pojęcia teoretyczne

 0    47 Datenblatt    guest1793960
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
informacje
Lernen beginnen
dane przetworzone, istotne dla użytkownika
Tabela
Lernen beginnen
Podstawowa struktura logiczna relacyjnej bazy danych
Pole
Lernen beginnen
przechowuje jednostkowe dane
Rekord
Lernen beginnen
Podstawowa jednostka informacji, zawiera pełen zestaw informacji o gromadzonych obiektach
Relacje
Lernen beginnen
powiązania między parą tabel
Perspektywa
Lernen beginnen
tabela wirtualna, sama nie przechowuje danych, pobiera z innych tabel
Dane atomowe
Lernen beginnen
najmniejsza logicznie spójna wartość (informacja)
Kwerenda (query)
Lernen beginnen
zapytanie do bazy danych
Klucze
Lernen beginnen
pola pełniące specjalne zadania
Klucz Podstawowy
Lernen beginnen
Definiuje dany rekord w Tabeli
Klucz Obcy
Lernen beginnen
Tworzy relacje między parą tabel
Część intensjonalna (schemat bazy danych)
Lernen beginnen
Zbiór definicji zapisanych w trakcie projektowania bazy danych określający strukturę danych, tworzy encje i atrybuty
Część ekstencjonalna
Lernen beginnen
łączny zbiór danych w bazie
Supeklucz
Lernen beginnen
Podzbiór atrybutów jednoznacznych dla każdego wiersza (może być 1 superklucz składający się że wszystkich kolumn tabeli)
Klucz kandydujący
Lernen beginnen
superklucz mogący zostać kluczem podstawowym w implementacji bazy (nie istnieje jako niezależny byt)
Redundancja
Lernen beginnen
nadmiarowość danych
Więzy spójności
Lernen beginnen
zespół reguł gwarantujących logiczną spójność wprowadzanych i przechowywanych danych w bazie
Więzy klucza głównego
Lernen beginnen
Definiowane na 1/wielu kolumnach, jednoznacznie identyfikują klucz główny
Więzy klucza jednoznacznego
Lernen beginnen
jednoznacznie identyfikują wiersz
Więzy not null
Lernen beginnen
nie dopuszcza się wartości null, powinny być deklarowane na kolumnie klucza obcego
Więzy check
Lernen beginnen
pozwalają zdefiniować warunek
Więzy default
Lernen beginnen
stanowią definicję wartości dla kolumny
Więzy spójności referencyjnej
Lernen beginnen
Pozwalają zidentyfikować zależności pomiędzy wartościami zapisanymi w kolumnach wiążących tabele w układzie klucz_główny - klucz_obcy
Identyfikator
Lernen beginnen
nazwa
Literał
Lernen beginnen
stała
Operator
Lernen beginnen
spójnik
Słowa kluczowe
Lernen beginnen
wyrazy odbierane w określony sposób
BOM
Lernen beginnen
(Byte Order Mark) Bajtowe znaki porządkowe, identyfikujące plik jako zakodowany w utf-8
Baza danych
Lernen beginnen
zbiór danych zapisany w określony sposób
Logika potrójna
Lernen beginnen
TRUE FALSE NULL
NULL
Lernen beginnen
puste miejsce bez wartości
System Zarządzania Bazą Danych
Lernen beginnen
(Data Base Management System)[DBMS] – zarządza bazą danych
Kaskadowe usuwanie
Lernen beginnen
usuwanie wszystkich powiązanie rzeczy
Encje
Lernen beginnen
obiekt istniejący, odróżnialny o czym informacje chcemy przechowywać, opisywane przez atrybuty
Atrybut
Lernen beginnen
nazwa pola, opisuje encje do której należy, powinna mieć wartość atomową
Asocjacja
Lernen beginnen
powiązanie danych z wielu tabel
Implementacja
Lernen beginnen
przeniesienie do wersji elektronicznej
Dane
Lernen beginnen
wartości przechowywane w bazie danych, mają charakter statyczny
Charakter statyczny
Lernen beginnen
zachowują swój stan do czasu ich zmodyfikowania
Informacje
Lernen beginnen
przetworzone dane istotne dla użytkownika, charakter dynamiczny
Charakter dynamiczny
Lernen beginnen
ciągle ulega zmianie w stosunku do danych przechowywanych w bazie
Model hierarchiczny
Lernen beginnen
(dane przechowywane w strukturze drzewa)
Model sieciowy
Lernen beginnen
połączenia między danymi tworzą sieć
Model obiektowy
Lernen beginnen
(łączy cechy programów w językach programowania obiektowego z cechami aplikacji bazodanowych)
Model relacyjny
Lernen beginnen
(informacja zapisana w formie wierszy, tabele tworzą relacje)
Model postrelacyjny
Lernen beginnen
rozszerzenie modelu Relacyjnego o elementy ułatwiające opisanie skomplikowanej rzeczywistości [złożone struktury, zagnieżdżone relacje]
Podzapytanie
Lernen beginnen
to zapytanie SQL, które umieszczone jest wewnątrz innego zapytania. Podzapytanie zawsze otoczone jest parą nawiasów ().

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.