praca sprawdzian

 0    138 Datenblatt    sandrawaluszynska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
premia
Lernen beginnen
bonus
roczna premia
Lernen beginnen
annual bonus
zarobki
Lernen beginnen
earnings
wynagrodzenie za usługi
Lernen beginnen
fee
świadczenia dodatkowe
Lernen beginnen
fringe benefits/perks
dochód
Lernen beginnen
income
płaca minimalna
Lernen beginnen
minimum wage
płaca
Lernen beginnen
pay
przyzwoita płaca
Lernen beginnen
decent pay
podwyżka wynagrodzenia
Lernen beginnen
pay rise
rozsądna płaca
Lernen beginnen
reasonable pay
wynagrodzenie za czas choroby
Lernen beginnen
sick pay
emerytura (pieniądze)
Lernen beginnen
pension
zysk
Lernen beginnen
profit
pensja
Lernen beginnen
a salary
pensja początkowa
Lernen beginnen
starting salary
konkurencyjne wynagrodzenie
Lernen beginnen
competitive salary
podatek
Lernen beginnen
tax
napiwek
Lernen beginnen
a tip
płaca tygodniowa, dzienna lub tygodniowa (za pracę niewykwalifikowaną)
Lernen beginnen
wages
zarabiać
Lernen beginnen
to earn
płacić
Lernen beginnen
to pay
dostać podwyżkę
Lernen beginnen
to get a pay rise
otrzymać wypłatę
Lernen beginnen
get paid
otrzymać wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
Lernen beginnen
get paid overtime
szef
Lernen beginnen
a boss
dyrektor generalny
Lernen beginnen
chief executive officer (US)
kolega z pracy
Lernen beginnen
a workmate/colleague
pracownik
Lernen beginnen
employee
pracodawca
Lernen beginnen
an employer
personel
Lernen beginnen
staff
pracownicy obsługi technicznej
Lernen beginnen
support staff
zespół
Lernen beginnen
team
członek zespołu
Lernen beginnen
team worker
pracownik fizyczny
Lernen beginnen
worker
pracownik fabryki
Lernen beginnen
factory worker
kariera zawodowa
Lernen beginnen
career
perspektywy rozwoju zawodowego
Lernen beginnen
career prospects
firma, przedsiębiorstwo
Lernen beginnen
company
termin wykonania pracy
Lernen beginnen
deadline
zatrudnienie
Lernen beginnen
employment
ciężka praca
Lernen beginnen
hard work
zarządzanie
Lernen beginnen
management
biuro
Lernen beginnen
an office
przepracowanie
Lernen beginnen
overwork
sektor usług
Lernen beginnen
Service sector
praca zespołowa
Lernen beginnen
teamwork
związek zawodowy
Lernen beginnen
a trade union
warunki pracy
Lernen beginnen
working conditions
miejsce pracy
Lernen beginnen
a workplace
pomagać, asystować komuś
Lernen beginnen
assist somebody
zatrudniać
Lernen beginnen
to employ
zarządzać
Lernen beginnen
manage
pracować
Lernen beginnen
to work
być w pracy
Lernen beginnen
to be at work
być w czymś dobrym
Lernen beginnen
be good at something
kierować czymś, być za coś odpowiedzialnym
Lernen beginnen
to be in charge of something
być na dyżurze
Lernen beginnen
be on duty
strajkować
Lernen beginnen
to be on strike
być czynnym (np. o sklepie)
Lernen beginnen
be open for business (eg. Shop)
być częścią zespołu
Lernen beginnen
to be part of a team
być punktualnym
Lernen beginnen
to be punctual
być wykwalifikowanym
Lernen beginnen
be a qualified
być odpowiedzialnym za coś lub kogoś
Lernen beginnen
to be responsible for something or someone
prowadzić działalność gospodarczą
Lernen beginnen
be self-employed
awansować
Lernen beginnen
be/get promoted
odbić kartę zegarową przychodząc do pracy
Lernen beginnen
clock in/clock on
pracować z ludźmi
Lernen beginnen
to deal with people
pracować cieżko cały dzień
Lernen beginnen
do a hard day's work
brać udział w szkoleniu
Lernen beginnen
do/take a training course
wykonywać dobrze swoją pracę
Lernen beginnen
do one's job well
pracować fizycznie
Lernen beginnen
do physical work
zarabiać na życie
Lernen beginnen
to earn a living/do something for a living
pracować w nadgodzinach
Lernen beginnen
do/ work overtime
dostać pracę
Lernen beginnen
get a job
pomagać komuś
Lernen beginnen
to give somebody a hand
rozpocząć strajk
Lernen beginnen
go on strike
iść do pracy
Lernen beginnen
go to work
płacić za godzinę pracy
Lernen beginnen
pay per hour
płacić za miesiąc pracy
Lernen beginnen
pay per month
płacić za tydzień pracy
Lernen beginnen
pay per week
prowadzić własną firmę
Lernen beginnen
run one's own business
założyć własną firmę
Lernen beginnen
start one's own business
przejmować od kogoś obowiązki
Lernen beginnen
take over duties from somebody
pracować dobrze w zespole
Lernen beginnen
work well in a team
pracować jako inżynier
Lernen beginnen
work as an engineer
pracować w firmie dla kogoś
Lernen beginnen
work for a company/ for a person
pracować z domu
Lernen beginnen
to work from home
ciężko pracować
Lernen beginnen
to work hard
pracować wiele godzin dziennie
Lernen beginnen
work long hours
pracować samodzielnie
Lernen beginnen
work on one's own
pracować nad czymś
Lernen beginnen
work on something
pracować na zmiany
Lernen beginnen
to work/do shifts
pracować z zachowaniem terminów
Lernen beginnen
work to deadlines
pracować pod presją
Lernen beginnen
to work under pressure
pracować z kimś
Lernen beginnen
work with someone
urlop
Lernen beginnen
holiday
dzień wolny od pracy (święto)
Lernen beginnen
bank holiday
urlop zwolnienie
Lernen beginnen
leave
urlop macierzyński
Lernen beginnen
maternity leave
urlop płatny
Lernen beginnen
paid leave
zwolnienie lekarskie
Lernen beginnen
sick leave
być na zwolnieniu lekarskim
Lernen beginnen
be off sick
być na urlopie
Lernen beginnen
be on holiday
wziąć (tydzień) urlopu
Lernen beginnen
take (a week's) leave
wziąć dzień wolny
Lernen beginnen
to take a day off work
kryzys gospodarczy
Lernen beginnen
economic crisis
zlikwidowanie miejsca pracy
Lernen beginnen
job losses
emeryt
Lernen beginnen
pensioner
emerytura (okres w życiu człowieka)
Lernen beginnen
retirement
wcześniejsza emerytura
Lernen beginnen
early retirement
bezrobotny
Lernen beginnen
unemployed/out of work
bezrobocie
Lernen beginnen
unemployment
wysokie bezrobocie
Lernen beginnen
high unemployment
niskie bezrobocie
Lernen beginnen
low unemployment
zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
unemployment benefit
złożyć wypowiedzenie
Lernen beginnen
resign
odejść na emeryturę
Lernen beginnen
to retire
być na zasiłku dla bezrobotnych
Lernen beginnen
be on the dole
zamknąć firme/sklep zakonczyc dzialalnosc
Lernen beginnen
close down a company / a store
zwolnić kogoś z pracy
Lernen beginnen
fire somebody/let somebody go/sack somebody/give somebody the sack
rzucić pracę
Lernen beginnen
to quit one's job/give up
zbankrutować
Lernen beginnen
to go bankrupt
złożyć wypowiedzenie
Lernen beginnen
hand in one's resignation
odejść z pracy
Lernen beginnen
leave a job
stracić pracę
Lernen beginnen
lose one's job
zwolnić kogoś z powodu redukcji etatów
Lernen beginnen
make somebody redundant
au pair
Lernen beginnen
au pair
opiekunka do dziecka
Lernen beginnen
babysitter
zbieranie owoców
Lernen beginnen
fruit picking
osoba zbierająca owoce
Lernen beginnen
fruit picker
praca wakacyjna
Lernen beginnen
summer job/holiday job
ratownik
Lernen beginnen
a lifeguard
dostawa pizzy
Lernen beginnen
pizza delivery
praca sezonowa
Lernen beginnen
seasonal work
kierownik obozu wakacyjnego
Lernen beginnen
summer camp supervisor
przewodnik
Lernen beginnen
a tour guide
wolontariat
Lernen beginnen
voluntary work

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.