Reporting verbs

 0    118 Datenblatt    mikus2003
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zgadzać się, uzgadniać (podjąć wspólnie decyzję)
Lernen beginnen
agree
proponować, oferować
Lernen beginnen
offer
obiecywać, zapowiadać
Lernen beginnen
promise
odmawiać, nie zgodzić się, odrzucać
Lernen beginnen
refuse
grozić, straszyć
Lernen beginnen
threaten
radzić, poradzić, doradzić, udzielić rady komuś
Lernen beginnen
advise somebody
prosić, pytać kogoś
Lernen beginnen
ask (somebody)
prosić, błagać kogoś
Lernen beginnen
beg (somebody)
rozkazywać komuś
Lernen beginnen
command somebody
zapraszać kogoś
Lernen beginnen
invite somebody
nakazać, rozkazać komuś
Lernen beginnen
order somebody
przypominać komuś
Lernen beginnen
remind somebody
ostrzegać, upominać, uprzedzać kogoś
Lernen beginnen
warn somebody
przyznawać (że coś jest prawdą), zgadzać się (z czymś), przyznać się (do zrobienia czegoś złego)
Lernen beginnen
admit (to)
oskarżyć kogoś o coś, zarzucić komuś coś
Lernen beginnen
accuse somebody of
przepraszać (za coś), usprawiedliwiać się
Lernen beginnen
apologise for
chwalić się czymś, przechwalać się czymś
Lernen beginnen
boast about/of
żalić się komuś z powodu czegoś, uskarżać się na coś
Lernen beginnen
complain to somebody of
zaprzeczać (zarzutom), dementować, odrzucać (petycję), odmawiać (wstępu)
Lernen beginnen
deny
nalegać na kogoś, domagać się czegoś
Lernen beginnen
insist on (somebody)
sugerować, nasuwać, wskazywać na, rekomendować
Lernen beginnen
suggest
narzekać, że
Lernen beginnen
complain
tłumaczyć, wyjaśniać
Lernen beginnen
explain
wykrzykiwać, krzyczeć, wołać, spostrzegać, zauważać
Lernen beginnen
exclaim
namawiać, perswadować, przekonywać kogoś
Lernen beginnen
persuade somebody
zachęcać kogoś
Lernen beginnen
encourage somebody
proponować
Lernen beginnen
propose
wspominać, nadmieniać
Lernen beginnen
mention
winić kogoś za coś
Lernen beginnen
blame somebody for
dziękować komuś za coś
Lernen beginnen
thank somebody for
marzyć, zastanawiać się nad
Lernen beginnen
wonder about
powiedzieć komuś
Lernen beginnen
tell somebody
ostrzegać kogoś przed czymś
Lernen beginnen
warn somebody against
zapomnieć zrobienia czegoś (wydarzenia w przeszłości)
Lernen beginnen
forget doing something
zapomnieć, żeby coś zrobić
Lernen beginnen
forget to do something
pamiętać, żeby coś zrobić
Lernen beginnen
remember to do something
przejść do kolejnej czynności, a nastepnie, potem
Lernen beginnen
go on to do something
mieć zamiar
Lernen beginnen
mean to do something
z przykrością informuję, zgłaszam
Lernen beginnen
regret to do something
zrobić podejście, dać z siebie wszystko
Lernen beginnen
try to do something
spostrzegać, zauważać
Lernen beginnen
remark
zatrzymać się (przerwać robienie czegoś), żeby coś zrobić
Lernen beginnen
stop to do something
formalnie, uprzejmnie przepraszać, że się coś zrobi w przyszłości / z przykrością zawiadamiam
Lernen beginnen
be sorry to do something
lubic coś robić, wiedząc, że jest to dobre prawidłowe
Lernen beginnen
like to do something
obawiać się zrobienia czegoś, nie chcieć czegoś zrobić
Lernen beginnen
be afraid to do something
pamiętać zrobienie czegoś
Lernen beginnen
remember doing something
kontynuować robienie tej samej czynności
Lernen beginnen
go on doing something
polegać na, wiązać się z czymś
Lernen beginnen
mean doing something
żałować zrobienia czegoś w przeszłości
Lernen beginnen
regret doing something
próbować czegoś nowego (bo wszystkie inne metody zawiodły), nowych sportów, robić coś eksperymentalnie
Lernen beginnen
try doing something
kończyć coś, rzucać (nałóg)
Lernen beginnen
stop doing something
przepraszać za zrobienie czegoś w przeszłości
Lernen beginnen
be sorry for doing something
cieszyć się czymś (nasze upodobania)
Lernen beginnen
like doing something
obawiać się konsekwencji zrobienia czegoś
Lernen beginnen
be afraid of doing something
chcieć (uprzejmie), chciałbym
Lernen beginnen
would like
zaczynać, rozpoczynać
Lernen beginnen
start
preferować
Lernen beginnen
prefer
wybierać, postanowić, zdecydować
Lernen beginnen
choose
chcieć, wymagać, potrzebować
Lernen beginnen
want
mieć nadzieję
Lernen beginnen
hope
nie mieć nic przeciwko
Lernen beginnen
not mind
spędzać czas
Lernen beginnen
spend (time)
postanowić, zdecydować, rozstrzygnąć
Lernen beginnen
decide
oczekiwać, żądać, spodziewać się (zrobić coś)
Lernen beginnen
expect
kontynuować, utrzymywać się, wznawiać
Lernen beginnen
continue
mieć ochotę na coś, chcieć czegoś
Lernen beginnen
fancy
kontynuować
Lernen beginnen
keep
skończyć jako
Lernen beginnen
end up
lubić, czerpać przyjemność
Lernen beginnen
enjoy
radzić sobie, uporać się, utrzymywac się, kierować
Lernen beginnen
manage
mieć na coś pieniądze
Lernen beginnen
afford
unikać, zapobiegać
Lernen beginnen
avoid
pozwalać komuś, dopuszczać
Lernen beginnen
let somebody
czynić, sprawiać kogoś
Lernen beginnen
make somebody
wychwalać kogoś za
Lernen beginnen
praise somebody for
mieć pozwolenie na
Lernen beginnen
be allowed
obiecywać komuś
Lernen beginnen
promise somebody
dodać
Lernen beginnen
add
twierdzić, utrzymywać, domagać się, żądać
To dziwne, że on nie domagał się niczego za zniszczenia.
Lernen beginnen
claim
It's strange that he didn't claim anything for damages.
potwierdzać, kwitować, zatwierdzać
Lernen beginnen
confirm
przyznawać się, wyznawać (np. do zbrodni, do błędu), spowiadać się
Lernen beginnen
confess
wątpić
Nigdy nie wątpiłem, że mówiłeś prawdę.
Lernen beginnen
doubt
I never doubted that you were telling the truth.
określić w przybliżeniu, oszacować
Lernen beginnen
estimate
zauważać, zaznaczać, zwracać uwagę na, pokazywać, wykazywać, wskazywać
1. Zaznaczył, że ona nie pojawiła się na spotkaniu. 2. Chciałbym wskazać na kilka obszarów, które były dla nas szczególnie ważne.
Lernen beginnen
point out
1. He pointed out that she didn't show up to the meeting. 2. I would like to point out a couple of areas that were particularly important to us.
odpowiadać
Lernen beginnen
reply
powiedzieć (coś do kogoś), mówić, twierdzić
Lernen beginnen
say
zapewniać, upewniać kogoś, gwarantować komuś
Zapewniam cię, że to będzie bezpieczne.
Lernen beginnen
assure somebody
I assure you that it will be safe.
informować, powiadamiać kogoś, natchnąć kogoś
Czy możesz proszę poinformować widownię, że przedstawienie wkrótce się rozpocznie?
Lernen beginnen
inform somebody
Will you please inform the audience that the show will begin shortly?
żądać, wymagać, domagać się
Kiedy tu przyjdą, żądaj rozmowy z królem.
Lernen beginnen
demand
When they come, you must demand to see the King.
próbować, usiłować
On usiłował pozostać grzecznym
Lernen beginnen
attempt
He attempted to remain polite.
uczyć się
Musisz nauczyć się mieszkać z nimi.
Lernen beginnen
learn
You need to learn to live with them.
bardzo czegoś pragnąć, bardzo za czymś tęsknić
Lernen beginnen
long
wydawać się, zdawać się, wyglądać na
Zdaje się, że się zgubiliśmy.
Lernen beginnen
seem
We seem to have lost the way.
zorganizować, planować, załatwiać, układać, aranżować, porządkować
Czy udało wam się umówić miejsce naszego kolejnego spotkania?
Lernen beginnen
arrange
Did you manage to arrange the place of our next meeting?
pozwolić komuś
Ona pozwala im robić cokolwiek zechcą.
Lernen beginnen
allow somebody
She allows them to do whatever they want.
zabraniać, uniemożliwiać komuś
Lernen beginnen
forbid somebody
rekomendować, polecać komuś
Lernen beginnen
recommend somebody
ponaglać, nakłaniać kogoś
Miałem ból głowy i moja mama nakłaniała mnie do wzięcia środków przeciwbólowych.
Lernen beginnen
urge somebody
I had a headache, and my mother urged me to take some painkillers.
wywołać, spowodować, żeby ktoś
Lernen beginnen
cause somebody
umożliwiać komuś, dawać możność, dawać możliwość, pozwalać, czynić możliwym, stwarzać komuś odpowiednie warunki
Dam ci możliwość posiadania dostępu do wszystkich opcji.
Lernen beginnen
enable somebody
I will enable you to have access to all the options.
zmuszać (kogoś), wymuszać (coś, np. zmianę)
Nie chciałam tego robić, oni mnie zmusili.
Lernen beginnen
force somebody
I didn't want to do it, they forced me
zaktywizować, pobudzić kogoś, inspirować, natchnąć
Mój nauczyciel natchnął mnie, abym wziął udział w międzynarodowym konkursie.
Lernen beginnen
inspire somebody
My teacher inspired me to take part in an international competition.
pozwalać, zezwalać komuś
Czy twoi rodzice pozwolili ci się tu bawić?
Lernen beginnen
permit somebody
Did your parents permit you to play here?
nauczyć kogoś
Lernen beginnen
teach somebody
powierzyć komuś (jakieś zadanie), byc przekonanym, że ktoś (coś zrobi)
Możesz być przekonany, że kobieta zrobi z igły widły!
Lernen beginnen
trust somebody
You can trust a woman to make a mountain out of a molehill!
chcieć, żeby ktoś (coś zrobił)
Lernen beginnen
want somebody
pomóc (coś zrobić)
Lernen beginnen
help to do something
pomóc komuś
Pomożesz mi się spakować?
Lernen beginnen
help somebody (to) do something
Will you help me pack?
odważyć się (coś zrobić)
1. On nie odważa się narzekać. 2. Czy odważysz się to zrobić?
Lernen beginnen
dare (to) do something
1. He doesn't dare to complain. 2. Do you dare do it?
prowokować kogoś, wyzywać kogoś (do zrobienia czegoś)
1. Ktoś go sprowokował do wspięcia na drzewo. 2. Wyzywam cię, żebyś go pocałowała!
Lernen beginnen
dare somebody to do something
1. Someone dared him to climb the tree. 2. I dare you to kiss him!
oczekiwać, że ktoś, oczekiwać od kogoś
Lernen beginnen
expect somebody
potrzebować kogoś do czegoś (np. aby pomógł w gotowaniu)
Lernen beginnen
need somebody to do something
musieć coś zrobić
Muszę kupić spodnie.
Lernen beginnen
need to do something
I need to buy a pair of trousers.
wymagać
Ten pokój wymaga odmalowania.
Lernen beginnen
need doing something
This room needs repainting.
chciałbym, poproszę (przy zamawianiu)
Lernen beginnen
would like (somebody)
bardzo chciałbym
Lernen beginnen
would love (somebody)
nie chciałbym
Lernen beginnen
would hate (somebody)
wolałbym
Lernen beginnen
would prefer (somebody)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.