Quantity & frequency 1

 0    24 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
niekiedy
Lernen beginnen
now and again
przez większość tygodni
Lernen beginnen
for most weeks
z zasady, zazwyczaj
Lernen beginnen
as a rule
niezliczony
Zbyt wiele do policzenia: Projekt został opóźniony o niezliczone problemy.
Lernen beginnen
innumerable
Too many to be counted: The project has been delayed by innumerable problems.
początkowy
Lernen beginnen
initial
następujący po
Te eksplozje musiały nastąpić po naszym wyjeździe, ponieważ nic nie słyszeliśmy.
Lernen beginnen
subsequent to
Those explosions must have been subsequent to our departure, because we didn't hear anything.
poprzedni, poprzednik
Mechaniczne silniki kalkulacyjne Charlesa Babbage'a były antecedentami współczesnego komputera.
Lernen beginnen
antecedent
Charles Babbage's mechanical calculating engines were the antecedents of the modern computer.
wielokrotnie
Lernen beginnen
repeatedly
następnie
Został ciężko ranny podczas wypadku, a następnie zmarł.
Lernen beginnen
subsequently
He was badly injured in the crash and subsequently died.
bardzo blisko, obok
Czy chciałbyś mieszkać obok elektrowni atomowej?
Lernen beginnen
next door
Would you want to live next door to a nuclear power station?
nieskończony
Lernen beginnen
infinite
nieskończoność
Lernen beginnen
infinity
nieskończenie
Lernen beginnen
infinitely
kilka
Lernen beginnen
a few
mało
Według ankiety, tylko dziesięć procent z nas jest zadowolonych z pracy.
Lernen beginnen
few
According to the survey, as few as ten percent of us are happy with our jobs.
całkiem sporo
Znam sporo osób, które miały ten sam problem.
Lernen beginnen
quite a few
I know quite a few people who have had the same problem.
prawie nigdy
Lernen beginnen
hardly ever
aż do teraz
Lernen beginnen
up to now
i tak dalej
Lernen beginnen
and so on
itd.
et cetera: i inne podobne rzeczy
Lernen beginnen
etc.
et cetera: and other similar things
i tym podobne
I podobne rzeczy: Jest tu duża hala sportowa do tenisa i badmintona i tym podobnych.
Lernen beginnen
and such like
And similar things: There's a big sports hall for tennis and badminton and such like.
nadchodzący wkrótce
Właśnie otrzymaliśmy informację o nadchodzącej konferencji. Bilety sprzedają się dobrze na nadchodzącą trasę koncertową grupy.
Lernen beginnen
forthcoming, upcoming
We have just received the information about the forthcoming conference. Tickets are selling well for the group's upcoming concert tour.
w przybliżeniu
Lernen beginnen
approximately
przybliżony
Lernen beginnen
approximate

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.