revision on 26.02.2019

 0    41 Datenblatt    ewabrzeska0
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ile czasu by to zajęło
Lernen beginnen
how much time it could take
zyskowność, dochodowość
Lernen beginnen
profitability
opłacalny
Lernen beginnen
profitable
komfortowy
Lernen beginnen
comfortable
wiedzieć, być świadomym, zdawać sobie sprawę
Lernen beginnen
be aware of, be aware that
Przepraszam nie byłem tego świadomy
Lernen beginnen
I'm sorry, I wasn't aware of that
Zdajesz sobie sprawę, że spotkanie jest dzisiaj?
Lernen beginnen
Are you aware that the meeting is today?
określać, ustalić
Lernen beginnen
to determine
determinacja
Lernen beginnen
determination
spełniać wymagania
Lernen beginnen
meet the requirements
spełniać oczekiwania
Lernen beginnen
meet expectations
kiedyś miałam w zwyczaju (teraz już nie)
Lernen beginnen
I used to
czy kiedyś miałeś w zwyczaju?
Lernen beginnen
Did you use to?
nigdy nie miałem w zwyczaju
Lernen beginnen
I didn't use to
licencjat
Lernen beginnen
Bachelor's degree
magister
Lernen beginnen
Master's degree
doktor
Lernen beginnen
PhD degree
licencjat nauk humanistycznych
Lernen beginnen
Bachelor of Arts
magister nauk humanistycznych
Lernen beginnen
Master of Arts
roślina
Lernen beginnen
a plant
fabryka, zakład
Lernen beginnen
factory, plant
lista rzeczy do zrobienia
Lernen beginnen
"to-do" list
lista do obejrzenia
Lernen beginnen
to-watch list
mieć coś, zrobić coś
Lernen beginnen
be to do sth
Mam przeczytać całą dokumentację badania dzisiaj
Lernen beginnen
I am to read all trial documentation today
Masz mi pomóc z raportem
Lernen beginnen
You are to help me with the report
Ja mam to zrobić?
Lernen beginnen
Am I to do it?
przejrzeć dokument
Lernen beginnen
to review a document
przejrzeć kontrakt
Lernen beginnen
review an employment contract
źrenica
Lernen beginnen
pupil
rogówka
Lernen beginnen
cornea
siatkówka
Lernen beginnen
retina
twardówka
Lernen beginnen
sclera
tęczówka
Lernen beginnen
iris
soczewka
Lernen beginnen
lens
podzielić
Lernen beginnen
divide
Podzielmy projekt na 3 części
Lernen beginnen
Let's divide the project in 3 parts
Podzielmy ciasto na 10 kawałków
Lernen beginnen
Let's divide the cake in 10 pieces
Pozwól mi podzielić się z Tobą wiadomościami
Lernen beginnen
Let me share the news with you
Zamówmy dużą pizzę i podzielmy ją
Lernen beginnen
Let's order a large pizza and share it.
dzięki za podzielenie się (tą informacją, ironicznie)
Lernen beginnen
thanks for sharing

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.