Podstawy pedagogiki

 0    52 Datenblatt    wercianowak1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
paidagogos wywodzi się od...(2 słowa)
Lernen beginnen
1) paidos-chłopiec, dziecko; 2) agos-prowadzący
2 zadania paidagogos'a
Lernen beginnen
1) nauka czytania, pisania, recytowania 2) wpajanie zasad moralnych
pedagogike techne
Lernen beginnen
technika prowadzenia
dzieło wychowania zależy od (3)
Lernen beginnen
1) talentu (bo to sztuka); 2)warsztatu/wyćwiczenia umiejętności praktycznych; 3) wiedzy naukowej na temat człowieka, jego rozwoju i możliwych kierunków i modeli postępowania
omów ewolucję pedagogiki
Lernen beginnen
pedagogija: a) pedagogike techne>pedagogika; b) Paidagogija>pedagogia(praktyka)
wiedza naukowa to
Lernen beginnen
obszar przekonań głoszonych i udowadnianych przez naukowców i w danej społeczności uznanych za normatywne(ujęte w normie)
pedagogika jako sztuka sztuk
Lernen beginnen
twórcze oddziaływanie na dzieci/młodzież
pedagogika jako technika pedagogiczna
Lernen beginnen
rutynowe naśladowanie wzorców postępowania z dziećmi/młodzieżą
ewolucja ideałów racjonalnych (3)
Lernen beginnen
1) racjonalność premoderniatyczna-wiedza magiczno-religijna 2) racjonalność modernistyczna- wiedza mechanistyczno-redukcjonistyczna 3) racjonalność współczesna- ponowoczesne wątpliwości
ojciec pedagogiki
Lernen beginnen
Johan Fridrich Herbart
Johan Fridrich Herbart-przedmiot badań
Lernen beginnen
cele wychowania i metody wychowawcze
Wilhelm Rein badał...
Lernen beginnen
proces kształcenia
Truiskon Ziller był...
Lernen beginnen
pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia Pedagogiki Naukowej
pedagogika eksperymentalna
Lernen beginnen
koniec XIX w. Wilhelm Wundt stosując eksperymenty psychologiczne chciał ustalić najlepsze rozwiązania w dziedzinie wychowania
pedagogika normatywna
Lernen beginnen
początek XX w. cel wychowania? wartości: dobro, piękno, prawda i świętość
pedagogika teoretyczna
Lernen beginnen
po 2 Wojnie Światowej pedagogika dążyła do zbudowania syntetycznej i spójnej teorii wychowania
pedagogika jako nauka(4 cechy)
Lernen beginnen
-wlasny przedmiot badan; -pojęcia pedagogiczne; -metody badań pedagogicznych; -teorie opisujące i wyjaśniające aktywność wychowawczą człowieka
geneza pedagogiki
Lernen beginnen
paidagogos(gr. prowadzenie chłopca) jako nauka powstała w XIX w. jej ojcem Herbart. oddzielił pedagogikę od filozofii, ustanawiając ją autonom. dziedziną opartą na 2 naukach: etyce filozoficznej (wyznaczanie celu wychowania) i psychologii(środki dążenia).
perspektywy przemocy w szkole (3)
Lernen beginnen
-osobista-bezpośrednia; -strukturalna; -symboliczna
problem przemocy jawnej
Lernen beginnen
ok. 3/4 uczniow w klasach (gimn/podst) ma do czynienie z przemocą fiz. ponad 8% uczniów to ofiary; zwiększa się forma i drastyczność
przemoc może być (2)
Lernen beginnen
jawna/ukryta
przemoc to
Lernen beginnen
użycie siły +zamach na społecznie akceptowane dobro
przemoc symboliczna
Lernen beginnen
1) narzucone normy zachowań w różnych sytuacjach; 2) standardy w które wierzymy (idee)
przemoc strukturalna
Lernen beginnen
w strukturze edukacji przesiąkniętej rywalizacją o pozycję, niszczeniem słabszych
klimat to
Lernen beginnen
subiektywna reprezentacja tego, co dzieje się wewnątrz zbiorowości
dzieci potrzebują (też w szkole; 2)
Lernen beginnen
-jasnych reguł, -oddanych i dzielnych wychowawców
codzienność szkoły składa się z 3 części
Lernen beginnen
władza, ocenianie i tłok
codzienność szkoły pokazywana jako "naturalna" jest...
Lernen beginnen
przesiąknięta przymusem i opresyjna
przymus w szkole to
Lernen beginnen
sztuczne stymulowanie do trudów nauki
ukryty program szkoły to
Lernen beginnen
(pozadydaktyczne a) wychowawczo ważne konsekwencje chodzenia do szkoły
skutki ukrytrgo programu(4)
Lernen beginnen
-radzenie sobie ze stresem, -układy z władzą, -czekanie, -oddzielać uczucia i działania
skutki przemocy ukrytej(2)
Lernen beginnen
-brak szkoły 'równych szans', -nowy system społeczny-niesprawiedliwy
3 podejścia w szkolnictwie
Lernen beginnen
1tradycyjne/konserwatywne 2romantyczne i liberalne 3krytyczne
podejście tradycyjne/konserwatywne
Lernen beginnen
unowocześnić i ulepszyć program nauczania, metody
podejście romantyczne i liberalne
Lernen beginnen
uczeń-autonomiczny podmiot, edukacja dostosowana do potrzeb dziecka, usuwanie przymusu, wspieranie aktywności własnej dziecka
podejście krytyczne
Lernen beginnen
wyzwolić szkołe od przymusu władz, zdemaskować ukrytą przemoc, szkoła daje szanse wszystkim(indywidualizm) i może zmienić świat
2 poł. XX w. uczyć (2)
Lernen beginnen
wszystkich i tego, co potrzebne
celem wychowania
Lernen beginnen
jest optymalny rozwój jednostki
wolność to
Lernen beginnen
brak przymusu, realizacja własnych potrzeb
szczęście
Lernen beginnen
życie zgodne z naturą
wychowanie w przymusie (co robi?)
Lernen beginnen
zniewala naturę dziecka
2 funkcje szkoły
Lernen beginnen
emancypacyjne i adaptacyjne
pedagogika emancypacyjna
Lernen beginnen
A.S. Neill
dziś edukacja w swobodzie (3)
Lernen beginnen
1wyrównywanie szans edukacyjnych i indywidualizacja 2szkoła naturalnie i łagodnie łagodzi konflikty, 3dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów
szkoły demokratyczne cechuje (4) zgodnie z myślą A.S. Neill'a
Lernen beginnen
dobrowolność, współdecydowanie, indywidualizacja i (zazwyczaj) kameralność
człowiek(idea swobody)
Lernen beginnen
to indywiduum sutonomiczne. społeczeństwo jest mu potrzebne tylko jeśli pomaga w w lepszej realizacji jego potrzeb
psychologia humanistyczna o człowieku jako
Lernen beginnen
istocie samorealizującej się(potrzeby niższego, później wyższego rzędu)
przemoc a agresja
Lernen beginnen
przemoc przewaga siły u sprawcy w przemocy, równowaga sił w agresji
język pedagogiki-wychowanie
Lernen beginnen
-świadome i celowe działanie pedagogiczne>celem osiągnięcie korzystnych zmian rozwojowych w osobowości wychowanka
język pedagogiki wiodące pojęcia
Lernen beginnen
wychowanie i kształcenie, edukacja; edukacja>wychowanie>kształcenie
język pedagogiki-kształcenie
Lernen beginnen
-proces wspomagania uczącej się jednostki w poznawaniu świata i samej siebie
język pedagogiki-edukacja
Lernen beginnen
celowe i niecelowe oddziaływania pozwalające pozyskać wiedzę i zdolności życiowe

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.