Prepositions 4

 0    64 Datenblatt    michalklimek4
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przy drugiej próbie
Lernen beginnen
on second attempt
Nie jest tak dobrą pianistką jak Helen
Lernen beginnen
She is not such a good pianist as Helen
być nieświadomym czegoś
Lernen beginnen
to be ignorant about something
Studenci zasługują na surową karę za ich haniebne zachowanie
Lernen beginnen
The students deserve severe punishment for their riotous behaviour
najprawdopodobniej
Lernen beginnen
on all probability / likelihood
Nie miała zamiaru rezygnować
Lernen beginnen
She had no intention of resigning
lepiej odejdź, chyba że chcesz, żebym stracił panowanie nad sobą
Lernen beginnen
you'd better be off unless you want me to loose my temper
Wpadłem na rozwiązanie problemu
Lernen beginnen
I hit upon the solution to a problem
zawsze blokuje wszystkie drzwi, zanim wyjdzie
Lernen beginnen
He makes a point of locking all the doors before he goes out
Martwił się trudną sytuacją bezdomnych
Lernen beginnen
He was anxious about the plight of the homeless
Wykazał troskę o los bezdomnych
Lernen beginnen
He showed concern for the plight od the homeless
Do ich domu włamano na trzy razy w tym roku
Lernen beginnen
Their house has been broken into three times this years
Zawsze posłuchałbym twojej radę
Lernen beginnen
I would always take your advice
Ratunek zawdzięczał przechodzącemu
Lernen beginnen
He owed his rescue to a passer-by
Był wdzięczny przechodzącemu za ratowanie
Lernen beginnen
He was indebted to a passer-by for his rescue
Nowa książka całkowicie się wyprzedała
Lernen beginnen
The new book was a complete sell-out
Po wielu niespokojnych godzinach wpadłem na rozwiązanie problemu
Lernen beginnen
After many anxious hours I hit upon the solution to a problem
Widzi pacjentów po uzgodnieniu
Lernen beginnen
He sees patients by appointment
oczywiscie
Lernen beginnen
by all means, certainly
statkiem
Lernen beginnen
by boat
zapłacić czekiem
Lernen beginnen
to pay by cheque
zgodnie z prawem, według prawa
Lernen beginnen
by law
podróżować samolotem
Lernen beginnen
to travel by air
znać kogoś po imieniu
Lernen beginnen
to know somebody by name
na tuziny
Lernen beginnen
by the dozen
siłą
Lernen beginnen
by force
wziąć kogoś z zaskoczenia
Lernen beginnen
take somebody by surprise
przy okazji, swoją drogą, nawiasem mówiąc
Lernen beginnen
by the way
z zawodu jest lekarzem
Lernen beginnen
he is a Doctor by profession
ona jest z nim spokrewnions przez małżeństwo
Lernen beginnen
she's the related to him by marriage
z natury
Lernen beginnen
by nature
po uzgodnieniu
Lernen beginnen
by appointment
Mam zdolności manualne
Lernen beginnen
I am clever with my hands
niektóre rośliny są wrażliwe na zanieczyszczenia
Lernen beginnen
some plants are sensitive to pollution
Zazdroszczę mu
Lernen beginnen
I am envious of him
Sara jest bardzo szybka w liczbach
Lernen beginnen
Sarah is very quick at figures
Zjadłem grillowaną flądrę w towarzystwie butelki wybornego wina
Lernen beginnen
I ate grilled plaice accompanied by a splendid bottle of wine
być głęboko zamyślonym
Lernen beginnen
to be deep in thought
słynąć z czegoś, być znanym z czegoś
Lernen beginnen
to be famous for something
być charakterystycznym dla (miejsce)
Lernen beginnen
to be peculiar to
być uczulonym na coś
Lernen beginnen
to be allergic to something
Jestem tobą zaskoczony
Lernen beginnen
I am surprised at you
przed terminem
Lernen beginnen
ahead of schedule
być postawionym w obliczu czegoś
Lernen beginnen
to be faced with something
ma szczęście, że ma żonę, która jest wyszkoloną pielęgniarką
Lernen beginnen
he's fortunate in having wife who is trained nurse
pochodzimy od stworzenia podobnego do małpy
Lernen beginnen
we are descended from an ape-like creature
zwolniony z podatku
Lernen beginnen
exempt from taxes
nie zasłużyłeś na tę uwagę
Lernen beginnen
that remark was not worthy of you
na oko
Lernen beginnen
at a guess
przy pełnej szybkości
Lernen beginnen
at full speed
w odległości 100 metrów
Lernen beginnen
at a distance of 100 meters
nad ranem
Lernen beginnen
at dawn
najpierw
Lernen beginnen
at first
być w niekorzystnej sytuacji
Lernen beginnen
to be at a disadvantage
ze zniżką, z rabatem
Lernen beginnen
at a discount
być w stanie wojny
Lernen beginnen
to be at war
wreszcie / nareszcie
Lernen beginnen
at last
płaszcze są tu zostawiane na własne ryzyko
Lernen beginnen
coats are left here at your own risk
doświadczyć czegoś osobiście
Lernen beginnen
to experience something at first hand
Marzę o podróży
Lernen beginnen
I dream of traveling
w pracy
Lernen beginnen
at work on
kosztem czegoś
Lernen beginnen
at a cost of something
w zgodzie z
Lernen beginnen
at peace with
za pomocą
Lernen beginnen
by means of

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.