RM Kompania

 0    10 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W ugrupowaniu rozwiniętym kompanii zasadniczym szykiem jest
Lernen beginnen
dwuszereg
W ugrupowaniu marszowym kompania występuje w następujących szykach
Lernen beginnen
w kolumnie dwójkowej i w kolumnie czwórkowej
Z dwuszeregu w kolumnę dwójkową kompania przechodzi na komendę
Lernen beginnen
„W prawo - ZWROT".
KOMPANIA – co robią dowódcy plutonów na komendę „W prawo - ZWROT"?
Lernen beginnen
robią trzy kroki w tył, rozpoczynając marsz lewą nogą; trzeci krok dają w lewo w skos z równoczesnym zwrotem w prawo i stają w postawie zasadniczej na prawym skrzydle pierwszej dwójki swojego plutonu.
KOMPANIA – co robi zastępca dowódcy kompanii na komendę „W prawo - ZWROT"?
Lernen beginnen
postępuje jak dowódca plutonu, ale stawia jeden krok więcej.
KOMPANIA – co robi szef kompanii na komendę „W prawo - ZWROT"?
Lernen beginnen
postępuje również tak jak dowódca plutonu, z tą jednak różnicą, że pierwszy krok rozpoczyna prawą nogą, a trzeci stawia w prawo w skos z jednoczesnym zwrotem w prawo i staje na prawym skrzydle ostatniej dwójki kompanii.
Z kolumny dwójkowej do dwuszeregu powraca się na komendę
Lernen beginnen
„W lewo - ZWROT".
Co robią zastępca dowódcy kompanii, dowódcy plutonów i szef kompanii na komendę „W lewo - ZWROT"?
Lernen beginnen
rozpoczynając marsz prawą nogą — powracają na swoje miejsca w dwuszeregu.
Co robią dowódcy plutonów, zastępca dowódcy kompanii i szef kompanii przy przechodzeniu kompanii w dwuszeregu w kolumnę czwórkową lub z kolumny czwórkowej do dwuszeregu
Lernen beginnen
wykonują te same czynności, jakie obowiązują podczas przechodzenia z dwuszeregu w kolumnę dwójkową.
Kto ustala ustawienia oficerów w kompanii (chorążych, podoficerów), których miejsca w szyku nie określa regulamin?
Lernen beginnen
dowódca kompanii

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.