PSBS porządek rzutu granatem

1  1    26 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Etap wstępny do rzutu granatem
Lernen beginnen
kier. Ćw. sprawdza, czy szkoleni znają war. ćw., zasady bezpieczeństwa oraz obchodzenia się z granatami, po czym zapoznaje ich z przebiegiem ćwiczenia, rozmieszczeniem punktów i stanowisk na rzutni granatów oraz omawia sposób zachowania się na rzutni;
Gdzie znajdują się żołnierze podczas rzutu granatem?
Lernen beginnen
w schronie
Za co jest odpowiedzialny kierownik schronu w czasie rzutu granatem?
Lernen beginnen
za przestrzeganie ustalonego porządku na rzutni i warunków bezpieczeństwa;
Po osiągnięciu gotowości do rzutów na przedpiersiu okopu lub na wozie bojowym, z którego prowadzi się rzut, ustawia się
Lernen beginnen
czerwoną chorągiew
Komenda kierownika rzutu granatem do wypuszczenia szkolonego?
Lernen beginnen
dwa sygnały dźwiękowe gwizdkiem
Co robi starszy schronu na dwa sygnały dźwiękowe gwizdkiem podczas rzutu granatem?
Lernen beginnen
podaje komendę „szer. Kowalski do punktu amunicyjnego – naprzód”
Co oznacza skrót SO?
Lernen beginnen
stanowisko ogniowe
Zachowanie żołnierza podczas rzutu granatem na komendę „szer. Kowalski do punktu amunicyjnego – naprzód”
Lernen beginnen
szkolony udaje się do punktu wydawania granatów, odbiera granat i samodzielnie przechodzi do punktu wydawania zapalników. Po pobraniu zapalnika udaje się na SO do kierownika ćwiczenia
Co robi kolejny szkolony po pobraniu granatu i zapalnika (na komendę kierownika punktu „Do punktu wyczekiwania – naprzód”)?
Lernen beginnen
znajduje się w punkcie wyczekiwania
Jak kierownik punktu wyczekiwania sygnalizuje obecność szkolonego na punkcie?
Lernen beginnen
czerwoną chorągiewką
Kolejny szkolony z punktu wyczekiwania przechodzi na SO na komendę kierownika punktu
Lernen beginnen
„Na stanowisko ogniowe – naprzód”
Co się dzieje, gdy kolejny szkolony przechodzi na SO w czasie rzutu granatem?
Lernen beginnen
w tym czasie kierownik schronu nakazuje kolejnemu szkolonemu udać się na punkt wydawania granatów (punkt amunicyjny).
Kiedy kierownik rzutu granatem rozpoczyna szkolenie?
Lernen beginnen
po dokonaniu sprawdzenia czy we wszystkich punktach znajdują się szkoleni – czerwone chorągiewki w górze
gdzie uzbraja się granaty, pod czyim nadzorem, na jaką komendę?
Lernen beginnen
tylko na SO pod bezpośrednim nadzorem kierownika ćwiczenia na komendę „Przygotować granat”
Komenda do rozpoczęcia rzutu granatem jest poprzedzona
Lernen beginnen
jednym sygnałem dźwiękowym gwizdkiem
Komenda do rozpoczęcia rzutu granatem
Lernen beginnen
„Do atakującej piechoty, granatem – ognia”
Zachowanie po rzucie granatem
Lernen beginnen
natychmiast po rzucie szkolony i kierownik ćwiczenia chronią się za przednią ścianą SO
po wybuchu granatu kierownik ćwiczenia daje sygnał
Lernen beginnen
dwa sygnały dźwiękowe gwizdkiem (ukończenie rzutu)
Komenda dla szkolonego po wybuchu granatu
Lernen beginnen
„Do punktu obserwacyjnego – naprzód”
Skrót PO
Lernen beginnen
punkt obserwacyjny
Co robi rzucający granatem na PO?
Lernen beginnen
obserwować będzie wybuch granatu przez peryskop.
Szkolony, który przebywał na PO po sygnale kierownika ćwiczenia „dwa gwizdki”
Lernen beginnen
samodzielnie udaje się do schronu
Jak kierownik schronu sygnalizuje przybycie kolejnego szkolonego po rzuci granatem?
Lernen beginnen
czerwoną chorągiewką
Komu podlega kierownik schronu?
Lernen beginnen
kierownikowi ćwiczenia z rzutu granatem
gdzie wyznacza się kierownika schronu?
Lernen beginnen
w rozkazie dziennym
Jeżeli na rzutni nie ma punktu wyczekiwania, to po pobraniu granatu i zapalnika szkolony udaje się na
Lernen beginnen
stanowisko ogniowe

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.