
Mów do niego krótko...
Lernen beginnen
you can call him... for short.
nie mam dzieci
Lernen beginnen
I have no kids
reagować na
Lernen beginnen
react to
nazwisko
Lernen beginnen
last name
Jestem żonaty
Lernen beginnen
I 'm married
poznaj mojego męża
Lernen beginnen
meet my husband
pochodzę z...
Lernen beginnen
I come from...
młodszy brat
Lernen beginnen
a younger brother
Mam 26 lat
Lernen beginnen
I'm 26
Pracuję jako kelnerka
Lernen beginnen
I work as a waiter
Interesuję się hip-hopem
Lernen beginnen
I'm interested in hip hop
Jestem wdową
Lernen beginnen
I'm widowed
moje dzieci mają 6 i 4 lata
Lernen beginnen
my kids are 6 and 4
Ma na imię...
Lernen beginnen
His name is...
nazywać go
Lernen beginnen
name him
czuć się jak u siebie
Lernen beginnen
feel at home
kłaniać sie
Lernen beginnen
bow
ogon
Lernen beginnen
tail
często tu przychodzisz?
Lernen beginnen
do you came here often?
to bardzo ładne imię.
Lernen beginnen
that's a very nice name.
Uwielbiam chodzić w deszczu
Lernen beginnen
I love walking in the rain
jest tutaj w interesach
Lernen beginnen
he's here on business
jak długo jesteście razem?
Lernen beginnen
how long have you been together
Mówiłeś, że jak masz na imię?
Lernen beginnen
what was your name again
Urodziłem się i wychowałem w...
Lernen beginnen
I was born and raised in...
Mieszkam w...
Lernen beginnen
I live in...
entuzjastyczna reakcja
Lernen beginnen
an enthusiastic reaction
przy odrobinie szczęścia
Lernen beginnen
with a bit of luck
Mieszkałem też w...
Lernen beginnen
I also lived in...
fantastyczny, szałowy
Lernen beginnen
fabulous
o kurczę
Lernen beginnen
shoot
nie mam z kim porozmawiać
Lernen beginnen
not have anyone to talk to
jak sam widzisz
Lernen beginnen
as you can see yourself
drugie imię
Lernen beginnen
middle name
powoli i wyraźnie
Lernen beginnen
slowly and clearly
kiedyś rozmawialiśmy.
Lernen beginnen
We've spoken
współpracujemy od czterech lat
Lernen beginnen
we've been working together for four years
czym się zajmujesz?
Lernen beginnen
what do you do?
Jestem jedynaczką
Lernen beginnen
I am an only child
na początek
Lernen beginnen
for starters
wciąż mieszkam w rodzinnym mieście
Lernen beginnen
still live in hometown
gdzie mieszkasz?
Lernen beginnen
where do you live?
poczta adresowana do
Lernen beginnen
mail addressed to
pierwszy raz / po raz pierwszy
Lernen beginnen
for the first time
Mieszkam teraz w Sopocie.
Lernen beginnen
I live in Sopot now.
w razie potrzeby
Lernen beginnen
if need be
Nie przeszkadza mi to
Lernen beginnen
I don't mind this
rodzeństwo
Lernen beginnen
siblings
Co tam?
Lernen beginnen
What's up?
Miło Cię poznać
Lernen beginnen
It's good to met you.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.