Present Perfect Simple or Present Perfect Continuos

 0    40 Datenblatt    dominikbuksa0
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
present Perfect Continous - budowa
Lernen beginnen
zdanie oznajmujace -> podmiot + have/has + been + czasownik-ing+ reszta zdania / pytanie -> have/has + podmiot + been + czasownik-ing + reszta zdania?
Present Perfect Continuous - podstawy
Lernen beginnen
czas TERAŹNIEJSZY ciągły, który łączy przeszłość z teraźniejszością/ kładzie nacisk na długośc wykonywanej czynności -> for i since
Present Perfect Continuous - używamy gdy
Lernen beginnen
opisujemy czynności, które już rozpoczeły się w przeszłości i trwają do teraz np. Jacob has been jogging for thirty minutes. - Jacob biega już od trzydziestu minut. / chcemy zwrócić uwagę na daną czynność np. I have been answering the questions all the mg
Present Perfect Continuous - uzywamy gdy
Lernen beginnen
mowimy o czynnościach trwających lub już zakończonych, których skutek widziany jest w teraźniejszości np. My hands are dirty becuase I have been working in the garden since nine o’clock - moje ręce są brudne, ponieważ od dziewiątej pracowałam w ogrodzie
Present Perfect Continuous - typowe okoloczniko czasu:
Lernen beginnen
for -> od(przez) / since -> od
Present Perfect Simple - budowa
Lernen beginnen
zdanie oznajmujące -> podmiot + have/has + III forma czasownika + reszta zdania / pytanie -> have/has + podmiot + III forma czasownika + reszta zdania?
Present Perfect Simple - podstawy
Lernen beginnen
czas TERAŹNIEJSZY dokonany, który łączy przeszłość z teraźniejszością
Present Perfect Simple - używamy gdy (1)
Lernen beginnen
mówimy o wydarzeniach, które miały miejsce w nieokreślonym czasie w przeszłości np. a football player has scored a goal/ mówimy o czynnościach, które zostały zakończony, ale ich skutek jest widoczny w tej chwili np. I have run five km and I am tired now
Present Perfect Simple - używamy gdy (2)
Lernen beginnen
mówimy o czynnościach, które rozpoczęły się w nieokreślonym momencie w przeszłości i trwają do chwili obecnej np. I have always liked her/ mówimy o czynnościach, które rozpoczęły sie w okreslonym momencie i trwają do t. I haven’t seen her for a year
Present Perfect Simple - używamy gdy (3)
Lernen beginnen
mówimy o zjawiskach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz It has been sunny for three weeks/ mówimy o czynnościach, które zostały zakończone dosłownie przed chwilą he has just left
Present Perfect Simple - używamy gdy (4)
Lernen beginnen
mówimy o czynnościach powtarzających się w przeszłości They have attended the staff meeting three times this semestr
Present Perfect Simple - skupia sie
Lernen beginnen
sie na tym ile (ile wypiles kaw)
Present Perfect continuos skupia sie
Lernen beginnen
na tym jak dlugo (pijesz kawe)
Present Perfect Simple - jaki skutek?
Lernen beginnen
juz raczej jestem zadowolony - bo robilem i skonczylem
Present Perfect continous - jaki bedzie skutek
Lernen beginnen
raczej nie zadeolony bo jeszcze robie a dopiero bedzie wygrana
Present Perfect Simple - typowe okoliczniko czasu
Lernen beginnen
for (od-przez)/ since- od/ before- wcześniej już/ ever- kiedykolwiek/ never- nigdy/ once, twice, three times- raz, dwa, trzy razy/ just- właśnie/ alreafy- już/ yet- już jeszcze/ recently, lately- ostatnio
Present Perfect Simple - for
Lernen beginnen
uzywamy kiedt podajemy przedział czasu I haven’t seen him since May - nie widzialem go od maja
Present Perfect Simple - since
Lernen beginnen
kiedy podajmey konkrenty moment rozpoczęcia czynnośvi np konkretną date lub wydarzenie - I have had this car of a year
Present Perfect Simple -just
Lernen beginnen
używamy do określenia czynności, która miała miejsce przed momentem - She Has just left
Present Perfect Simple already
Lernen beginnen
używamy gdy chcemy powiedzieć że jakaś czynność miała już miejsce - to ‚już’ znaczy ‚wcześniej niż myślałem/planowałem’ I have already done that
Present Perfect Simple yet
Lernen beginnen
stosowany najczęśviej w pytaniach, lub przeczeniach wyrażających, że coś JESZCZE nie zostało zrobione - have you finished yet? - the traim hasn’t left yet
czy kupiłeś już bilet na pociąg?
Lernen beginnen
have you bought your train ticket yet?
kuchnia to kompletny bałagan! co robią dzieci?
Lernen beginnen
the kitchen is a complete mess! what have children been doing?
Julie nauczyła się prowadzić przez sześć lat
Lernen beginnen
julie has been leared to drive for six years
Amanda nie jadła jeszcze lunchu, więc spotka się z nami później.
Lernen beginnen
Amanda hasn’t already lunch, so she’ll meet us later.
Ile kawy wypiła dziś rano
Lernen beginnen
How much coffe have she drunk this morning?
simon napisał trzy książki
Lernen beginnen
simon hve wrotten three books
Zrobiłem wszystko, co musiałem zrobić dzisiaj
Lernen beginnen
I have done everything I needed to do today
Nie padało przez całe lato, więc ogród nie żyje
Lernen beginnen
It hasn’t rain all summer, so the garden is dead
Przeczytałem twoją książkę. Oto jest
Lernen beginnen
I have read your book. Here it is, thank you
Zapomniała, jak zdobyć mój dom
Lernen beginnen
She has forgotten how to get my house
Cały dzień pracuję w ogrodzie i potrzebuję odpoczynku
Lernen beginnen
I have been working in the gardem all day and I need a rest
Zrobiła trzy ciasta. Wyglądają wyśmienicie
Lernen beginnen
She had made three cakes. Thay look delicious
nienawidzimy zawsze ruchu w godzinach szczytu
Lernen beginnen
we have hate always rush hour traffic
Ostatnio dużo studiowałem. Moje egzaminy są za kilka tygodni
Lernen beginnen
Recently, I been studing a lot. My exams are in a few weeks
Pisaliśmy tę książkę od miesięcy i miesięcy
Lernen beginnen
We been writing this book for months and months
Zawsze kochałem czekoladę
Lernen beginnen
I have always loved chocolate
Chciałem wrócić na uniwersytet na długi tom
Lernen beginnen
I have wanted to back to university for a long time
co to za delikatny zapach? Czy jesteś beem
Lernen beginnen
what’s that delicous smell? Have you beem cooking
W tym tygodniu oglądałem siedem film
Lernen beginnen
I have watched seven filma this week

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.