present simple 4

 0    20 Datenblatt    grzesiekkolodziej
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
uderzać
Kryzys gospodarczy uderzył w nasze kieszenie.
Lernen beginnen
hit - hit - hit
The economic crisis has hit our pockets.
trzymać
Musisz trzymać mnie za rękę, gdy przechodzimy przez ulicę.
Lernen beginnen
hold - held - held
You must hold my hand when we're crossing the street.
zranić
Lernen beginnen
hurt - hurt - hurt
trzymać
Mary zatrzymała kopię listu.
Lernen beginnen
keep - kept - kept
Mary kept a copy of the letter.
klękać
Lernen beginnen
kneel - knelt - knelt
wiedzieć
Lernen beginnen
know - knew - known
kłaść
Położyłem głowę na poduszce i zasnąłem.
Lernen beginnen
lay - laid - laid
I laid my head on the pillow and fell asleep.
prowadzić
Co doprowadziło cię to tego wniosku?
Lernen beginnen
lead - led - led
What led you to this conclusion?
pochylać się
Pochyliła się, żeby wyszeptać mi coś do ucha.
Lernen beginnen
Lean - leant - leant
She leant over to whisper something into my ear.
wychodzić
Lernen beginnen
leave - left - left
pożyczać (coś komuś)
Dan pożyczył mi swój nowy aparat.
Lernen beginnen
lend - lent - lent
Dan has lent me his new camera.
pozwalać
Szef nareszcie pozwolił mi jechać na wakacje!
Lernen beginnen
let - let - let
My boss finally let me go on holidays!
leżeć
Wczoraj leżałam w łóżku przez całe rano.
Lernen beginnen
lie - lay - lain
Yesterday I lay in bed all morning.
kłamać
Lernen beginnen
lie - lied - lied
zapalać
Lernen beginnen
light - lit lighted - lit lighted
gubić
Zgubiłem portfel, a może zostawiłem go w samochodzie.
Lernen beginnen
lose - lost - lost
I've lost my wallet or maybe I've left it in the car.
robić
Mama zrobiła pyszny tort na twoje urodziny.
Lernen beginnen
make - made - made
Mum's made a delicious cake for your birthday.
móc
On jest naszym nowym szefem. Być może już o nim słyszałeś.
Lernen beginnen
may - might - -
He's our new boss. You might have heard of him before.
oznaczać
Lernen beginnen
to mean - meant - meant
spotkać
Czy my się już wcześniej nie spotkaliśmy?
Lernen beginnen
meet - met - met
Haven't we met before?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.