przyimki miejsca

 0    48 Datenblatt    06paulinaaaa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
tutaj
Zatrzymajmy się tutaj.
Lernen beginnen
here
Let’s stop here.
ponizej
Lernen beginnen
below
tam
OK, spotkajmy się tam.
Lernen beginnen
there
OK, let's meet there.
kierunek
Jaki kierunek powinniśmy obrać?
Lernen beginnen
direction
Which direction should we take?
na
Na biurku jest lampa.
Lernen beginnen
on
There's a lamp on the table.
tamten / tamta / tamto
Lernen beginnen
that
ten ta to
Lernen beginnen
This is a
powoli, wolno
Lernen beginnen
slowly, slowly
daleko
Mieszkam daleko stąd.
Lernen beginnen
far
I live far away from here.
kierowac, prowadzić auto
Lernen beginnen
drive
w lewo / prawo
Lernen beginnen
left / right
w górę
Wszedłem po schodach na górę.
Lernen beginnen
up
I walked up the stairs.
wchodzic
Lernen beginnen
enter
ruch
Lernen beginnen
movement
latac
Lernen beginnen
fly
pod
Sprawdź pod łóżkiem.
Lernen beginnen
under
Check under the bed.
w
W centrum miasta jest wiele ciekawych wydarzeń.
Lernen beginnen
in
There are a lot of interesting events in the city centre.
obok
Lernen beginnen
next to
przy, blisko
Lernen beginnen
near
ruszac się
Lernen beginnen
move
w dół
Idziesz na dół?
Lernen beginnen
down
Are you coming down?
do
Chcę pojechać do Londynu.
Lernen beginnen
to
I want to go to London.
powyżej
Lernen beginnen
above
wzdluz
Lernen beginnen
along
kłaść, umieszczać
Lernen beginnen
to put
pchac, naciskac
Lernen beginnen
push, press
przez np przez tunel
Lernen beginnen
by eg through a tunnel
skręcać
Proszę skręcić w prawo i jechać prosto.
Lernen beginnen
to turn
Turn right and then go straight.
przez (w poprzek np ulicy
Lernen beginnen
through (across the street, for example
zatrzymać, zakończyć
Lernen beginnen
stop, finish
nad
Lernen beginnen
over
jechac <czymś)
Lernen beginnen
to ride
między (odnosi się do dwóch przedmiotów lub osób)
Lernen beginnen
between
do okola
Lernen beginnen
around
na zewnątrz
Myślisz, że na zewnątrz jest zimno?
Lernen beginnen
outside
Do you think it's cold outside?
pomiedzy, wsrod (wiecej niz 2 rzeczy)
Lernen beginnen
among
z przodu
Lernen beginnen
at the front
naprzeciwko
Ona mieszka po przeciwnej stronie ulicy.
Lernen beginnen
opposite
She lives on the opposite side of the street.
za
Park znajduje się za muzeum.
Lernen beginnen
behind
The park is behind the museum.
do okola
Lernen beginnen
around
waska ulica
Lernen beginnen
narrow street
krzaki
Lernen beginnen
bushes
upuszczac, spadać
Lernen beginnen
drop, drop
dolaczyc
Lernen beginnen
join
wschód
Słońce wschodzi na wschodzie.
Lernen beginnen
east
The sun rises in the east.
polnoc
Lernen beginnen
the north
południe
Jedźmy na południe.
Lernen beginnen
south
Let's go south.
zachod
Idź na zachód i ich znajdziesz.
Lernen beginnen
West
Go west and you'll find them.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.