present simple 3

 0    20 Datenblatt    grzesiekkolodziej
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
karmić
Nakarmiłaś dziecko, czy ja mam to zrobić?
Lernen beginnen
Feed - Fed - fed
Have you fed the baby, or shall I do it?
czuć
Czułem się zażenowany całą tą sytuacją.
Lernen beginnen
feel - felt - felt
I felt embarrassed by the whole situation.
rzucać
Lernen beginnen
Fling - flung - flung
lecieć
Lernen beginnen
fly - flew - flown
zakazywać
Lernen beginnen
forbid - forbade - forbidden
przewidywać
Lernen beginnen
forecast - forecast - forecast
zapominać
Już zapomniałem hasło, które wymyśliłem wczoraj.
Lernen beginnen
forget - forgot - forgotten
I've already forgotten the password I came up with yesterday.
wybaczać
Mary nigdy nie wybaczyła mi tego, co powiedziałem tamtego dnia.
Lernen beginnen
forgive - forgave - forgiven
Mary never forgave me for what I said that day.
porzucać
Porzuciłem swoje stare przyzwyczajenia.
Lernen beginnen
forsake - forsook - forsaken
I've forsaken my old habits.
mrozić
Lernen beginnen
freeze - froze - frozen
dostać
Dostałem wiele wspaniałych prezentów na urodziny.
Lernen beginnen
get - got - got
I got many wonderful presents for my birthday.
dawać
Dała mi prezent zapakowany w czerwony papier.
Lernen beginnen
give - gave - given
She gave me a present wrapped up in red paper.
iść
Nie ma jej tu teraz, poszła do gabinetu kierownika.
Lernen beginnen
go - went - gone
She's not here at the moment, she's gone to the manager's office.
kruszyć
Lernen beginnen
grind - ground - ground
wisieć
Lernen beginnen
hang - hung - hung
zawieszać
Lernen beginnen
hang - hanged - hanged
mieć
Miałem w swoim życiu wiele samochodów, ale ten jest najlepszy.
Lernen beginnen
have - had - had
I've had many cars in my life, but this one is the best.
słyszeć
Słyszałaś najnowszą plotkę?
Lernen beginnen
hear - heard - heard
Have you heard the latest gossip?
skrywać
Lernen beginnen
hide - hid - hidden
uciekać
Rabusie uciekli już z miejsca przestępstwa.
Lernen beginnen
flee - fled - fled
The robbers have already fled the scene of the crime.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.