Прастора - Space

 0    32 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
станцыя
Дзе знаходзіцца станцыя?
Lernen beginnen
station
Where is the station?
Ідзіце проста.
Lernen beginnen
Go straight on.
прыбыццё
Вы можаце праверыць гэта на табло прыбыццяў.
Lernen beginnen
arrival
You can check that on the arrivals board.
горад
Горад ніколі не спіць.
Lernen beginnen
city
This city never sleeps.
Павярніце направа.
Lernen beginnen
Turn right.
кіно
Вы ідзеце ў кіно?
Lernen beginnen
cinema
Are you going to the cinema?
тэатр
Білеты ў тэатр дарагія.
Lernen beginnen
theatre
The tickets to the theatre are expensive.
+25 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Англійскі: дзень 2"
(Insgesamt 272 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.