Powstanie Styczniowd

 0    13 Datenblatt    mycatmruczek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Przyczyny a)
Lernen beginnen
wojna krymska (1853-56) Rosja pod przywództwem Aleksandra II nazywana wtedy kokosem na glinianych nogach 1856 z Imperium Osmańskim czyli Turcja
Przyczyna b)
Lernen beginnen
1860-1861 odbywały się manifestacje patriotyczne
Przyczyna c)
Lernen beginnen
powstały dwa ugrupowania polityczne biało oraz czerwoni(Jarosław Dąbrowski) 1797 hymn Polski
Przyczyna d)
Lernen beginnen
Branka - styczeń 1863 nadzwyczajny pobór do wojska rosyjskiego, którego inicjatorem był Aleksander Wielkopolski
22/23 stycznia 1863
Lernen beginnen
Wybuch powstania styczniowego
dyktatorzy powstania
Lernen beginnen
Ludwik Mierosławski, Marian Largiewicz, Romuald Traugutt
Powstanie o charakterze walk patryzanckich
Lernen beginnen
Podlasie, Lubelszczyzna
Chłopi a)
Lernen beginnen
uwłaszczenie - proces nadawania własności chłopom
Chłopi b)
Lernen beginnen
próba uwłaszczenia chłopów przez rząd powstanczy, która nie była udana
Chłopi c)
Lernen beginnen
ukaz carski 1864 Aleksander II uwłaszczenie chłopów
Skutki a)
Lernen beginnen
bezwzgledna rusyfikacja (całkowity zakaz używania języka polskiego)
Skutki b)
Lernen beginnen
zsylki na Sybir, komfiskata majątków
Skutki c)
Lernen beginnen
likwidacja Królestwa Polskiego - "Nadwislanski Kraj" gubernia Rosji

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.