Podział na rodzaje literackie oraz wyznaczniki literatury pięknej

5  1    12 Datenblatt    karolina323
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wyznaczniki literatury pięknej
Lernen beginnen
1. Funkcja estetyczna: przynależność literatury do dzieł sztuki 2. fikcyjność: elementy zmyślone w tekście, 3. obrazowość: zdolność przywoływania w wyobraźni czytelnika, obrazu opisywanego świata, 4. specjalne ukształtowanie języka
Kto wprowadził rodzaje literackie
Lernen beginnen
1. Platon- w dialogu "Państwo (opisał 3 rodzaje, dzieląc je zw wzgl. na to czy poeta mówi we własnym imieniu, czy wypowiadają się bohaterowie, lub czy utwór łączy obie te możliwości) 2. Artsoteles
Rodzaj literacki
Lernen beginnen
-ogólna kategoria podziału utworów literackich, głównie ze względu na podmiot literacki
Podmioty literackie -podział:
Lernen beginnen
-w epice: narrator -w liryce: podmiot liryczny -w dramacie: osoby dramatu
Synkretyzm rodzajowy
Lernen beginnen
-mieszanie się cech rodzajowych w różnych utworach
Cechy epiki:
Lernen beginnen
1. sposób przedstawienia świata- opowiadanie, opis 2. narracja fabularna(monolog) z możliwym udziałem dialogu 3. funkcja wypowiedzi- przedstawienie świata 4. obiektywizacja przedstawienia 5. akcja 6. czas- przeszłość
Cechy liryki
Lernen beginnen
1. sposób przedstawienia świata- opis przeżyć i uczuć podmiotu, 2. monolog lub dialog liryczny, 3. cel wypowiedzi- wyrażenie przeżyć i uczuć podmiotu, 4. subiektywność podmiotu, 5. brak akcji, 6. czas: teraźniejszość
Cechy dramatu
Lernen beginnen
1. działanie postaci, 2. dialog lub monolog, 3. cel: przedstawienie zdarzeń, 4. subiektywność osób dramatu, 5. akcja, 6. czas: przyszłość
EPIKA
Lernen beginnen
-epos -powieść -nowela -opowiadanie -legenda -mit -baśń -pamiętnik -dziennik -przypowieść
LIRYKA
Lernen beginnen
-pieśń -oda -hymn -tren -elegia -fraszka -epigramat -sonet
DRAMAT
Lernen beginnen
-tragedia -komedia -tragikomedia -dramat właściwy -libretto operowe -libretto operetkowe
SYNKRETYZM RODZAJOWY
Lernen beginnen
-bajka -satyra -powieść poetycka -dramat romantyczny -poemat heroikomiczny -poemat dygresyjny -ballada

Epika liryka dramat - co to jest?

Rodzaj literacki jest to główny sposób klasyfikacji dzieł w literaturze polskiej. Rodzaje literackie wyszczególnia się ze względu na formę wypowiedzi oraz budowę utworu. Współczesny podział wywodzi się z antycznej Grecji, ale nie jest identyczny z zasadami przyjętymi w starożytności. Taki podział umożliwia ogólne usystematyzowanie utworów, niezależnie od epoki i miejsca, w jakim powstało dane dzieło. Rozróżnienie na rodzaje literackie jest to podział pierwotny i dalej dzieli się na gatunki literackie. Wyróżnia się trzy główne rodzaje literackie, występują w nich różne podmioty literackie: dramat- jest to wypowiedź w postaci dialogów, które są uzupełnione didaskaliami. Liryka to utwory cechujące się rytmiką i metaforyczność języka, w których przemawia przez nie podmiot liryczny, zaś epika to wypowiedź mająca narracyjną postać. W przygotowanej przez nas lekcji poznasz szczegółowe cechy epiki oraz wszystkie niezbędne informacje.

Synkretyzm rodzajowy

Synkretyzm jest to połączenie różnych, czasem sprzecznych poglądów i ideologii. W literaturze synkretyzm to łączenie ze sobą gatunków literackich w jedną całość. Taki zabieg można podzielić na synkretyzm rodzajowy, który polega na połączeniu elementów liryki, epiki i dramatu w obrębie jednego utworu oraz synkretyzm gatunkowy. Jest to wymieszanie ze sobą kilku gatunków literackich np. hymnu, ballady i pieśni. Zapraszamy także do innych przygotowanych przez nas lekcji. Szczególnie polecamy: zdania złożone, lektury liceum oraz motywy literackie.

Ucz się z Fiszkoteką!

Fiszki to z pewnością najlepszy sposób na zapamiętywanie i powtarzanie. W lekcji podział na rodzaje literackiemożesz uczyć się na wiele sposób. Z pewnością w mig zapamiętasz takie zagadnienia, jak cechy liryki oraz cechy dramatu. Inteligentny System Powtórek sprawia, że szybko i sprawnie możesz powracać do przerobionego materiału. Do każdej fiszki dołączone są nagrania, podczas których możesz ćwiczyć razem z lektorem. To idealny sposób na naukę szczególnie dla słuchowców. Możesz także ściągać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, czy podczas drogi do szkoły. Skorzystaj z lekcji i przekonaj się jak przyjemna jest nauka z Fiszkoteką.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.